Haväng och Vitemölla strandbackar

I reservatet Haväng och Vitemölla strandbackar möts sanden och havet. Sandstranden känns oändlig och med fötterna i sanden kan man se kustlinjen sträcka sig mot Stenshuvud och Blekinge. Området är kanske mest känt för sin unika sandstäpp men här kan man också njuta av lummiga lövskogar, en porlande å och knotiga tallar som ger skugga på soliga sommardagar.

Håll avstånd även i naturen


Illustration av att hålla avståndet ute.

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer även när du är utomhus. Undvik trängsel på grönytor, grill- och fikaplatser.

Tänk på att det finns flera parkeringar i området. Välj någon annan om det är fullt!

Sandstäppens växt- och djurliv

Vitemölla har mer gemensamt med de ryska stäpperna och ungerska pustan än man tror. Det är inte bara det varma, torra klimatet som förenar dem utan också den sällsynta naturtypen sandstäpp. Den kalkhaltiga sanden skapar en miljö som hyser växter som man inte kan hitta i några andra miljöer – tofsäxing, sandnejlika och sandlilja är några av karaktärsarterna för sandstäppen. Vitemölla är kanske det viktigaste sandstäppsområdet i Sverige.

Den öppna sandheden med sina vita sandnejlikor, violetta kuddar av backtimjan och gula stråk av hedblomster och fetknopp är också en viktig miljö för sandlevande insekter. En mosaik av vegetation och bar sand krävs för att både växter och djur som räknas som sandlevande ska trivas. I den varma sanden lurar myrlejonsländans larv på förbipasserande myror. Larven gräver ned sig i en trattformad grop och väntar på att bytet ska trilla ned i gropen. Fältpiplärkan behöver också marker med sandblottor. Här i Vitemölla kan man se hur den springande på den bara sanden jagar insekter till sina ungar.

Haväng

Ute vid havet, vid Verkeåns mynning, låg en hamn som användes ända in på 1600-talet. Vid lågvatten syns de rader av pålar och stensättningar som fungerade som vågbrytare. Här vilar Havängsdösen med utsikt över havet. Det är en gravkammare från yngre stenåldern som byggdes för cirka 5 500 år sedan. Länge låg dösen gömd under sanden men 1843 kom en storm och blåste bort sanden som gömt graven under så lång tid. Skepparpsgården strax intill fungerar idag som vandrarhem.

Följ ån upp i skogen

I reservatets norra del rinner Verkeån ut i havet. Följer man den uppströms kan man vandra flera mil genom Verkeåns olika naturreservat (Verkeån delområde 1 Länk till annan webbplats., Verkeån del II:2 Blästorp Länk till annan webbplats. och Verkeån Agusa-Hallamölla Länk till annan webbplats.). Här går markerade leder med både rastplatser och övernattningsmöjligheter. Där skogen sluter sig över vattnet kan man få se kungsfiskaren blixtra förbi som en neonblå raket eller den gula forsärlan vila på stenarna i det klara vattnet.

Friluftsliv

Den markerade leden genom området är Skåneleden (SL4 Österlen, etapp 6). Det är den naturliga huvudleden som går längs med kusten. Det är även möjligt att göra avstickare till exempel till någon av forn- eller kulturlämningarna samt utsiktsplatserna i området. Självklart är det även möjligt att bara ströva fritt. Naturreservatet är en del av Vitemölla strövområde och här finns det fina badplatser, ridmöjligheter och i söder finns det grillplats och toalett. Följer du Skåneleden norrut kommer den svänga av västerut och följa Verkeåns dalgång inåt landet. Om du följer Skåneleden söderut kommer du först till Kivik och senare till Stenshuvuds nationalpark Länk till annan webbplats. där även naturum finns. Det finns tre parkeringsplatser i anslutning till området. Närmaste busshållplats är Ängdala Vitemölla Källebacken.

The sea and the lovely sandy beaches are perfect for swimming. Easy walking along footpaths across open or wooded sandy areas with gnarly pines, or in lush, natural broadleaved woodland.

Sandy steppe and heathland

The sandy area in Haväng - Vitemölla Nature Reserve is one of the largest areas of sandy steppe in Sweden. In the warm, limestone rich sand you find the sweet smelling sand pink alongside rarities such as the tall Anthericum liliago and unusual earth star fungus Geastrum berkeleyi. The butterfly Niobe fritillary lays its eggs on plants including wild pansy. The rare tawny pipit nests here. The droppings from the grazing animals provide suitable habitats for dung beetles such as Copris lunaris. The wasp Podalonia luffii finds a home in the patches of bare sand.

Old growth woodland and historical remains

The Klammersbäck stream runs through the central part of the reserve surrounded by lush broadleaved woodland and alder carr. Common tree frog climbs in the bushes. Meadow saxifrage and cowslips grow in the pasture by the stream. A large settlement was located north of Klammersbäck during the Iron Age (100-1000 BC). The site is called Maletofta and is known from both legends and archaeological studies.

Sand from the Ice Age and elusive streams

The nature reserve consists largely of sandy sediments which were deposited at the end of the last Ice Age. The sand means that the mouth of the river is forever changing its route. The mouth of the stream constantly provides new experiences.

Sea holly is a rare plant which can be found on the sandy seashore. A walk along the shore takes you past Stenören’s eel shed which reminds us of the long tradition of eel fishing. Havängs outdoor museum, Lindgrens Länga, is located on the northern edge of the reserve. Here you can learn more about the nature and cultural history of the area.

Havängsdösen. Foto: Alex Regnér

Kontakt

Förvaltaren Stiftelsen Skånska Landskap

E-post info@skanskalandskap.se

Telefon 044-309 39 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

 • ha hund okopplad eller i koppel vars längd överstiger 5 meter
 • medföra hund under perioden 1 juni - 31 augusti inom område enligt bilaga 2
 • elda utanför anvisade platser
 • samla ved och pinnar
 • tälta
 • ställa upp husvagn/husbil mellan kl 00:00 - 06:00
 • rida utanför anvisade områden eller leder
 • ordna orientering eller anlägga snitslade spår

Bilaga 2 Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. skada fast naturföremål eller ytbildning, tex rista i träd,

2. elda utanför av förvaltaren iordningställda eldstäder,

3. ställa upp husvagn, husbil eller motsvarande på angöringsplats mellan kl 00.00 – 06.00, tälta,

4. plocka, gräva upp eller på annat sätt skada växter, mossor, lavar eller vedlevande svampar,

5. avsiktligt bryta sönder eller insamla och bortföra eller elda död ved,

6. avsiktligt störa djurlivet,

7. medföra hund eller annat husdjur som ej hålls i koppel. Kopplets längd får ej överstiga 5 meter. Medföra hund eller annat husdjur under tidsperioden 1 juni till den 31 augusti, inom område enligt bilaga 2,

8. rida på annat än av förvaltaren särskilt anvisad led eller område,

9. framföra motordriven farkost,

10. lägga upp båt eller annan farkost överstigande ett dygn,

11. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet,

12. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd

13. utplacera sk. geocatchar eller andra främmande föremål,

Slutligen är det förbjudet att utan förvaltarens godkännande

14. ordna orientering eller anlägga snitslade spår.

Bilaga 2 Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Toalett Toalett
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2013

Storlek: 262 hektar

Kommun: Simrishamn

Förvaltare: Stiftelsen Skånska Landskap

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Hitta mig


Månhornsbaggen är en slags dyngbagge som lever på riktigt torra och öppna betesmarker. Månhornsbaggen blir cirka två centimeter lång och hanen har ett tydligt horn på huvudet. Var rädd om komockorna för det är månhornsbaggens hem!
Illustration: Katarina Månsson