Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Södra Bjärekusten

En härlig vandring längs havet, på en och en halv mil. Mellan Torekov och Vejbystrand och i varierad terräng. Stenar, klapperstensfält och block samsas med vit sand och populära badplatser. I vattnet simmar tumlare, knubbsäl och ibland även gråsäl. Den vackra utsikten över Skälderviken och bort mot Kullaberg Länk till annan webbplats. följer vandraren på Skåneleden som går att följa genom hela reservatet Södra Bjärekusten.

Öppna marker och badplatser

Södra Bjärekusten domineras av olika slags öppen mark. De betade enefäladerna har gett upphov till en karaktäristisk flora bestående av växter som är beroende av långvarig hävd. Stranden är huvudsaklig stenig och blockig och på vissa partier breder stora klapperstensfält ut sig. Här och var har även vit sand avsatts och lagt grunden för ett antal populära badplatser.

Strandängarnas djur och unika flora

På de betade strandängarna syns både häckande vadare och småfåglar som stenskvätta och hämpling. Det flacka kustlandskapet hyser även ett flertal småvatten som utgör hemvist för olika hotade grodarter, som strandpadda och större vattensalamander. Mest anmärkningsvärd är kanske den unika floran. Här finns rikligt med martorn och juveler som kustruta, kust- och klockgentiana. Har du tur kan du hitta rariteterna småfrossört och flytsvalting vid något av småvattnen. På den näringsfattiga, torra betesmarken trivs små, skira växter som kattfot och dvärglin.

Skäldervikens djurliv

Utanför strandängarna breder Skälderviken ut sig. Vattnet är rikt på fisk och här simmar havets däggdjur – tumlare, knubbsäl och ibland även gråsäl. Ejder och småtärna är några av de fåglar som drar nytta av vattnets rikedomar.

Skånes största gravhög

Bjärehalvön tillhör landets äldsta kulturbygder och den stora mängden fornlämningar i trakten vittnar om människans användning av marken genom tiderna. Bland fornlämningarna i reservatet sticker särskilt bronsåldersgravhögen Dagshög ut. Med en höjd på 5 meter och en diameter på 42 meter är Dagshög Skånes största gravhög. Den ligger i den norra delen av reservatet mellan Torekov och Rammsjöstrand.

Friluftsliv

Södra Bjärekustens naturreservat sträcker sig ca 15 km längs med Bjärekusten, från Torekov i norr och nästan ned till Vejbystrand i söder. Området är besöksvärt året om även om sommarens bad lockar flest besökare. Här finns en unik flora med mycket martorn och gentianor. Skåneleden (SL1 kust till kust, etapp 18) går att följa genom hela reservatet. Längs leden finns såväl fina badplatser och artrika miljöer som rastplatser och toalett. Tänk på att ta med ditt skräp hem. Passa på att spana efter knubbsäl och tumlare längs promenaden och även småtärna under sommarhalvåret. Ett exempel på goda möjligheter att få se sälar är i Vistorpshamn, i den södra delen av området. Passa även på att gå upp på bronsåldersgraven Dagshög i den norra delen av reservatet.

Det finns ett flertal parkeringar i området. Busshållplatser finns i Torekov i norr och i Vejbystrand strax söder om reservatet.

Along Södra Bjärekusten, the extensive coastal meadows stretch out before you; grazed for thousands of years. The landscape is a mosaic of wet and dry, nutrient rich and nutrient poor, sand, pebbles and cliffs. There is space for many different species. If you are lucky you can spot the rarities lesser skullcap and floating water plantain by one of the pools or carline thistle and common milkwort in patches where it is dry, with more chalk in the soil. The nutrient poor, dry pastures are adorned with small, rare plants such as mountain everlasting and allseed.

The Skälderviken bay extends out beyond the coastal meadows. The water is full of fish and the sea mammals such as porpoise, harbour seal and grey seal like to swim here. Common eider duck and little tern are just a few of the birds which take advantage of the water’s riches.

Stenig och blockig strand. Foto: Björn Olsson

Stenig och blockig strand. Foto: Björn Olsson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • ställa upp husvagn/husbil över natten
  • under tiden 1 mars - 30 juni vistas i det markerade vattenområdet i bilaga 1A och 1B

Bilaga 1A och 1B Pdf, 7.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. beträda inre och yttre Gryteskär med intilliggande öar samt vistas i vattenområde som markerats på beslutskartorna) Bilaga 1A och 1B under tiden 1 mars - 30 juni,

2. sätta upp anslagstavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande,

3. utföra någon form av anläggning eller ställa upp för reservatet främmande föremål,

4. framföra motorfordon annat än på allmänna vägar och vägar som är upplåtna för ändamålet,

5. ställa upp husvagn eller campingbil, husbil eller motsvarande (dvs. bil som är konstruerad för att övernatta i) mellan kl. 00.00 och 06.00,

6. tälta eller elda annat än på av förvaltaren upplåtna och anvisade platser,

7. rida eller köra med häst annat än på av förvaltaren upplåtna och anvisade ridstigar,

8. anordna tävling, bedriva golfspel eller annan verksamhet som kan inverka störande på naturmiljön, växt- eller djurlivet,

9. medföra hund annat än (hållen) i fysiskt koppel,

10. förtöja eller lägga upp båt annat än inom hamnområde under tiden 30 april- 1 oktober,

11. skada fast naturföremål (t.ex. berghällar) eller ytbildning,

Bilaga 1A och 1B Pdf, 7.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förTorrdass Torrdass
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2013

Storlek: 5014 hektar

Kommun: Båstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta mig

Tumlare.

Illustration: Katarina Månsson

Tumlaren är vår minsta val och är ca 1,5 meter lång. Valarna rör sig i reservatet under hela året. De är känsliga för buller eftersom de använder ekoljud när de letar mat och kommunicerar. Kanske får du en skymt av tumlarens trekantiga ryggfenan när den simmar förbi?

Mer information

Informationsskylt Pdf, 5.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Skåneledens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på naturvårdsområdets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss