Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Verkeån del II:2 Blästorp

Skog. Foto: Mostphotos

Skog. Foto: Mostphotos

Upplev landskapets historia i Blästorp naturreservat. Hörrödsåsen, en rullstensås vars grus skapat höjder och kullar, är ett minne från den senaste istiden för 15 000 år sedan. Där isen låg kvar som längst har torvtäckta sänkor bildats.

På Skånes största rullstensås

Hörrödsåsen, som också kallas Jären, är den största rullstensåsen i östra Skåne och går i nord-sydlig riktning från Agusa ned mot Andrarum. Blästorp med sina mjuka kullar ligger i den södra delen av denna getryggsformade ås. Det gamla jordbrukslandskapets lapptäcke av små åkrar, betesmarker och skogsdungar finns också kvar i området.

Invid Verkeåns dalgång

Tillsammans med de betydligt större naturreservaten Verkeån I Länk till annan webbplats. och Verkeån Agusa-Hallamölla Länk till annan webbplats. skyddar Blästorp ädellövskogen och kulturlandskapet på Linderödsåsens sydostsluttning och längs Verkeåns dalgång.

Friluftsliv

Området har idag inga markerade stigar. Strax väster om naturreservatet går Skåneleden SL4, ”Österlenleden”. Flera vandringsmöjligheter finns i de närliggande reservaten Verkeån Agusa-Hallamölla och Verkeån I. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Experience the history of the landscape at Blästorp Nature Reserve

The Hörrödsåsen ridge, an esker with gravel deposits creating plateaus and hills, stands as a reminder of the last Ice Age, some 15 000 years ago. Where the ice remained the longest, peat-covered hollows have formed. Hörrödsåsen, also known as Jären, is the largest esker in eastern Skåne. It runs in a north-south direction, from Agusa down to Andrarum. Blästorp with its soft hills is situated in the southern part of this sharp-crested ridge. The agricultural landscape, forming a patchwork of small fields, pastures and copses, also remains in the reserve.

Together with the significantly larger nature reserves Verkeån I and Verkeån Agusa- Hallamölla, Blästorp protects the broad-leaved deciduous forest and the cultural landscape on the south-eastern slope of the Linderödsåsen ridge and along the valley of the river Verkeån.

There are currently no marked trails in the area. The Skåneleden Trail SL4, “Österlenleden”, passes just west of the nature reserve.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • elda
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • störa omgivningen

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning,

2. gräva upp eller plocka blommor eller på annat sätt göra åverkan å växtligheten,

3. tälta, ställa upp husvagn eller parkera,

4. på störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare eller dylikt,

5. föra motordrivet fordon. Markägaren eller jordbruksarrendatorn får dock använda traktorer och motorredskap i samband med jord- och skogsbruk.

6. göra åverkan på mark eller hägnader eller andra anordningar,

7. göra upp eld,

8. medföra okopplad hund,

9. utföra vetenskapliga eller andra undersökningar som kan störa naturmiljön, dock att länsstyrelsen äger medge sådana undersökningar

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 1989

Storlek: 15 hektar

Kommun: Tomelilla

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering, Alunbruket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.716972, E 13.975083

Parkering, Agusastugan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.765222, E 14.001167

Hitta mig

Kronhjort.

Foto: Alex Regnér, bearbetad av Länsstyrelsen i Skåne


Kronhjort eller kronvilt är efter älgen vårt största hjortdjur och Skånes landskapsdjur. Utanför parningstiden bildar honorna (hindarna) och ungdjuren flockar som leds av en dominant hona som ofta backas upp av sina döttrar. Handjuren (hjortarna) bildar egna ungkarlsflockar utan rangordning, vissa lever ensamma. Under parningstiden i september kan du med lite tur få höra hjortarnas mäktiga brölande nattetid.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss