Årummet

Ett stenkast från centrala Kristianstad ligger det kommunala naturreservatet Årummet – ett spännande våtmarksområde som sträcker sig längs med Helge å. Trots det stadsnära läget har besökaren här en chans att få uppleva ett rikt växt- och djurliv. I det lättillgängliga reservatet ligger naturum Vattenriket som anordnar en rad olika aktiviteter.

Årummets naturreservat är en del av biosfärområdet Kristianstad Vattenrike – ett tre gånger tre mil stort område som sträcker sig från skogen i norr, längs med Helgeåns myllrande våtmarker och vidare ut i Hanöbukten. För många besökare är Årummet en given startpunkt för besöket vid Vattenriket och härifrån kan man bland annat gå den
6 km långa Linnérundan.

Rikt djurliv

Årummet ligger bara några hundra meter från Kristianstad Centralstation, men redan här kan besökaren möta ett mycket rikt växt- och djurliv. På sommaren vistas mängder av gäss och änder i reservatet och brun kärrhök kan ses flyga över vassruggarna på spaning efter ett lämpligt byte. Vintertid har man en god chans att få se örnar flyga över området och har man tur kan man även få se uttrar simma i närheten av naturum. Den skygga men praktfulla kungsfiskaren är en annan återkommande syn under vinterhalvåret.

Helgeåns bjässar

Helgeåns vattensystem är ett av landets fiskrikaste områden med ca 35 observerade arter, varav 4 är rödlistade. Till de riktiga rariteterna – och bjässarna - hör malen som kan bli över tre meter lång och väga över 100 kilo. Malen var förr vanlig i Kristianstad vattenrike men dog ut i stora delar av området under 1960-talet till följd av utsläpp från pappersindustrier. 1999 släpptes nya malar ut i Helge å och sedan dess har unga individer påträffats vid flera tillfällen.

Speciell flora

Helgeåns vattenstånd fluktuerar under året och ger upphov till en speciell flora. En karaktärsväxt för biosfärområdet är gullstånds – en art som är starkt hotad i Sverige. I Norden finns arten bara kvar på en handfull lokaler och i Kristianstad Vattenrike har arten sitt starkaste fäste i västra Europa.

naturum Vattenriket

Mitt i Årummets naturreservat ligger naturum Vattenriket. Utöver utställningen om Vattenriket och utsikt över området så erbjuder naturum en mängd aktiviteter. Se naturum Vattenrikets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för information och program.

Foto: Björn Olsson

Kontakt

Pyret Ovesson
naturvårdsförvaltare

E-post pyret.ovesson@kristianstad.se

Telefon 044-13 28 39

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

 • ha hund okopplad
 • tälta
 • ställa upp husvagn/husbil
 • framföra motordrivet vattenburet fordon genom Lillrännan eller på översvämningsmarkerna

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar samt skada vegetationen i övrigt, till exempel genom att gräva upp växter

2. rida eller köra med häst annat än på för motortrafik upplåtna vägar

3. framföra cykel, motorfordon eller motordrivet fordon annat än på för ändamålet upplåtna vägar och stigar

4. tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande

5. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift, inskrift eller därmed jämförlig anordning, med undantag av att anbringa informations- och reservatsskyltar samt gränsmarkeringar

6. under hela året medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur

7. på ett störande sätt använda radio, musikinstrument eller annan ljudanläggning

8. framföra motordrivet vattenburet fordon genom Lillrännan eller på översvämningsmarkerna

9. framföra vattenburen farkost och bedriva fiske i den anlagda våtmarken vid naturum Vattenriket eller i dess in- och utloppskanaler (med undantag av dess yttre delar närmast Helgeån enligt markering)

Vidare är det förbjudet att utan reservatsförvaltarens tillstånd

10. fånga eller samla in insekter eller andra djur, eller på annat sätt avsiktligt störa djurlivet

11. anordna tävlingar, läger- eller annan övningsverksamhet

12. uppföra tipsfråga, snitsel eller liknande i samband med tävling

13. lägga upp båt eller annan farkost eller uppsätta någon form av båtbrygga eller annan förtöjningsanordning för båtar

Serviceinformation

 • Fiske Fiske
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Naturum
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats
 • Servering Servering
 • Stig Stig
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Toalett Toalett
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2011

Storlek: 56 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Kristianstads kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta mig


Kungsfiskaren är av de mest färgstarka fåglarna vi har i Sverige. Den syns regelbundet i området. Trots fjäderdräktens starka färger kan det vara svårt att få syn på kungsfiskaren när den sitter still på en gren nära vattnet, men så fort den flyger blir den svår att missa.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

naturum Vattenriketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

InformationsskyltPDF

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.