Måryd

Måryd är ett populärt utflyktsmål som bjuder på storslagen utsikt från Måkullsbacken och mysig vandring på enefälader som doftar gott av backtimjan. Vid Boijsens dammar kan du med lite tur se färgglada trollsländor flyga omkring.

Utsikt över Vombsänkan

Måryd ligger på Romeleåsens nordsluttning och har på sina ställen kraftigt kuperad terräng, med nivåskillnader på upp mot 60 meter. I nordost finns utsiktspunkten Måkullsbacken som bjuder på en fin utsikt över Vombsänkan. På sommaren blommar det vackert av backsippa, backtimjan, kärringtand och ängsnejlika här.

Boijsens dammar

I de centrala delarna finns Boijsens dammar, som anlades för fiskodling på 1940-talet. I en av dem växer röd näckros. Runt om breder fäladsmarken ut sig. På de torrare partierna växer ljung, stagg och knägräs. Där grundvattnet tränger fram blir det mer kalkrikt och blomsterprakten ökar. Här kan man träffa på ängsnycklar, tätört och darrgräs. I den västra fäladsmarken kan man även hitta kustgentiana.

Skogbevuxna partier

I söder finns skog med bok, ek och gran. I de lägre liggande, fuktiga partierna, finns dessutom al, ask och hassel. Utspritt i området finns också enstaka vresbokar. Ännu fler av dessa förvridna stammar finner du i Trollskogen, i de intilliggande reservaten Gryteskog och Prästaskogen.

Spår efter tidigare generationer

Den betade marken är en rest av de vidsträckta fälasmarker som förr i tiden bredde ut sig på Romeleåsen. I söder finns en kraftig stenmur. Det är en gammal gränsmur som markerar gränsen mellan Södra Sandby och Hardeberga socknar. I fäladsmarken i väster finns spår efter stenbrytning från 1900-talets början. Kanske ser du några huggna stenar från den tiden?

Friluftsliv

Genom reservatet går Myrstigen (3 km) som utgår från Skryllegården som ligger sydväst om reservatet och strax söder om området går skåneleden (SL2 nord till syd, etapp 13A) förbi. Längs Myrstigen finns det mycket att se, bland annat kan du spana efter trollsländor och röd näckros vid Boijsens dammar eller få fin utsikt vid Måkullsbacken. Du kan även komma in i reservatet norrifrån där det finns både parkering och busshållplatsen Måryd parkering samt toalett.

Måryd är ett av många små naturreservat som ligger i Skrylleområdet som har stora friluftslivsmöjligheter med vandrings-, rid- och cykelleder, vindskydd och grillplatser. I Skrylle finns även naturum Skrylle och Skryllegården med restaurang, samt den angränsande nationalparken Dalby Söderskog.

Backsippor i Måryd. Foto: Björn Olsson

Kontakt

Lunds kommun, naturvårdsförvaltare

E-post naturreservat@skrylle.se

Telefon 046-35 50 00

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

 • ha hund okopplad
 • elda utanför anvisade platser
 • tälta
 • ställa upp husvagn/husbil
 • kasta sten i dammarna
Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1 gräva, borra, mejsla, måla eller eljest skada block, levande eller döda träd, buskar och stubbar

2 skada dammanläggningar eller kasta sten i dammarna

3 avsiktligt störa djurlivet inklusive betande djur

4 fiska

5 rida annat än på anvisade vägar och områden

6 göra upp eld annat än på anvisade platser

7 tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande

8 framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och parkeringsplatser

9 medföra ej kopplad hund

10 på ett störande sätt använda radio, bandspelare eller motsvarande

11 anbringa tavla, plakat, skylt, affisch, inskrift, snitsel eller därmed jämförlig anordning.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig
 • Torrdass Torrdass
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1989

Storlek: 104 hektar

Kommun: Lund

Förvaltare: Lunds kommun

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 55.701472, E 13.367222

Hitta mig


Blå jungfruslända ses regelbundet kring dammarna i naturreservatet. Den blåskimrande trollsländan trivs vid rena vattendrag med strömmande vatten, gärna med sandiga eller grusiga bottnar.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

Lunds kommuns webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta över SkrylleområdetPDF

Skåneledens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Ta en titt

360-graders foto (Google Maps):
Boijsens dammarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Fäladlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster