Häckeberga naturvårdsområde

I Häckebergas naturvårdsområde finns våtmarker, betesmarker och några av landets viktigaste bokskogar. Trädens höga ålder har skapat ett eldorado för hotade arter.

Naturområden kring slottet

Invid Häckeberga slott breder flera naturreservat ut sig. Samtliga ingår de i naturvårdsområdet Häckeberga. Området innehåller en rad av naturtyper och alla bär på stora naturvärden.

Gamla skogar

Flera av bokskogarna i naturvårdsområdet är gamla. Åldern på träden har stor betydelse för artrikedommen. Gamla och döda träd erbjuder bra boende för många av skogens småkryp, mossor och lavar. Många av de sällsynta skalbaggarna hittar man i de riktigt grova träden. Det är bristen på gamla och döda träd i allmänhet som gör att många av arterna här är hotade.

Kronhjort och dovhjort

Häckebergas skogar innehåller inte bara lavar, mossor och insekter. Här finns också gott om dovhjortar. Den i området ovanligare kronhjorten finns också. Arten är dock väldigt skygg. Utanför skogarnas skugga ligger de blomstrande betesmarkerna. På sina ställen finns också våtmarker. Här kan lövgrodan och den ätliga grodan höras spela på vårkanten.

Foto: Mostphotos

Kontakt

Jörgen Nilsson
naturvårdsförvaltare

E-post jorgen.nilsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 19


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad
  • störa djurlivet
  • färdas på vattenområde med kanot eller annan farkost under tiden 1 mars - 30 juni
  • färdas på vattenområde med motorbåt under hela året
  • störa omgivningen
Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

- gräva upp växter eller att bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande träd och buskar

- tälta eller ställa upp husvagn eller motsvarande inom området mer än en natt utan markägarens tillstånd

- framföra motordrivet fordon utanför allmän väg utan giltigt tillstånd från markägaren

- medföra ej kopplad hund under hela året

- avsiktligt störa djurlivet, tex genom närgången fotografering av eller vistelse vid fågelbo, lya, gryt eller motsvarande

- färdas på vattenområde med kanot eller annan farkost under tiden 1 mars - 30 juni samt motorbåt hela året

- anordna tränings- eller tävlingsarrangemang utan markägarens tillstånd

- anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning

- på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare, musikinstrument eller dylikt.

Serviceinformation

  • Cykelled Cykelled
  • Informationstavla Informationstavla
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1982

Storlek: 4044 hektar

Kommun: Lund

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturvårdsområde

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering vid Genarps idrottsplats länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 55.595917, E 13.417333

Parkering vid Risens naturreservatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 55.590417, E 13.389500

Parkering vid Häckebergasjönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 55.575639, E 13.432056

Hitta mig

Lövgroda. Illustration: Katarina Månsson


Lövgrodan är en liten, smaragdgrön groda som har häftskivor på tår och fingrar. Den är därför väldigt bra på att klättra. Under ljumma försommarkvällar kan man höra lövgrodan sjunga. Trots att den är liten är den vår mest högljudda groda och det energiska lätet kan höras på flera kilometers avstånd.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

InformationsskyltPDF

Folder om Häckeberga och Romeleåsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på naturvårdsområdets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Ta en titt