Hallandsås nordsluttning

Foto: Mats Sjöberg

På Hallandsås nordsluttning finner du en kraftigt kuperad terräng som domineras av ädellövskog. På flera ställen erbjuds en storslagen utsikt över Laholmsbukten och det omgivande slättlandskapet.

Naturreservatet Hallandsås nordsluttning ligger i anslutning till Båstads tätort och sträcker sig österut till Östra Karup. I sluttningarna växer blandädellövskogar. De övre delarna domineras av bokskog, med inslag av sumpskog i fuktigare partier. Uppe på åsen bryts skogslandskapet av med ett mer öppet landskap, och erbjuder på sina ställen en storslagen utsikt över Laholmsbukten.

Kontakt

Karl-Johan Pålsson
naturvårdsförvaltare

E-post karl-johan.palsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 92


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • elda
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

- att uppgräva växter

- att tälta eller uppställa husvagn

- att göra upp eld

- att framföra motorfordon annorstädes än på därför avsedda vägar och parkeringsplatser

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1969

Storlek: 522 hektar

Kommun: Båstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta mig


Den mindre hackspetten kan ibland ses i området. Under våren kan man höra den trumma. Det gör den för att hävda sitt revir. Den mindre hackspetten knackar snabbt och ihållande i trumvirvlar som består av 10 till 30 slag.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

InformationsskyltPDF

Beslut & skötselplan  länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterpå Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken "Dokumentation" i popup-rutan.