Häckeberga - Skoggård

Skoggård är ett naturreservat inom Häckeberga naturvårdsområde. Den vackra naturen kring slottet och Häckebergasjön är ett populärt utflyktsmål året om. Skogen är mycket gammal och enastående artrik. En MBT-led passerar genom Skoggård och en rastplatsen ligger vid Häckebergasjön. Fler leder och rastplatser finns i angränsande naturvårdsområde.

Linnés favorit

”Naturen har vid denna gård så mycket självt uträttat, att konsten omöjligen kunde bättra något däri” skrev Linné när han besökte Häckeberga gård 1741. Efter en vandring i bokskogen tyckte han att gården låg vackrare än alla han dittills sett.

Öar med gamla träd

På öarna i Häckebergasjön och på Skoggårds ängar växer gammal ädellövskog med bok, lind och ek. Här står några av naturreservatets allra äldsta och mest värdefulla träd. En del av öarna i sjön har skötts som parker med anlagda gångar och planteringar.

Sällsynta arter

Skogen är väl genomsökt av biologer. Otaliga liggande trädstammar och stående trädjättar har finkammats med lupp efter sällsynta lavar, mossor och svampar. Insektslivet har undersökts noga. Omkring 130 av de funna arterna är rödlistade, vilket betyder att de riskerar att utrotas från Sverige. I naturreservatet får dessa arter en möjlighet att överleva.

Värdefulla ängar intill sjön

Häckebergasjön är reglerad sedan lång tid tillbaka. Ängarna är en torrlagd del av den gamla sjön och hävdades fram till 1950-talet genom slåtter. På Skoggårds fuktiga ängar förekommer brun kärrhök, vattenrall, enkel-beckasin och flera andra våtmarksfåglar. Det finns gott om groddjur, bland annat lövgroda och ätlig groda. Häckebergasjön erbjuder ett fint gäddfiske och möjlighet att fånga stora abborrar och braxar.

Friluftsliv

En grillplats ligger vackert vid den östra delen av Häckebergasjön. Tänk på att ta med egen grillkol och en påse till skräpet. Markerad vandringsled saknas, men det finns stigar, vägar och en markerad mountainbikeled (MTB-spår) som passerar igenom reservatet. Fler leder och rastplatser finns i angränsande Häckeberga naturvårdsområde Öppnas i nytt fönster..

Häckebergasjön. Foto: Maria Sandell

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • elda utanför anvisade platser
 • tälta längre än en natt
 • ställa upp husvagn/husbil
 • färdas på vattenområde med exempelvis kanot 1 mars - 30 juni
 • färdas på vattenområde med motorbåt under hela året

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning,

2. spränga, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada stenar, block, hällar eller terrängformer,

3. utföra någon form av anläggning eller ställa upp för reservatet främmande föremål,

4. på ett störande sätt använda radio, musikinstrument eller annan ljudanläggning,

5. tälta under längre tid än en natt, ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,

6. göra upp eld annat än på för ändamålet anvisade platser,

7. färdas på vattenområde med kanot eller annan farkost under tiden 1 april till 30 juni samt med motorbåt under hela året,

8. fånga insekter.

9. framföra fordon annat än på allmän väg,

10. anordna tränings- eller tävlingsarrangemang,

11. medföra okopplad hund.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2008

Storlek: 324 hektar

Kommun: Lund

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering sydväst om Häckebergasjön Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.572611, E 13.412028

Parkering i nordväst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.581667, E 13.383889

Parkering i öster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.575639, E 13.432111

Hitta mig

Brun kärrhök.

Illustration: Katarina Månsson


Över vassruggarna i strandkanten kan man få se den bruna kärrhöken sväva fram i jakt på byten. Den flyger ofta med vingarna uppåtriktade i V-formation.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss