Snöfall i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Ängshök

Ängshök på ett staket.

Foto: Göran Lindell

Ängshöken är en hotad art. I Sverige finns huvuddelen av populationen på Öland och bara ett mindre antal häckar i Östergötland. Ett ökande problem är att ängshöken gärna väljer åkermark att placera boet i, vilket bidrar till minskad häckningsframgång. Länsstyrelsen i Östergötland arbetar för att öka samarbetet med markägare och lantbrukare för att tidigt kunna skydda artens häckningsplatser.

Ängshökens utbredningsområde sträcker sig från Nordafrika till dess nordgräns i Sverige. Merparten av den svenska populationen återfinns i landets sydöstra delar, framför allt på Öland, men det finns även en regelbunden mindre förekomst här i Östergötland. Utanför Öland häckar bara 10–15 par och här utgör de östgötska paren en viktig del av populationen.

En bidragande orsak till ängshökens minskning är en succesiv övergång till att arten har börjat välja att häcka på brukad mark. Ofta väljer de att slå sig ner i vallgrödor, vilka som regel skördas redan i maj.

De första ängshökarna brukar nå Östergötland under månadsskiftet april–maj. Därefter sker val av häckningsmiljö och under maj har de lagt sig på bo. Har fåglarna inte upptäckts och rapporterats förstörs nästan alltid häckningen om den är på åkermark.

Genom att häckningen upptäcks och rapporteras kan ängshökens boplats skyddas. Då ängshöken häckar i grödor som skördas tidigt kan arten skyddas genom att ca 50 x 50 m runt boet inte skördas förrän häckningen är avslutad.

Länsstyrelsen Östergötlands arbete

Länsstyrelsen Östergötland arbetar efter det åtgärdsprogram för ängshök som Naturvårdsverket fastställt. Detta ger värdefulla riktlinjer och råd för ett långsiktigt naturvårdsarbete för arten där aktuella satsningar förhoppningsvis ger ökad vägledning i kombination med lyckade häckningar som förstärker den östgötska populationen.

Länsstyrelsen samarbetar med ideella ornitologer för att bevaka ängshökens häckningar i Östergötland. För att rapportera in en observation eller få rådgivning när du misstänker att du har en ängshökshäckning på din mark kan du höra av dig enligt kontaktuppgifter nedan.

Rapportering och rådgivning om ängshök

För att rapportera eller få rådgivning om ängshök, kontakta Torbjörn Blixt.

Telefon: 010-223 56 06
E-post: angshok.ostergotland@lansstyrelsen.se

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss