Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Måryd

Måryd är ett populärt utflyktsmål som bjuder på en storslagen utsikt från Måkullsbacken och mysig vandring i enefälad som doftar gott av backtimjan. I Boijsens dammar växer röd näckros och ofta ses färgglada trollsländor flyga omkring sommartid. Tar du hjälp av Skogsmulles karta över Måryd-Skrylle får du även se Skryllesjön och hjälp att hitta vresbokar. Rastplatser, parkeringar och busstopp finns i nära anslutning till Måryd som ingår i Skrylleområdet.

Utsikt över Vombsänkan

Måryd ligger på Romeleåsens nordsluttning och har på sina ställen kraftigt kuperad terräng, med nivåskillnader på upp mot 60 meter. I nordost finns utsiktspunkten Måkullsbacken som bjuder på en fin utsikt över Vombsänkan. På sommaren blommar det vackert av backsippa, backtimjan, käringtand och ängsnejlika här.

Boijsens dammar

I de centrala delarna finns Boijsens dammar, som anlades för fiskodling på 1940-talet. I en av dem växer röd näckros. Runt om breder fäladsmarken ut sig. På de torrare partierna växer ljung, stagg och knägräs. Där grundvattnet tränger fram blir det mer kalkrikt och blomsterprakten ökar. Här kan man träffa på ängsnycklar, tätört och darrgräs. I den västra fäladsmarken kan man även hitta kustgentiana.

Skogbevuxna partier

I söder finns skog med bok, ek och gran. I de lägre liggande, fuktiga partierna, finns dessutom al, ask och hassel. Utspritt i området finns också enstaka vresbokar. Ännu fler av dessa förvridna stammar finner du i Trollskogen, i de intilliggande reservaten Gryteskog Länk till annan webbplats. och Prästaskogen Länk till annan webbplats..

Spår efter tidigare generationer

Den betade marken är en rest av de vidsträckta fälasmarker som förr i tiden bredde ut sig på Romeleåsen. I söder finns en kraftig stenmur. Det är en gammal gränsmur som markerar gränsen mellan Södra Sandby och Hardeberga socknar. I fäladsmarken i väster finns spår efter stenbrytning från 1900-talets början. Kanske ser du några huggna stenar från den tiden?

Friluftsliv

Genom reservatet går Myrstigen, en 3 km lång naturstig med steniga partier och ett par branta stättor. Utmed stigen, som utgår från Skryllegården sydväst om reservatet, finns mycket att se. Den passerar Skryllesjön, Måryds fälad, Måkullsbacken, med sin magnifika utsikt, och Boijsens dammar där det växer röd näckros. Vid dammarna finns en fin rastplats. Tänk på att ta med ditt skräp hem. Strax söder om området går Skåneleden (SL2 nord till syd, etapp 13A) förbi. I norra delen av reservatet finns parkering och toalett. Ett par hundra meter från reservatet ligger busshållplatsen "Måryd parkeringen".

Måryd är ett av många små naturreservat som ligger i Skrylleområdet som har stora friluftslivsmöjligheter med vandrings-, rid- och cykelleder, vindskydd och grillplatser. I Skrylle Länk till annan webbplats. finns även naturum Skrylle och Skryllegården med restaurang, samt den angränsande nationalparken Dalby Söderskog Länk till annan webbplats..

Backsippor i Måryd. Foto: Björn Olsson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • elda utanför anvisade platser
 • tälta
 • ställa upp husvagn/husbil
 • kasta sten i dammarna

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1 gräva, borra, mejsla, måla eller eljest skada block, levande eller döda träd, buskar och stubbar

2 skada dammanläggningar eller kasta sten i dammarna

3 avsiktligt störa djurlivet inklusive betande djur

4 fiska

5 rida annat än på anvisade vägar och områden

6 göra upp eld annat än på anvisade platser

7 tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande

8 framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och parkeringsplatser

9 medföra ej kopplad hund

10 på ett störande sätt använda radio, bandspelare eller motsvarande

11 anbringa tavla, plakat, skylt, affisch, inskrift, snitsel eller därmed jämförlig anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1989

Storlek: 104 hektar

Kommun: Lund

Förvaltare: Lunds kommun

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.701472, E 13.367222

Hitta mig

Blå jungfruslända.

Illustration: Katarina Månsson


Blå jungfruslända ses regelbundet kring dammarna i naturreservatet. Den blåskimrande trollsländan trivs vid rena vattendrag med strömmande vatten, gärna med sandiga eller grusiga bottnar.

Kontakt

Lunds kommun, naturvårdsförvaltare

E-post naturreservat@skrylle.se

Telefon 046-35 50 00

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss