Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Isternäset

Isternäsets naturreservat är en över 100 hektar stor betad strandäng som breder ut sig mellan Kristianstad och Araslövssjön. Reservatet gränsar till Näsby fälts naturreservat och bildar ett stort sammanhängande område med våtmarksmiljöer som tillsammans bjuder på goda vandringsmöjligheter. Ängarna på Isternäset svämmar regelbundet över och utgör rast- och häckningsplatser för många vadare och änder.

Rikt fågelliv

Isternäset är ett flackt område längs Helgeå, strax väster om Kristianstad. Större delen av reservatet är öppen betesmark, en mindre del söder om ån är ohävdad. Området är mest känt för sitt rika fågelliv. Här häckar bland annat storspov, tofsvipa, rödbena, enkelbeckasin, skedand, årta, gulärla och den hotade rödspoven.

Höst och vår rastar många gäss, änder och vadare. Flera häckande rovfågelarter utnyttjar ängarna som jaktmarker, t.ex. glada, tornfalk, brun kärrhök och ormvråk. Under hösten och vintern jagar havsörn, fjällvråk och blå kärrhök regelbundet här.

Söder om ån förekommer igenväxningsgynnade arter som pungmes, rosenfink och gräshoppssångare. I tegelbruksdammarna här, en återstod från äldre tiders lerbrytning, ses regelbundet kungsfiskare och rörhöna. Denna del av reservatet är också flitigt nyttjade jaktmarker för nordisk fladdermus, vattenfladdermus och sydfladdermus.

Översvämmade ängar

Stora delar av Isternäset översvämmas varje år, vilket präglar vegetationen. Högre belägna partier är till stor del gammal åkermark med friskängsvegetation. Denna avlöses i lägre partier med tuvtåtelfuktängar, och i sankare stråk förekommer låg- och högstarrmader.

Av de ovanligare växter som förekommer kan nämnas gullstånds, och vattenstäkra, för övrigt redan noterade vid Linnés besök 1749.

Friluftsliv

Isternäset gränsar till Näsby fält Länk till annan webbplats. i norr och Årummet Länk till annan webbplats. i öster. Reservatet ingår i Kristianstads Vattenrike, det långsträckta våtmarksområdet längs Helgeå som sträcker sig mellan Torsebro och havet. Vandringsleden Linnérundan passerar genom reservatets olika delar och leder bland annat till Härlövs borg och Lillö borgruin väster om reservatet. Leden utgår från naturum Vattenriket, centralt i Kristianstad och är totalt 6 km lång. Även Skåneleden SL6 går genom reservatet. Från naturum till Lillö är det ca 3 km. En bro över Härslövsängaleden förbinder de båda reservaten Isternäset och Årummet. I norra delen av reservatet finns ett tillgänglighetsanpassat fågeltorn. Tänk på att det är beträdnadsförbud ute på ängarna mellan 15 mars - 15 juli. Allt för att fåglarna ska kunna ta hand om sina ungar.

Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Part of a large wetland area

The Isternäset nature reserve consists of grazed wet grasslands along the Helgeå river. The southern part is not maintained. Here you'll find some small ponds, the remains of old clay quarrying for brick making. Isternäset forms part of a larger wetland area known as Kristianstad Vattenrike Biosphere Reserve.

Rich bird life all year

The Lillö area is best known for its rich bird life. Black-tailed Godwit (Limosa limosa), Curlew (Numerius arquata), Lapwing (Vanellus vanellus), Redshank (Tringa totanus), Snipe (Gallinago gallinago), Shoveler (Anas dypeata), Garganey (Anas querquedula) and Yellow Wagtails (Motacilla flava) nest here.

During spring and autumn migration many geese, ducks and waders can be seen here. Several nesting birds of prey use the meadows as hunting grounds e.g Red Kite (Milvus milvus), Kestrels (Falco tinnunculus), Marsh Harriers (Circus aeruginosus) and Buzzards (Buteo buteo). During autumn and winter White-tailed Eagles (Haliaeetus albicilla), Rough-legged Buzzards (Buteo lagopus) and Hen Harriers (Circus cyaneus) hunt regularly here. South of the river, species that enjoy overgrown land occur such as Penduline Tits (Remiz pendulinus), Rosefinches (Carpodacus erytrinus) and Grasshopper Warblers (Locustella naevia). In the clay pits you can often see Kingfishers (Alcedo atthis) and Moorhens (Gallinula chloropus). This part of the reserve is also a well-used hunting ground for the Northern, Daubenton's and Serotine Bat (Eptesicus nilssoni, Myotis daubentoni, Eptesicus serotinus).

Annual flooding affects the vegetation

Large parts of Isternäset are flooded every year, and this affects the vegetation. Higher areas are mainly old farmland with damp meadow vegetation. This is replaced in lower areas by tufted hair grass meadows and in wetter zones low and high sedge lands occur.

Some of the more unusual flowers include Fen Ragwort (Senecio paludosus), Lesser Marshwort (Apium inundatum) and Fine-leaved Water-dropwort (Oenanthe Aquatica), already noted by Linné during his visit in 1749.

The area south of the Hegeå river is uncultivated with occasional trees and willow thickets.

The Linnérundan is a walk that passes through the reserve's different parts.

Kor betar ängarna i Isternäset. Foto: Josefin Persson

Kor betar ängarna i Isternäset. Foto: Josefin Persson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • göra upp eld annat än i medhavd grill eller i stormkök
  • fiska med båt i delar av Helgeå mellan 15 mars - 15 juli. Se bifogad karta.
  • beträda strandängen mellan 15 mars och 15 juli. Se bifogad karta.

Karta över fiskeförbud och beträdnadsförbud Pdf, 540.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning, dock att förvaltaren får lämna tillstånd till detta i samband med tipstävling eller liknande,

2. tälta, ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,

3. på störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare eller dylikt,

4. framföra moped,

5. göra upp eld annat än i medhavd grill eller i stormkök,

6. under hela året medföra okopplad hund,

7. utföra vetenskapliga eller andra undersökningar som kan störa naturmiljön, dock att reservatsförvaltaren äger medge sådana undersökningar,

8. beträda område som markerats på kartan till beslutet under perioden 15 mars - 15 juli (gäller ej brukare av området), dock att reservatsförvaltaren kan medge undantag i samband med utförande av vetenskapliga eller andra undersökningar,

9. bedriva fiske ifrån båt i Helgeå inom särskilt markerad del av Helge å inom reservatet under perioden 15 mars - 15 juli.

Karta över fiskeförbud och beträdnadsförbud Pdf, 540.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2001

Storlek: 108 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Kristianstads kommun

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering vid Lillö kungsgård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.035917, E 14.119583

Parkering vid naturum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.027972, E 14.145389

Hitta mig

Pungmes.

Illustration: Katarina Månsson


Pungmesens bo ser ut som en pung som hänger i en trädgren över vattnet. När boet är färdigbyggt blir bara en av föräldrarna kvar för att ta hand om ruvning och ungar. Den andre söker en ny partner i närheten. Något som kan upprepas flera gånger under säsongen. Pungmesen häckar vid vassrika sjöar och kärr med mycket videbuskar och björk.

Kontakt

Pyret Ovesson
naturvårdsförvaltare

E-post pyret.ovesson@kristianstad.se

Telefon 044-13 28 39

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss