Vakö myr

På gränsen mellan Skåne och Småland ligger Vakö myr, ett av södra Sveriges största myrkomplex. Vid högmossens öppna yta, som mäter 6 kvadratkilometer, kan man uppleva en närmast total tystnad. Här finner man också flera för Skåne ovanliga fågelarter.

Högmosse i gränstrakten

Vakö myr är en typisk högmosse med ett öppet mosseplan omgivet av skog. I den norra delen sticker några öar upp och runt den 6 km² stora, öppna mossen ligger gammal gran- och bokskog. Hela mossen är 13 km². På bägge sidor av länsgränsen finns reservat med namnet Vakö myr Länk till annan webbplats.. Delar av myrkomplexet på den skånska sidan skyddas i reservatet Tyringemossen Länk till annan webbplats..

Branden förändrade myren

Under 1900-talet växte Vakö myr igen allt mer, men 1992 utbröt en kraftig och omfattande brand som gjorde att myrens öppna ytor blev större igen. Innan 46 brandkårer och 1000 personer med regnets hjälp hade släckt branden, hade 1500 hektar mark i Skåne och Småland brunnit ned. Än idag står branddödade tallar kvar på myren. För många var branden en katastrof. På myren väcktes nytt liv. Branden gynnade bland annat fågelarter som ljungpipare och grönbena som har svårt att klara sig när myrarna växer igen. Ljungpipare och grönbena häckar främst på den småländska sidan, men Vakö myr är unik i Skåne som livsmiljö för ljungpipare. I de blåbärstäckta skogsområden som omger myren finns arter som tjäder, orre, järpe och spillkråka. Sparvuggla, pärluggla och jorduggla finns också i området.

En gammal arbetsplats

I början av 1900-talet var myren allt annat än öde och stilla. Torvbrytningen var i full gång, och som mest arbetade 800 personer med att få fram bränsle till ånglok och uppvärmning. Författaren Harry Martinsson var 13 år när han 1917 arbetade för Torvbränneriet Vakö. I hans självbiografiska roman ”Vägen ut” skriver han målande om det hårda arbetet. I den södra delen av mossen finns många av de vattenfyllda torvgravarna kvar.

Besök Vakö myr

Reservatet på den skånska sidan saknar besöksanläggningar men vid Låkan i Kronobergs län finns spångade stigar, och utsiktspunkter där du kan njuta av vildmark, tystnad och en oändlig himmel. Vägen till p-platsen är skyltad från vägen som passerar förbi Låkan. Stövlar rekommenderas. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Webbsida för Vakö myr i Kronobergs län

Mossen. Foto: Johan Johnmark

Mossen. Foto: Johan Johnmark

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • elda
  • ställa upp husvagn/husbil
  • anordna orientering, snitslade spår eller motsvarande
  • störa djurlivet

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning, exempelvis genom att spränga, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada stenar, block, hällar, terrängformer, levande eller döda träd eller stubbar,

2. plocka, gräva upp eller på annat sätt skada växter eller vedlevande svampar, bär och matsvamp för husbehov undantagna,

3. ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,

4. avsiktligt störa eller påverka djurlivet,

5. elda,

6. anordna orientering, snitslade spår eller motsvarande,

7. medföra hund eller annat husdjur som ej hålls i koppel,

8. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning.

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

9. samla in ryggradslösa djur, t ex skalbaggar eller mollusker,

10. utplacera främmande föremål (tex geocachar eller dylikt).

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2013

Storlek: 216 hektar

Kommun: Osby

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Låkan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
(Vakö myr i Kronobergs län)
N 56.523917, E 14.229194

Hitta mig

Sparvuggla.

Illustration: Katarina Månsson


Sparvugglan är Europas minsta uggla, stor som en domherre. Den är ganska orädd och kan ses flyga dagtid, även om den är mest aktiv i gryning och skymning. Den äter möss, sork och småfåglar. Den häckar gärna i holkar som vi människor sätter upp.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 387.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss