Vind i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Högt vattenstånd i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Häckeberga - Degebergahus

Foto: Jörgen Nilsson

Degebergahus är ett naturreservat inom Häckeberga naturvårdsområde. I reservatet växer gammal bokskog och några riktigt gamla ekar. Träden är hem åt en stor mängd sällsynta lavar, mossor och insekter. De äldsta bokarna står på åkerholmen öster om vägen, och är närmare 200 år gamla.

Gammal ädellövskog

Större delen av naturreservatet har varit skogsklätt under många hundra år. Tack vare den långa skogshistorien lever många sällsynta mossor, lavar och insekter kvar här. De är beroende av gamla, grova och omkull fallna träd, som det finns ovanligt gott om här. Flera arter är känsliga för förändringar i miljön och har svårt att sprida sig över stora avstånd.

Den sällsynta läderbaggen

I de ihåliga ekjättarna intill vägen lever den mycket sällsynta läderbaggen. Det är en stor och klumpig skalbagge, som trots det är ganska svår att få syn på. Chansen är som störst under soliga sensommardagar, då hanarna sitter utanpå träden och skickar ut doftsignaler för att locka till sig honor. Det går faktiskt att lukta sig fram till skalbaggarna, genom att följa doften som kan kännas på flera meters avstånd.

I murkna, mycket grova stubbar och stammar av bok lever också bokoxen, en mindre släkting till den mer kända ekoxen.

Ovanliga lavar

Titta noga på barken av gamla bokar så kan du hitta vackra och sällsynta lavar! Kanske ser du några av bokskogens rariteter som bokkantlav, bokvårtlav, stiftklotterlav, ädelkronlav och koralltaggsvamp.

Läderbagge. Foto: Mikael Olofsson

Kontakt

Jörgen Nilsson
naturvårdsförvaltare

E-post jorgen.nilsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 19


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • elda utanför anvisade platser
  • tälta längre än en natt
  • ställa upp husvagn/husbil

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning,

2. spränga, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada stenar, block, hällar eller terrängformer,

3. utföra någon form av anläggning eller ställa upp för reservatet främmande föremål,

4. på ett störande sätt använda radio, musikinstrument eller annan ljudanläggning,

5. tälta under längre tid än en natt, ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,

6. göra upp eld annat än på för ändamålet anvisade platser,

7. fånga insekter.

8. framföra fordon annat än på allmän väg,

9. anordna tränings- eller tävlingsarrangemang,

10. medföra okopplad hund.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2008

Storlek: 26 hektar

Kommun: Lund

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering i reservatet Häckeberga-Skoggård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.572611, E 13.412028

Hitta mig

Bokkantlav.

Illustration: Martin Holmer


Du kan hitta bokkantlav på slät bark av äldre bok och avenbok. Bokkantlav är en skorplav med slät, grå och något sprickig bål. Denna bål syns som en upp till 1 dm stor grå fläck på barken. På bålen syns små nougatbruna prickar. Det är lavens fruktkroppar. Bokkantlav är en signalart. Den signalerar eller indikerar att här finns höga naturvärden och att man kanske kan hitta sällsynta arter i dess närhet.

Mer information