Nyhamnsläge – Strandbadens kusthed

Foto: Mats Sjöberg

Kustheden Nyhamnsläge - Strandbaden sträcker sig längs kusten utanför Nyhamnsläge, några kilometer norr om Höganäs på Kullahalvön. Den i övrigt smala strandremsan längs kusten breder ut sig kring en ”ör”, en moränrygg, som sticker ut i havet vid Kullens havsbad. Området är en rest av den vidsträckta betade allmänning som en gång täckte stora delar av Kullahalvön.

Gamla betesmarker med fin flora

Vegetationen består av omväxlande ytor med gräs- och örtrik hed, ljung- och kråkris samt kala sandytor. Det öppna landskapet har skapats med hjälp av betesdjurs mular och klövar. I reservatet kan man bland annat hitta borsttåtel, sandstarr, backtimjan, krypvide, martorn, strandbeta, paddfot, kustruta, hedblomster, sandmålla och fårsvingel.

Två mindre vattendrag, Skälebäcken och Norrfäladsdiket, rinner genom området och ut i Öresund. I öster, mot bebyggelsen, finns partier med planterad tallskog och en del björk- och ekdungar.

Rastande sjöfåglar

Det grunda kustområdet och revet har stor betydelse för rastande sjöfåglar. Året om ses olika vadare, änder och piplärkor. På själva revet häckar flera arter och man får inte gå för nära och störa dessa under vår och sommar. Ett betongfort söder om reveln är en bra observationsplats.

Friluftsliv

Kustheden i Nyhamnsläge - Strandbaden har omarkerade stigar som går att kombinera med Skåneleden (SL5 Öresund, etapp 4) som går genom området. Följer du Skåneleden norrut kommer du längre ut på Kullahalvön, till naturreservaten kustheden i Nyhamnsläge – Lerhamn och senare Möllehässle. I Strandbadens kusthed finns det badvänliga, långgrunda stränder samt rastplatser och toalett. Parkeringsplatser finns centralt och i södra delen. De närmaste busshållplatserna är Nyhamnsläge St Skärsvägen och Strandbaden Tallbacken som ligger några hundra meter österut.

Kontakt

Naturvård
Pernilla Olsson

E-post pernilla.olsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 53


Övriga frågor

E-post Naturvårdsförvaltning Kullabygden

Telefon 010-224 10 00

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

 • ha hund okopplad
 • tälta
 • elda
 • ställa upp husvagn/husbil
 • rida, förutom på stranden mellan 15 september - 30 april. Passage till stranden enligt kartan, bilaga 1.

Bilaga 1öppnas i nytt fönster

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar gäller följande förbud:

att skada fast naturföremål eller ytbildning

att plocka eller gräva upp växter

att tälta eller uppställa husvagn

att göra upp eld. Valborgsmässo- eller midsommarbål får dock anordnas inom 5 m från strandlinjen

att medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur

att beträda område, som är inhägnat i avsikt att skydda vegetation och mark

att rida. Ridning tillåtes dock 15 september - 30 april längs stranden mellan vattenlinjen och etablerad vegetation. Passage till stranden enligt kartan, bilaga 1

att framföra motordrivet fordon annat än på härför anvisad väg och plats

att lägga upp båtar på stranden utan länsstyrelsens tillstånd

att på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare etc.

att anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Bilaga 1öppnas i nytt fönster

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Toalett Toalett
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1977

Storlek: 99 hektar

Kommun: Höganäs

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Norra parkeringenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 56.235194, E 12.536389

Södra parkeringenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 56.228667, E 12.539056

Hitta mig


I naturreservatet kan man hitta den sällsynta och fridlysta växten martorn. Martorn påminner om en tistel och de blåa blommorna kan ses i juni-juli. Martorn är ovanlig i Sverige och finns sporadiskt på sandstränder vid havet.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

Samlingsfolder Kullabygdens naturreservatPDF

Skåneledens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beslut & skötselplan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterpå Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken "Dokumentation" i popup-rutan.

Ta en titt