Nyhamnsläge – Strandbadens kusthed

Kustheden Nyhamnsläge - Strandbaden sträcker sig längs kusten utanför Nyhamnsläge, några kilometer norr om Höganäs på Kullahalvön. Den i övrigt smala strandremsan längs kusten breder ut sig kring en ”ör”, en moränrygg, som sticker ut i havet vid Kullens havsbad. Området är en rest av den vidsträckta betade allmänning som en gång täckte stora delar av Kullahalvön.

Gamla betesmarker med fin flora

Vegetationen består av omväxlande ytor med gräs- och örtrik hed, ljung- och kråkris samt kala sandytor. Det öppna landskapet har skapats med hjälp av betesdjurs mular och klövar. I reservatet kan man bland annat hitta borsttåtel, sandstarr, backtimjan, krypvide, martorn, strandbeta, paddfot, kustruta, hedblomster, sandmålla och fårsvingel.

Två mindre vattendrag, Skälebäcken och Norrfäladsdiket, rinner genom området och ut i Öresund. I öster, mot bebyggelsen, finns partier med planterad tallskog och en del björk- och ekdungar.

Rastande sjöfåglar

Det grunda kustområdet och revet har stor betydelse för rastande sjöfåglar. Året om ses olika vadare, änder och piplärkor. På själva revet häckar flera arter och man får inte gå för nära och störa dessa under vår och sommar. Ett betongfort söder om reveln är en bra observationsplats.

Friluftsliv

Kustheden i Nyhamnsläge - Strandbaden har omarkerade stigar som går att kombinera med Skåneleden (SL5 Öresund, etapp 4) som går genom området. Följer du Skåneleden norrut kommer du längre ut på Kullahalvön, till naturreservaten kustheden i Nyhamnsläge – Lerhamn Länk till annan webbplats. och senare Möllehässle Länk till annan webbplats.. I Strandbadens kusthed finns det badvänliga, långgrunda stränder och rastplatser. Tänk på att ta med ditt skräp hem. Parkeringsplatser finns centralt och i södra delen. De närmaste busshållplatserna är Nyhamnsläge St Skärsvägen och Strandbaden Tallbacken som ligger några hundra meter österut.

Kusthed. Foto: Mats Sjöberg

Kusthed. Foto: Mats Sjöberg

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Föreskrifter för Strandbadens kusthed i form av piktogram.

Här är det bland annat förbjudet att:

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar gäller följande förbud:

 1. färdas eller uppehålla sig under tidsperioden 1 april till 15 juli inom område som markerats på karta, bilaga A Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
 2. ta bort, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, stenmurar, naturföremål, kulturlämningar eller havsbotten
 3. cykla annat än på allmän eller enskild väg eller särskilt anvisad cykelled
 4. köra motordriven cykel annat än på allmän eller enskild väg
 5. rida. Ridning är dock tillåtet längs stranden mellan vattenlinjen och etablerad vegetation utanför klitterna mellan den 15 september och den 15 maj. Passage till stranden enligt karta, bilaga A Pdf, 1.1 MB.
 6. tälta, sätta upp utrustning för övernattning, ställa upp husvagn, husbil eller liknande
 7. elda annat än med friluftskök
 8. ta med hund eller annat sällskapsdjur som inte hålls i fysiskt koppel
 9. på ett störande eller högljutt sätt använda musik- eller ljudanläggning
 10. uppföra någon form av anläggning eller placera ut för reservatet främmande föremål
 11. dumpa trädgårdsavfall
 12. plantera eller så in växter eller sätta ut djur
 13. gräva upp växter
 14. köra eller sjösätta vattenskoter eller motsvarande farkost
 15. starta eller landa med luftfartyg, eller flyga fjärrmanövrerat obemannat luftfartyg exempelvis drönare på en höjd understigande 120 meter över medelhavsnivå
 16. placera eller sätta upp plakat, tavla, skylt, affisch eller liknande

  Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens skriftliga tillstånd:
 17. placera eller sätta upp snitsel, orienteringskontroll eller liknande anordning annat än tillfälligt, högst 10 dygn, under förutsättning att kontaktuppgifter och datum för uppsättning anges på de utplacerade föremålen
 18. anordna och organisera tävling eller liknande arrangemang
 19. anordna och organisera lägerverksamhet eller liknande arrangemang
 20. lägga upp båtar på stranden

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1977

Storlek: 99 hektar

Kommun: Höganäs

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Norra parkeringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.235194, E 12.536389

Södra parkeringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.228667, E 12.539056

Hitta mig

Martorn.

Illustration: Katarina Månsson


I naturreservatet kan man hitta den sällsynta och fridlysta växten martorn. Martorn påminner om en tistel och de blåa blommorna kan ses i juni-juli. Martorn är ovanlig i Sverige och finns sporadiskt på sandstränder vid havet.

Mer information

Karta för utskrift över Nyhamnsläge - Strandbadens kusthed.

Karta för utskrift över Nyhamnsläge - Strandbadens kusthed.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss