Salvikens strandängar

Naturreservatet Salvikens strandängar bjuder på badvänlig sandstrand, blommande strandängar och ett mycket rikt fågelliv. Men här finns också bunkrar från Per-Albin linjen. En strandnära stig tar dig genom ängarna som sommartid bjuder på riklig blomning av rödklint och trift och häckande tofsvipor. Här ses också bunkrar från andra världskriget som dåvarande statsminister Per Albin Hansson lät bygga som försvar längs Skånes kust. I den grunda havsbottnen ses vadare som skärfläcka leta småkryp. För att bon och ungar inte ska överges är det särskilt viktigt att hålla hundar i kort koppel i de fågelrika markerna.

Långgrunda havsstränder

Salviken uppskattas av andfåglar och skrakar. Det finns gott om lämpliga platser att häcka på och det grunda vattnet gör det lätt både för de fåglar som vill beta växter och för de som fångar fisk eller skaldjur. Den långgrunda havsstrandens sandrevlar gör att vadarfåglar som skärfläcka och strandskata lätt kan hitta småkryp att äta. På de betade strandängarna häckar bland annat tofsvipa och gulärla.

Fågelskådning större delen av året

Förutom sommaren är höst, vinter och tidig vår utmärkta tider för ett besök på Salvikens strandängar. Området är en viktig rast- och övervintringslokal för många flyttande fåglar. Här kan man få se mängder med olika vadarfåglar, änder och gäss.

Sandrevlarnas flora

Sandstranden och marsklandet med sina sandrevlar bjuder på typiska växter som sodaört och marviol. De betade ängarna håller en rik flora av växter som trift, rödklint och oxtunga.

Per Albin-linjen

En promenad längs den strandnära stigen passerar förbi minnen från andra världskriget i form av bunkrar som ingick i Per Albin-linjen. Denna försvarslinje upprättades längs Skånes kust som ett försvar mot en invasion från havet, men idag nyttjas bunkrarna vid Salviken främst av solande badgäster och fågelskådare.

Friluftsliv

Från parkeringen, i södra delen av reservatet, går en strandnära stig. Den leder dig genom de fina strandängarna och förbi de gamla försvarsvärnen i Per Albin-linjen. I södra delen finns även en populär badplats. Tänk på att ta med ditt skräp hem. Närmsta busshållplats är Löddeköpinge Vikhögsvägen en bit bort.

The coastal meadows of Salviken Nature Reserve include a sandy beach good for swimming; dry grazed coastal meadows and seaweed banks. A shallow marshland with sandy banks is exposed at low tide. The fact that the meadows are well grazed is key, if many of the bird species typical of the coastal landscape in Skåne, are to find suitable nesting sites.

Salviken is well liked by ducks and sawbills. There are many suitable nesting sites and the shallow water is good both for the birds which like to graze the plants and for those that like to catch fish or shellfish. The sandy banks under the shallow water make it easy for wading birds such as pied avocets (Recurvirostra avosetta) and oyster catchers (Haematopus ostralegus) to find small creatures to eat. Birds such as lapwing (Vanellus vanellus) and yellow wagtail (Motacilla flava) like the grazed meadows.

Autumn, winter and the early spring are also excellent times of the year to visit the coastal meadows at Salviken. The site is an important overwintering and resting place for many migrating birds. You can see lots of different wading birds, ducks and geese.

The typical species found on the sandy beach and the marshland with sandbanks includes prickly saltwort (Salsola kali) and sand rocket (Cacile maritima). The grazed coastal meadows have a rich flora of plants such as thrift (Armeria maritima) and alkanet (Anchusa officinalis).

A walk along the path close to the shore takes you past reminders from the Second World War in the form of bunkers which were a part of the Per Albin Line. This line of fortifications was created along the coast of Skåne as a defense against an invasion from the sea.

Sandstrand med vy ut mot Salviken. Foto: Maria Sandell

Sandstrand med vy ut mot Salviken. Foto: Maria Sandell

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad under tiden 1 mars - 30 september
  • elda
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • störa omgivningen

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

- gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning

- bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller gräva upp växter

- avsiktligt störa djurlivet

- medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur under tiden 1 mars - 30 september

- göra upp eld

- tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande

- varaktigt upplägga båt eller annan farkost utan länsstyrelsens tillstånd

- framföra motordrivet fordon

- på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare etc

- anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Bildat: 1990

Storlek: 135 hektar

Kommun: Kävlinge

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.732861, E 12.958583

Hitta mig

Tofsvipa.

Illustration: Katarina Månsson


Tofsvipornas ankomst under tidig vår är ett klassiskt vårtecken. Tofsvipan är en vadarfågel som livnär sig på olika ryggradslösa djur. Den trivs på strandängar, betesmarker, myrar och andra fuktiga marker.

Mer information

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss