Nyhamnsläge - Lerhamns kusthed

Kustheden Nyhamnsläge -Lerhamn är beläget längs stranden mellan Lerhamn och Nyhamnsläge, ca en halv mil norr om Höganäs på Kullahalvön. Området längs stranden har i århundraden varit en öppen betad kusthed som tillhört det stora utmarkssystemet i Kullabygden. Det karaktäriseras av lågvuxen och mosaikartad vegetation som präglats av vind, hav och bete.

Öppen kusthed

Vinden, havet och djurens betande har skapat de öppna hedarna med de vindpinade buskarna av slån, nypon och fläder. Här blandas torra, öppna hedar som lyser i gult och lila av gulmåra, trift och backtimjan med fuktängar och små vattensamlingar. Allra närmast havet växer växter som tål salt, till exempel salttåg och kärrsälting. I de små vattensamlingarna finns både salamandrar och grodor.

Vida klapperstensfält

Vida klapperstensområden har skapats genom att havet har bearbetat material från den lokala berggrunden av sandsten, kalksten och skiffer. Stenarna har slipats mjuka och runda genom att nöta och rulla mot varandra i havets vågor. De ligger nu upplagda på stränderna i olika vallar som visar hur havsnivån har varierat genom tiden.

Fågelliv

Fågellivet i reservatet är rikt och längs med kusten kan man ofta se gravänder, strandskator, rödbenor och tofsvipor. I de snåriga buskarna håller gulsparvar, törnskator, hämplingar och gärdsmygar till.

Lämningar från bronsåldern

I reservatet finns även en del fornlämningar. Här finns bland annat en domarring som tillkom under järnåldern och ett par gravhögar från bronsåldern.

Friluftsliv

Kustheden i Nyhamnsläge - Lerhamn sträcker sig ca 2 km längs Kullahalvöns kust och här går det bra att ströva fritt på stenstranden och heden. Titta efter domarringen och håll utkik efter klockgrodor och salamandrar i de små vattensamlingarna. Skåneleden (SL5 Öresund, etapp 4) går genom reservatet och vidare om du önskar en längre vandring. Fortsätter du norrut kommer du till Möllehässle naturreservat och söderut till kustheden i Nyhamnsläge – Strandbaden. Parkering finns i reservatetets norra del och närmaste busshållplats är Krapperup Lerhamnsvägen som ligger några hundra meter österut.

Foto: Mats Sjöberg

Kontakt

Naturvård
Pernilla Olsson

E-post pernilla.olsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 53


Övriga frågor

E-post Naturvårdsförvaltning Kullabygden

Telefon 010-224 10 00

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • elda
  • bryta kvistar

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. spräcka, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada stenar, block, hällar eller terrängformer.

2. utföra någon form av anläggning eller ställa upp för reservatet främmande föremål

3. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar

4. plocka eller gräva upp växter

5. deponera trädgårdsavfall

6. avsiktligt störa djurlivet tex genom närgången fotografering av fågelbo

7. göra upp eld

8. tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande

9. framföra motordrivet fordon annat än på anvisad väg eller parkeringsplats

10. parkera annat än på anvisad plats

11. på ett störande sätt använda ljudanläggning eller motsvarande

12. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch, snitsel eller därmed jämförlig anordning

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2004

Storlek: 32 hektar

Kommun: Höganäs

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering i Lerhamn länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 56.257694, E 12.521639

Parkering Domarringsvägen länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 56.254639, E 12.521611

Hitta mig


Trift är lätt att känna igen på sin rosa boll av små blommor som sitter på en lång hårig stjälk. Bladen är gräslika och bildar en liten tuva närmast marken. Trift blommar i maj-juni men du kan hitta blommor långt in på hösten. Du ser den både på havsstrandängarna och i de torra hagmarkerna inåt land samt i vägkanter.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

Samlingsfolder Kullabygdens naturreservatPDF

Skåneledens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beslut & skötselplan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterpå Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken "Dokumentation" i popup-rutan.