Måkläppen

Som en droppe på Falsterbohalvöns sydspets ligger Måkläppen. Den långa sandreveln, som idag nästan bildar en cirkel, har en bottenkärna av morän men vind och vatten omformar ständigt Måkläppens utseende. Ute på sandreveln trivs både knubbsäl och gråsäl.

Skyddat sedan 1902

Måkläppen skyddades redan 1902 genom att Måkläppsföreningen arrenderade ön, främst för att skydda det rika fågellivet och för att hindra ortsbefolkningens plundring av fågelägg.

Från ö till halvö

Så länge Måkläppen var en ö utan kontakt med fastlandet var det en viktig häckningsplats för kustfåglar som trutar, tärnor och ejder. Vintern 1989–1990 växte Måkläppen slutligen ihop med fastlandet och sedan dess har fyrbenta predatorer som räv och mink kunnat ta sig ut på halvön, vilket har lett till en kraftig minskning av antalet häckningar.

Sälarnas ö

Idag är Måkläppen främst sälarnas ö. Under nio månader om året härskar knubbsäl och gråsäl över sandreveln. Här kan de vila ostört och föda sina ungar. Gråsälskutarna föds i mars, medan knubbsälarna föds runt midsommar. Måkläppen är även en viktig rastplats för flyttande fåglar. Mängder av gäss, änder och vadare stannar till på Måkläppen på sin färd mot varmare breddgrader.

Tillåtet att besöka från 1 november till 31 januari

För att värna om djurlivet så är det endast tillåtet att besöka Måkläppen från 1 november till 31 januari. Under denna period kan man vandra ut på halvön - en fantastisk, om än oftast mycket blåsig, upplevelse. Ute på Måkläppen kan man stöta på såväl nyfikna sälar som rester av gamla vrak som gått på grund i de osäkra vattnen kring Falsterbohalvön.

Under resten av året, från 1 februari till 31 oktober, råder alltså besöksförbud både på halvön och i det omgivande vattenområdet. Observera att hundar aldrig är tillåtna på Måkläppen.

Like a drop on the southern tip of the Falsterbo Peninsula lies Måkläppen. The long sandbar which today almost forms a circle is built on a moraine core. But it is the sand that determines its shape. Wind and water constantly change the appearance.

Måkläppen was subject to protection as early as 1902, when the Måkläppen Association leased the island, mainly to preserve the rich birdlife and prevent local people from plundering nests. While Måkläppen was still an island without mainland connection, it was a major nesting site for coastal birds such as gulls, terns and eider. Today, when four-legged predators can get here, the number of breeding birds has declined.

Instead, Måkläppen has become the island of seals. For nine months of the year, harbour seal and grey seal rule over the sandbar. Here they can rest undisturbed and give birth to their young. But Måkläppen is also an important resting place for migrating birds.

In winter, we humans have the chance to enjoy the island’s environment. From 1 November to 31 January it is possible to walk out on the peninsula. An amazing experience with the wind as a constant companion! Out on Måkläppen, you may find old wreck parts from ships that fell victim to the unpredictable waters around the Falsterbo Peninsula. Some wrecks are several hundred years old.

It is forbidden to visit Måkläppen from february 1 to october 31. Please note that dogs are never allowed on Måkläppen.

Foto: Alex Regnér

Kontakt

Karl-Johan Pålsson
naturvårdsförvaltare

E-post karl-johan.palsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 92


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • medföra hund
  • avsiktligt störa djurlivet, tex genom närgången fotografering
  • tälta
  • med farkost färdas inom området eller i övrigt beträda ön med tillhörande sandrevlar och grunda vattenområden utanför Falsterbohalvöns fastland under tiden 1 februari - 31 oktober. Med tillstånd från länsstyrelsen får området dock beträdas under tiden den 1 september - 31 oktober.
  • starta eller landa med luftfartyg, eller flyga fjärrmanövrerat obemannat luftfartyg (inklusive modellflygplan) på en höjd understigande 120 meter över medelhavsnivå, eller flyga drake.

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

- att med farkost färdas inom området eller i övrigt beträda ön med tillhörande sandrevlar och grunda vattenområden utanför Falsterbohalvöns fastland under tiden 1 februari - 31 oktober.

Med tillstånd från länsstyrelsen får området dock beträdas under tiden den 1 september - 31 oktober. Förbudet gäller ej kommunal eller statlig tjänsteman i tjänsteärende eller styrelseledamot eller befattningshavare i Föreningen till skyddande av Måkläppens fågel­fauna. Därjämte får licensierade yrkesfiskare bedriva fiske från båt inom området.

- skada fast naturföremål eller ytbildning

- plocka eller gräva upp växter

- avsiktligt störa djurlivet, tex genom närgången fotografering

- tälta

- medföra hund

- jaga samt insamla eller förstöra ägg

- anbringa tavla, plakat, affisch, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

- Inom naturreservatet är det förbjudet att starta eller landa med luftfartyg, eller flyga fjärrmanövrerat obemannat luftfartyg (inklusive modellflygplan) på en höjd understigande 120 meter över medelhavsnivå, eller flyga drake.

Observera att naturreservatet Måkläppen delvis ligger inom ett större naturreservat, Falsterbohalvöns havsområde, där även nedanstående föreskrifter gäller. De kursiverade föreskrifterna är de som berör Måkläppen rent geografiskt:

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. vindsurfa eller kitesurfa under hela året inom de områden som angivits med röd eller grön skraffering på bifogade kartor, bilagorna 1a-1f, samt under tiden den 1 mars-1 juli inom det område som angivits med heltäckande röd färg,

2. framföra farkost till sjöss i hastighet över 5 knop inom de områden som angivits med röd skraffering eller heltäckande röd färg på bifogade kartor, bilagorna 1a-1f,

3. framföra farkost till sjöss i hastighet över 10 knop i de områden som angivits med blårutig markering eller grön skraffering på bifogade kartor, bilagorna 1a-1f,

4. köra eller sjösätta vattenskoter, jetski eller motsvarande farkost annat än i allmän farled. Föreskriften utgör inget hinder för sjösättning av vattenskoter eller jetski i Skanörs hamn för kortaste väg mot den allmänna farleden nr 205 Drogden-Blenheim SJÖFS 1988:5 eller sjösättning i Falsterbokanalen för fortsatt färd i denna allmänna farled; nr 206, SJÖFS 1988:5.

Kartbilagorna 1a-1fPDF

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Bildat: 1984

Storlek: 765 hektar

Kommun: Vellinge

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering vid Flommens Golfklubb länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 55.393306, E 12.827806

Hitta mig


Knubbsälen är vår minsta säl och väger mellan 50 till 150 kilo. Den är klumpig på land men är en skicklig simmare som kan dyka ner till 200 meters djup.
Foto: Mostphotos

Mer information

InformationsskyltPDF

Folder om FalsterbohalvönPDF

Information board in EnglishPDF

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Ta en titt

360-graders foto (Google Maps):
Vy över strandenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster