Årummet

Bara några hundra meter från Kristianstads centralstation ligger Årummet. Här möter du ett mycket rikt växt- och djurliv. På sommaren vistas mängder av gäss och änder i reservatet och även brun kärrhök. På pålar, ute i de översvämmade fuktängarna, ligger naturum Vattenriket. Två vandringsslingor utgår från naturum, dels Linnérundan på cirka 6 km som bland annat går förbi Lillö borgruin, dels den tillgänglighetsanpassade Tivolirundan (1,8 km) utmed Helgeå och Tivoliparken.

Biosfärområdet Kristianstad Vattenrike

Årummets naturreservat är en del av biosfärområdet Kristianstad Vattenrike – ett tre gånger tre mil stort område som sträcker sig från skogen i norr, längs med Helgeåns myllrande våtmarker och vidare ut i Hanöbukten. För många besökare är Årummet en given startpunkt för besöket i Vattenriket med sitt naturum och sitt centrala läge.

Spana efter fåglar och uttrar

Årummet ligger bara några hundra meter från Kristianstad centralstation, men redan här kan besökaren möta ett mycket rikt växt- och djurliv. På sommaren vistas mängder av gäss och änder i reservatet och brun kärrhök kan ses flyga över vassruggarna på spaning efter ett lämpligt byte. Vintertid har du goda chanser att få se örnar flyga över området. Med lite tur kan du även få se uttrar simma vid naturum. Se aktuella utterobservationer på Vattenrikets webbplats Länk till annan webbplats.. Den skygga men praktfulla kungsfiskaren är en annan återkommande syn under vinterhalvåret.

Helgeåns bjässar

Helgeåns vattensystem är ett av landets fiskrikaste områden med ca 35 observerade arter, varav 4 är rödlistade. Till de riktiga rariteterna – och bjässarna - hör malen som kan bli över tre meter lång och väga över 100 kilo. Malen var förr vanlig i Kristianstad Vattenrike men dog ut i stora delar av området under 1960-talet till följd av utsläpp från pappersindustrier. 1999 släpptes nya malar ut i Helge å och sedan dess har unga individer påträffats vid flera tillfällen.

Den speciella växten gullstånds

Helgeåns vattenstånd fluktuerar under året och ger upphov till en speciell flora. En karaktärsväxt för biosfärområdet är gullstånds – en art som är starkt hotad i Sverige. I Norden finns arten bara kvar på en handfull lokaler och i Kristianstad Vattenrike har arten sitt starkaste fäste i västra Europa.

naturum Vattenriket

Mitt i Årummets naturreservat ligger besökscentrum naturum Vattenriket. Utöver utställningen om Vattenriket och utsikt över området så erbjuder naturum en mängd aktiviteter. Se naturum Vattenrikets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för information och program.

Friluftsliv

Årummet ligger direkt väster om Kristianstads centrum, nära centralstationen och Tivoliparken med teatern. Helgeå skiljer staden från detta naturreservat och nås enkelt via en gång- och cykelbro. Kommer du med bil finns en stor parkering i väster, som nås via Härlövsängarleden. På pålar, ute i de översvämmade fuktängarna, ligger naturum Vattenriket. Genom utställningar och aktiviteter får du lära dig mer om hela Vattenrikets växter och djur, samtidgt som du får tips på sevärdheter och utflyktsmål. På andra våningen finns en takterrass med härlig utsikt över både stan, strandängarna och Helgeå. Vid träborden kan du äta din medhavda matsäck. Ute i reservatet finns flera rastplatser och fågeltorn. Mellan naturum och parkeringen finns ett toaletthus och en rastplats med eldstad. Tänk på att ta med ditt skräp hem. På centrumsidan av Helgeå ligger Kanalhuset med utemuseum och fågeltorn, strax intill finns en tillgänglighetsanpassad fiskebrygga.

Två vandringsrundor utgår från naturum, dels Linnérundan (6 km) som bland annat går förbi Lillö borgruin, dels den tillgänglighetsanpassade Tivolirundan (1,8 km) utmed Helgeå. Skåneleden SL6 går igenom reservatet. Etappentrén N. Lingenäset ligger i naturreservatet Näsby fält Länk till annan webbplats. en bit norrut. Härifrån går den igenom både Isternäset Länk till annan webbplats. och Årummet på sin väg till Ekenabben en bit söder om Kristianstad. Vattenriket kan upplevas på flera sätt, välj bland olika kartor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. beroende på om du vill vandra, cykla, paddla eller fiska. På naturum Vattenrikets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns mer information.

Helgeå med Tivoliparken till höger och naturum Vattenriket i fjärran. Foto: Josefin Persson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • tälta
 • ställa upp husvagn/husbil
 • framföra motordrivet vattenburet fordon genom Lillrännan eller på översvämningsmarkerna

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar samt skada vegetationen i övrigt, till exempel genom att gräva upp växter

2. rida eller köra med häst annat än på för motortrafik upplåtna vägar

3. framföra cykel, motorfordon eller motordrivet fordon annat än på för ändamålet upplåtna vägar och stigar

4. tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande

5. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift, inskrift eller därmed jämförlig anordning, med undantag av att anbringa informations- och reservatsskyltar samt gränsmarkeringar

6. under hela året medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur

7. på ett störande sätt använda radio, musikinstrument eller annan ljudanläggning

8. framföra motordrivet vattenburet fordon genom Lillrännan eller på översvämningsmarkerna

9. framföra vattenburen farkost och bedriva fiske i den anlagda våtmarken vid naturum Vattenriket eller i dess in- och utloppskanaler (med undantag av dess yttre delar närmast Helgeån enligt markering)

Vidare är det förbjudet att utan reservatsförvaltarens tillstånd:

10. fånga eller samla in insekter eller andra djur, eller på annat sätt avsiktligt störa djurlivet

11. anordna tävlingar, läger- eller annan övningsverksamhet

12. uppföra tipsfråga, snitsel eller liknande i samband med tävling

13. lägga upp båt eller annan farkost eller uppsätta någon form av båtbrygga eller annan förtöjningsanordning för båtar

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förNaturum
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2011

Storlek: 56 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Kristianstads kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Naturumsvägen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.026583, E 14.145361

Hitta mig

Utter.

Illustration: Martin Holmer

Uttern är ett mårddjur som trivs i vatten. Pälsens underull håller uttern varm och de blanka stickelhåren håller vattnet borta. Den har simhud mellan tårna och de små öronen stängs när den dyker. Uttern är Smålands landskapsdjur.

Kontakt

Pyret Ovesson
naturvårdsförvaltare

E-post pyret.ovesson@kristianstad.se

Telefon 044-13 28 39

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss