Löddeåns mynning (södra delen)

Likt Pulken Länk till annan webbplats. är detta definitivt platsen att hänga vid om man gillar fåglar. I Löddeåns mynnings södra reservat finns ett fågeltorn i vilket man bland annat kan studera årta, skedand och brun kärrhök och på hösten ett stort antal ljungpipare, liksom många snäppor och spovar. Här har du också direktkontakt med historien i form av en synlig hamnanläggning från vikingatiden, Lödde kar.

Värdefullt fågelområde året om

Ängs- och vassområdena vid Löddeåns mynning har en värdefull häckfågelfauna med bland annat årta, skedand, brun kärrhök, vattenrall, tofsvipa, rödbena och skäggmes. Norr om ån häckar vissa år även skärfläcka, större strandpipare och småtärna. På hösten rastar ett stort antal ljungpipare, gäss och änder i området, liksom många snäppor och spovar. Snösparvar och vinterhämplingar ses ofta vintertid.

Välbetade strandängar och täta bladvassområden

De flacka betade strandängarna innehåller salt- och sötvattenpåverkade fuktängar omväxlande med torrängsvegetation. Bladvassområdena söder om ån skapar tillsammans med betesmarkerna en variation som ger förutsättningar för den varierade fågelfaunan.

Lämningar från vikingatiden

I havet utanför Löddeåns utlopp ligger Lödde kar, resterna av en sten- och timmerkonstruktion på 160 gånger 8 meter. Lödde kar har daterats till sen vikingatid, ca år 950–1100, och tros ha nyttjats som hamnanläggning. Här har troligen stora, djupgående skepp lastat om till mindre båtar, för vidare transport uppför Löddeån. Omkring 30 meter av Lödde kar är synligt ovanför vattenytan.

6000 år gammal strandvall

Parallellt med kustlinjen ligger en markerad strandvall. Den bildades under en period när havsytan stod flera meter högre än nu, den så kallade Littorinatiden. Flera strandvallar längs våra kuster bildades vid samma tid.

Friluftsliv

De två reservaten Löddeåns mynning norra Länk till annan webbplats. och södra delen är en bra fågellokal för fågelskådare. Här finns både fågeltorn och plattform i den södra delen medan den norra delen är lite mer svårtillgänglig. I den södra delen finns det även ett promenadstråk med eldplatser längs vägen. Tänk på att ta med grillkol om du ska grilla och att ta med ditt skräp hem. Viktigt att tänka på är att delar av reservaten har tillträdesförbud under vår och sommar. Det kan vara svårt att ta sig mellan norra och södra delen på ett enkelt sätt. Om du vill gå mellan reservaten är det möjlighet att följa Skåneleden (SL5 Öresund, etapp 10 och 11) som går strax utanför området. Genom att följa Skåneleden vidare norrut kommer du även till naturreservatet Salvikens strandängar Länk till annan webbplats.. Parkeringsplatser finns det flertalet av både i norra och södra delarna. Närmaste busshållplatsen är Bjärred Trollsjövägen som ligger ett par hundra meter från den södra delen av reservaten.

I Lomma kommuns broschyr "Guide till naturen i Lomma" Pdf, 6.3 MB, öppnas i nytt fönster. finns mer information om tillgänglighet och anordningar för friluftsliv i samtliga reservat och naturområden.

Vassruggar. Foto: Ann-Sofie Pellas

Vassruggar. Foto: Ann-Sofie Pellas

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad under tiden 1 mars - 30 september
 • elda utanför anvisade platser
 • rida utanför anvisade ridstigar
 • beträda område som markerats med beträdesförbud på reservatsskylten under tiden 15 april - 15 juli

Reservatsskylt med beträdnadsförbud Pdf, 429.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

- att gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning

- att bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att gräva upp växter

- att avsiktligt störa djurlivet

- att göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser

- att medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur under tiden den 1 mars – 30 september

- att rida inom området utöver vad som framgår av skötselplan

- att varaktigt upplägga båt eller annan farkost

- att framföra motordrivet fordon

- att på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare etc

- att anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning

- att under tiden den 15 april - 15 juli årligen beträda de å karta med horisontell streckning markerade vass och fuktstråken med undantag för den spång och plattform som anlagts från parkeringen.

Reservatsskylt med beträdnadsförbud Pdf, 429.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Kartbilaga från skötselplan med beträdnadsförbud Pdf, 370.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Fakta

Bildat: 1970

Storlek: 155 hektar

Kommun: Lomma

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Norra parkeringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.728056, E 13.000944

Södra parkeringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.721167, E 13.008056

Hitta mig

Skedand

Illustration: Jonas Lundin


Skedanden har en lång, skedformad näbb. Det ger fågeln ett framtungt och långsträckt utseende, både när den simmar och flyger. Honan liknar gräsandens, medan hanen känns igen på sitt gröna huvud, vita bröst och rödbruna bukparti. Du kan se den söka mat i grunda vatten i betade strandängar både vid näringsrika sjöar och längs kusten. Genom att föra näbben från sida till sida filtrerar den fram mycket små kräftdjur, mollusker och vatteninsekter, precis som bardvalarna.

Kontakt

Sebastian Ivarsson
naturvårdsförvaltare

E-post sebastian.ivarsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 23


För frågor om åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens ska du kontakta Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30 telefontider kl.13-15 (mån, fre) och kl. 9.30-11.30 (tis, ons)

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss