Möllehässle

Möllehässle naturreservat är en rest av den vidsträckta allmänningen Kulla Fälad. Området har varit utmark, gemensam betesmark, under mycket lång tid och har behållit sin flera hundra år gamla karaktär.

Strandängar med lång historia

Den öppna, betade strandängen med sina vindpinade buskar av hagtorn, slån och en har en lång historia som betesmark. Troligen ser markerna ut på samma sätt som de gjorde på 1600 och 1700-talet. Variationen av fuktig och torr äng gör att här finns en rik flora, med orkidéer som majnycklar, Sankte Pers nycklar och nattviol.

De buskrika markerna med sina stengärdsgårdar är fulla av fåglar. Gulsparvar, hämplingar, törnskator och gärdsmyg häckar bland buskarna. I dammar och fuktiga områden hittar man vadarfåglar som strandskata, rödbena och tofsvipa tillsammans med de svartvita gravänderna.

Klockgrodans starka fäste

De fem dammarna på Mölle fälad blev redan 1951 skyddade som naturminne. Det var då den allra sista lokalen för klockgroda i Sverige. Klockgrodan försvann under 1960-talet från platsen, och därmed ur Sveriges fauna. Men 1982 återinfördes klockgrodan från Danmark och idag hittar man klockgrodan på många platser, främst i Skånes sydöstra del. Det speciella lätet som liknar kyrkklockors ringande kan man höra även på dagtid. Slå er ned i gräset och lyssna på håll istället för att störa grodorna nere vid vattnet. Då får grodorna ro till sin parningslek.

Vandra längs kusten

Kullaleden, en del av Skåneleden, gör det möjligt att vandra längs kusten runt hela Kullaberg. Leden går hela vägen längs kusten från Helsingborg via Kullaberg till Utvälinge och passerar många naturreservat däribland Möllehässle och Nabben.

Möllehässle Nature reserve is the remains of an extensive common called Kulla Fälad. The area has been grazed for a very long time and has retained the same character for hundreds of years.

History, people and livestock

People have lived at Möllehässle since the Stone Age and there are remains from their graves and settlements. The remnants of the stone walls are a reminder of the new ownership boundaries following the enclosure reforms in the 16th and 17th centuries.

People and amphibians

Some of the ponds at Möllehässle were protected as far back as the 1950s. This was done to conserve the then very rare fire-bellied toad, which only occurred here. The toad was once quite common in Skåne and it was popular to take a few of the animals back to your farm’s ponds. In 1960, the last fire-bellied toad disappeared from here. Gradually individuals were reintroduced from Denmark and it is their offspring that can now be heard in the ponds at Möllehässle.

Birds and plants

Möllehässle is a renowned bird site. The many stone walls and dense bushes provide shelter and food for all sorts of small birds. Waders and sea birds rest or overwinter in the spring, winter and autumn. The coastal meadows are breeding areas for small waders. The fact that the well-grazed areas vary from being slightly salty to chalk-rich, with wet and dry patches means that the area contains a rich flora.

Vy mot Mölle. Foto: Mats Sjöberg

Kontakt

Malin Melén
naturvårdsförvaltare

E-post malin.melen@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 12 20


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • tälta
  • skada djur och växter

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är följande förbjudet:

- camping,

- växter eller djur får ej skadas eller tagas från området,

- de fem, i beslut från 27 juni 1956, nämnda vattensamlingarna får ej skadas eller förändras.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1956

Storlek: 73 hektar

Kommun: Höganäs

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering i Lerhamn länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 56.257694, E 12.521639

Hitta mig


Stenskvättan är spridd över hela Sverige och trivs i öppen och stenig terräng. Boet byggs i håligheter, gärna i stengärdsgårdar, under stenar eller i jordhål.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

InformationsskyltPDF

Samlingsfolder Kullabygdens naturreservatPDF

Beslut & skötselplan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterpå Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken "Dokumentation" i popup-rutan.