Häckeberga - Husarahagen

Husarahagen är ett naturreservat inom Häckeberga naturvårdsområde. Här finns både 300 år gammal bokskog med en mängd sällsynta arter och uråldriga spår av människor.

Liv i döda träd

Ett imponerande stort antal arter har hittats i naturreservatet och ett trettiotal av dem är rödlistade, det vill säga i varierande grad hotade till sin existens i landet. De flesta av de sällsynta arterna är lavar, svampar och skalbaggar som lever i mycket gamla eller döda bokar. Många av dessa organismer har märkliga och fantasieggande namn som bokskogsrödrock, bokblombock, bokoxe, bokkantlav och bokvårtlav.

Spännande historia

En stenåldersboplats strax söder om naturreservatet vittnar om att området har nyttjats av människan under lång tid. När pesten drog fram i trakten 1711–1712 användes en av kullarna i Husarahagen som kyrkogård. Sitt namn fick Husarahagen troligen först på 1800-talet, då kronprinsens husarregemente (K7) hade sina hästar på sommarbete i området.

Häckebergas äldsta bokskog

I sluttningen norr om stenåldersboplatsen växer mäktigt högvuxna och grova bokar, likt en pelarsal. Det är Häckebergas äldsta skog som planterades för nästan 300 år sedan, år 1721.

Död ved. Foto: Maria Sandell

Död ved. Foto: Maria Sandell

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • elda utanför anvisade platser
  • tälta längre än en natt
  • ställa upp husvagn/husbil

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning,

2. spränga, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada stenar, block, hällar eller terrängformer,

3. utföra någon form av anläggning eller ställa upp för reservatet främmande föremål,

4. på ett störande sätt använda radio, musikinstrument eller annan ljudanläggning,

5. tälta under längre tid än en natt, ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,

6. göra upp eld annat än på för ändamålet anvisade platser,

7. fånga insekter.

8. framföra fordon annat än på allmän väg,

9. anordna tränings- eller tävlingsverksamhet,

10. medföra okopplad hund.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2008

Storlek: 47 hektar

Kommun: Lund

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering i öster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.555250, E 13.435333

Parkering i nordost Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.559556, E 13.432778

Hitta mig

Bokvårtlav.

Illustration: Katarina Månsson


I naturreservatet finns flera sällsynta lavar, bland annat bokvårtlaven. Bokvårtlaven växer främst på gamla bokar och ser ut som små, olivbruna vårtor. Tittar man riktigt nära på de mörka prickarna ser man ännu mindre vita fläckar spridda över ytan.

Mer information

Kontakt

Jörgen Nilsson
naturvårdsförvaltare

E-post jorgen.nilsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 19


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Kontakt