Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Löddeåns mynning (norra delen)

Foto: Karl-Johan Pålsson

En alldeles utmärkt fågellokal för fågelskådare. Ängs- och vassområdena vid Löddeåns mynning har en värdefull häckfågelfauna med bland annat årta, skedand, brun kärrhök, vattenrall, tofsvipa, rödbena och skäggmes. Här finns både fågeltorn och plattform i den södra delen Länk till annan webbplats. medan den norra delen är lite mer svårtillgänglig. I den södra delen finns det även ett promenadstråk med eldplatser längs vägen. I havet utanför Löddeåns utlopp ligger Lödde kar, resterna av en hamnanläggning från vikingatiden där hela 30 meter är synligt ovanför vattenytan.

Värdefullt fågelområde året om

Ängs- och vassområdena vid Löddeåns mynning har en värdefull häckfågelfauna med bland annat årta, skedand, brun kärrhök, vattenrall, tofsvipa, rödbena och skäggmes. Norr om ån häckar vissa år även skärfläcka, större strandpipare och småtärna. På hösten rastar ett stort antal ljungpipare, gäss och änder i området, liksom många snäppor och spovar. Snösparvar och vinterhämplingar ses ofta vintertid.

Välbetade strandängar och täta bladvassområden

De flacka betade strandängarna innehåller salt- och sötvattenpåverkade fuktängar omväxlande med torrängsvegetation. Bladvassområdena söder om ån skapar tillsammans med betesmarkerna en variation som ger förutsättningar för den varierade fågelfaunan.

När vattenvägarna var de viktigaste handelsvägarna

I havet utanför Löddeåns utlopp ligger Lödde kar, rester av en sten- och timmerkonstruktion på 160 gånger 8 meter. Lödde kar har daterats till sen vikingatid, ca år 950–1100, och tros ha nyttjats som hamnanläggning. Här har troligen stora, djupgående skepp lastat om till mindre båtar, för vidare transport uppför Löddeån. Omkring 30 meter av Lödde kar är synligt ovanför vattenytan.

Friluftsliv

De två reservaten Löddeåns mynning norra och södra delen Länk till annan webbplats. är en bra fågellokal för fågelskådare. Här finns både fågeltorn och plattform i den södra delen medan den norra delen är lite mer svårtillgänglig. I den södra delen finns det även ett promenadstråk med eldplatser längs vägen. Viktigt att tänka på är att delar av reservaten har tillträdesförbud under vår och sommar. Det kan vara svårt att ta sig mellan norra och södra delen på ett enkelt sätt. Om du vill gå mellan reservaten är det möjlighet att följa Skåneleden (SL5 Öresund, etapp 10 och 11) som går strax utanför området. Genom att följa Skåneleden vidare norrut kommer du även till naturreservatet Salvikens strandängar Länk till annan webbplats.. Parkeringsplatser finns det flertalet av både i norra och södra delarna. Närmaste busshållplatsen är Bjärred Trollsjövägen som ligger ett par hundra meter från den södra delen av reservaten. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Löddeåns mynning sett från ovan. Foto: Alex Regnér

Löddeåns mynning sett från ovan. Foto: Alex Regnér

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad 1 mars - 30 september
  • elda
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • beträda område med beträdnadsförbud 15 april - 15 juli (se skylt eller bilaga 1)

Reservatsskylt med beträdnadsförbud Pdf, 429.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 1 Pdf, 703.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

- gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning

- bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller gräva upp växter

- avsiktligt störa djurlivet

- medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur under tiden 1 mars - 30 september

- göra upp eld

- tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande

- varaktigt upplägga båt eller annan farkost utan länsstyrelsens tillstånd

- framföra motordrivet fordon

- på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare etc

- anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning

- under tiden den 15 april - 15 juli årligen landstiga eller beträda landområde inom reservatet som markerats på bifogad karta (bilaga 1). Förbudet gäller ej statlig tjänsteman i tjänsteärende samt markägare och nyttjanderättshavare.

Vidare erinras om länsstyrelsens beslut om hastighetsbegränsning och ankringsförbud för motorbåtar inom del av Löddeå samt angränsande delar av Lommabukten (se karta, bilaga 2).

Reservatsskylt med beträdnadsförbud Pdf, 429.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 1 & 2 Pdf, 703.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 1952

Storlek: 194 hektar

Kommun: Kävlinge

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering, Vikhögs hamn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.728944, E 12.957222

Hitta mig

Skäggmes.

Illustration: Jonas Lundin


Skäggmesens namn kommer av hanens mustaschteckning på näbbens sidor. Skäggmesen trivs vid sjö och våtmarker med vass och videbuskar. På sommaren äter den insekter men på vintern lever den av vassens frön. De kan få fyra kullar under en säsong och ungarna från den första kullen kan häcka själva samma år.

Mer information

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss