Ekoxeuppropet

Den fridlysta ekoxen har gått starkt tillbaka i norra Europa under de senaste årtiondena och är skyddad inom hela EU. Alla medlemsländer måste rapportera ekoxens status vart sjätte år. 2020 genomfördes ett upprop för att få reda på hur många ekoxar vi har. Allmänheten bidrog till att många tusen fynd rapporterades in. Nu finns en rapport publicerad över resultatet.

Nästa ekoxeupprop startar 2026. Till dess får allmänheten gärna rapportera in ekoxar på Artfaktas hemsida. Det är enkelt och kräver ingen inloggning.

Rapportera ekoxar, Artfakta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ekoxen är sällsynt i Sverige förutom i vissa delar av Blekinge, Kalmar och Östergötland. Bara en liten del finns i skyddade områden, och artens utbredning är förhållandevis välkänd tack vare bland annat upprop i media. Största hotet är att hagmarker växer igen och alltför täta och mörka grandominerade skogar.

Ekoxeuppropet är ett samarbete mellan Länsstyrelserna i Blekinge, Gotland, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västra Götaland, Värmland, Västmanland, Örebro och Östergötland. Uppropet är en del av det Biogeografiska delsystemet med syfte att ta fram underlag till Sveriges rapportering till EU om statusen för våra arter och naturtyper.

Uppgifterna vi får in kommer sedan överföras till Artportalen.

Tidigare upprop

Under 2013 genomförde vi ett upprop till allmänheten i Sverige och tog emot 1760 rapporter om totalt 2527 ekoxar. I Jönköping och Kronbergs län saknades rapporter av ekoxe dock helt, vilket var lite oväntat. Den allmänna trenden var att ekoxens utbrednings- och kärnområden visade sig ha krympt och koncentrerats ytterligare mot kusterna.

Fakta om ekoxen

  • Ekoxen är Europas största skalbagge. Hanen kan bli upp till nio centimeter lång inklusive sina käkar, medan honan oftast är mindre, cirka fyra centimeter lång.
  • Ekoxens larv lever av döda stubbar och rötter av ek (men även bok, björk och hassel) under jord på varma och soliga platser.
  • Dess utveckling till färdig skalbagge tar fyra till fem år.
  • Som fullbildad lever den ungefär två månader, om den inte innan dess blivit mat till någon skata, grävling eller mås.
  • Ekoxen kan oftast ses flyga i skymningen eller krypa vid savflöden på olika lövträd från slutet av maj.

Presentation av ekoxe och arter som skulle kunna förväxlas med ekoxen.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss