Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Löddeåns mynning (södra delen)

Naturreservaten Löddeåns mynning (norra och södra) ligger på båda sidor om Löddeån, precis där ån möter havet i Lommabukten. Här möts salt- och sötvatten - i en mosaik av välbetade strandängar och täta vassområden. Variationen gör området till ett eldorado både för fåglar och fågelskådare. Du får samtidigt direktkontakt med historien. Lödde kar är resterna av en vikingatida hamn. Och strandvallen som löper längs kusten är en flera tusen år gammal Litorinavall. I Löddeåns mynning (södra) finns fågeltorn och promenadstråk med rastplatser. Dessa är du välkommen att besöka året runt. Men respektera att det finns områden med beträdnadsförbud under vår och försommar när det finns ägg och fågelungar ute i markerna.

Värdefullt fågelområde året om

I strandängar och vassområden vid Löddeåns mynning häckar många olika sorters fåglar. Några som har bon och ungar vår-sommar är årta, skedand, brun kärrhök, vattenrall, tofsvipa, rödbena och skäggmes. Norr om ån häckar vissa år även skärfläcka, större strandpipare och småtärna. På hösten rastar ett stort antal ljungpipare, gäss och änder i området, liksom många snäppor och spovar. Snösparvar och vinterhämplingar ses ofta vintertid.

Välbetade strandängar och tät bladvass

Variationen är stor i de betade strandängarna. Här finns både torra och fuktiga partier, och områden som påverkas av salt- och sötvatten. De skiftande betesmarkerna bidrar tillsammans med bladvassområdena till det rika fågellivet.

Hamn från vikingatiden

I havet utanför Löddeåns utlopp ligger Lödde kar. Det är sannolikt resterna efter en vikingatida hamnanläggning från ca år 950-1100. Sten- och timmerkonstruktion är 160 x 8 meter. Här har troligen stora, djupgående skepp lastat om till mindre båtar, för vidare transport uppför Löddeån. Omkring 30 meter av Lödde kar är synligt ovanför vattenytan.

6000 år gammal strandvall

Längs med kustlinjen ligger en markerad strandvall, en Litorinavall. Den bildades under den så kallade Littorinatiden, en period när havsytan stod flera meter högre än nu. Flera strandvallar längs våra kuster bildades vid samma tid.

Friluftsliv och tillgänglighet

Löddeån mynnar i Lommabukten strax norr om Bjärred. Norr om mynningen ligger naturreservatet Löddeåns mynning (norra) Länk till annan webbplats.. Och söder om mynningen ligger Löddeåns mynning (södra). Båda reservaten är bra fågellokaler för fågelskådare, men det södra är mer lättillgängligt. Här i det södra reservatet finns både fågeltorn och plattform. De ligger ca 200 meter från parkeringen vid Löddesnäs. Ett promenadstråk går mellan fågeltornet och parkeringen längst söderut (Bjärehovs brygga). Utmed promenaden finns flera eldstäder. Tänk på att ta med egen grillkol och att ta med ditt skräp hem. Närmaste busshållplatsen är Bjärred Trollsjövägen som ligger ca 500 meter från promenadstråket.

Om du vill gå mellan reservaten rekommenderar vi att du följer Skåneleden (SL5 Öresund, etapp 10 och 11) som går strax utanför området. Följer du Skåneleden vidare norrut kommer du till ytterligare ett naturreservatet, Salvikens strandängar Länk till annan webbplats..

OBS: Under vår och sommar är det förbjudet att vara i områdena med vass. Då har fåglarna sina bon och ungar där. Men du är alltid välkommen att gå på gångstig och besöka fågeltornet. Områden med beträdnadsförbud är streckade i reservatsskylten Pdf, 429.4 kB, öppnas i nytt fönster..

I Lomma kommuns broschyr "Guide till naturen i Lomma" Pdf, 6.3 MB, öppnas i nytt fönster. finns mer information om tillgänglighet och anordningar för friluftsliv i kommunens reservat och naturområden.

Vassruggar. Foto: Ann-Sofie Pellas

Vassruggar. Foto: Ann-Sofie Pellas

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad under mellan 1 mars - 30 september
 • elda utanför anvisade platser
 • rida utanför anvisat område
 • vistas i områden som är streckade på reservatsskylten mellan 15 april - 15 juli

Reservatsskylt med beträdnadsförbud Pdf, 429.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

- att gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning

- att bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att gräva upp växter

- att avsiktligt störa djurlivet

- att göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser

- att medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur under tiden den 1 mars – 30 september

- att rida inom området utöver vad som framgår av skötselplan

- att varaktigt upplägga båt eller annan farkost

- att framföra motordrivet fordon

- att på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare etc

- att anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning

- att under tiden den 15 april - 15 juli årligen beträda de på karta med horisontell streckning markerade vass och fuktstråken med undantag för den spång och plattform som anlagts från parkeringen.

Reservatsskylt med beträdnadsförbud Pdf, 429.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Kartbilaga från skötselplan med beträdnadsförbud Pdf, 370.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Fakta

Bildat: 1970

Storlek: 155 hektar

Kommun: Lomma

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Norra parkeringen (vid fågeltornet, Löddesnäs) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.728056, E 13.000944

Södra parkeringen (när Bjärehovs brygga) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.721167, E 13.008056

Hitta mig

Skedand

Illustration: Jonas Lundin


Skedanden har en lång, skedformad näbb. Det ger fågeln ett framtungt och långsträckt utseende, både när den simmar och flyger. Honan liknar gräsandens, medan hanen känns igen på sitt gröna huvud, vita bröst och rödbruna bukparti. Du kan se den söka mat i grunda vatten i betade strandängar både vid näringsrika sjöar och längs kusten. Genom att föra näbben från sida till sida filtrerar den fram mycket små kräftdjur, mollusker och vatteninsekter, precis som bardvalarna.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss