Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Fågelinfluensa i Östergötland

Höns

Foto: Scandinav bildbyrå

Delar av Östergötland är i dagsläget klassat som ett högriskområde för fågelinfluensa och risken är därmed stor att tamfåglar kan bli smittade i länet. De kommuner i Östergötland som berörs är Mjölby, Vadstena, Ödeshög, Linköping, Motala och Norrköping.

Fågelinfluensa är en sjukdom som främst påträffas bland vilda fåglar och just nu finns inga fall av smittan hos tama fåglar i landet.

Fågelinfluensa sprids normalt under vinterhalvåret, då förutsättningarna för viruset är som bäst, för att sedan klinga av helt till sommaren. Men de senaste åren har fågelinfluensa förekommit hos vilda fåglar under sommaren i Sverige. “Översomringen” innebär risk för ökad smittspridning under vinterhalvåret. 

Sedan den 27 november 2023 ingår sex av Östergötlands kommuner, tillsammans med flera andra län och kommuner i södra Sverige, i ett så kallat högriskområde. I ett högriskområde är risken stor att tamfåglar kan bli smittade av fågelinfluensa och därför mycket viktigt att skydda sina tamfjäderfän mot smitta. I Östergötland påvisades sjukdomen hos vilda fåglar senast i slutet av november 2023.

De kommuner som klassas som högriskområden i Östergötland är:

  • Mjölby
  • Vadstena
  • Ödeshög
  • Linköping
  • Motala
  • Norrköping

Om du har tamfåglar utanför högriskområdena finns det fortfarande risk för att dina fåglar kan smittas. Därför är det extra viktigt att du gör allt som behövs för att undvika att dina fåglar blir sjuka.

Höjd risk för fågelinfluensa i Östergötland

Följande gäller för högriskområden

Högriskområde innebär att alla fjäderfän ska hållas inomhus. Om detta undantagsvis inte går att genomföra, eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande, kan ankor, gäss, och strutsfåglar hållas inhägnade utomhus, men foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd ute. Det är viktigt med en utökad övervakning av hälsoläget för att djurhållaren tidigt ska kunna upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa.

Andra fåglar i fångenskap inklusive hobbyflockar ska hållas inhägnade. Hobbyflockar är alla fåglar som hålls i fångenskap där exempelvis ägg och kött enbart används i det egna hushållet eller andra fåglar exempelvis sällskapsfåglar som papegojor. Foder och dricksvatten ska ges inne eller under ett skydd utomhus.

Restriktionsområden

Just nu pågår inget utbrott av fågelinfluensa bland tamfåglar i Sverige. På Jordbruksverkets webbplats finns en tabell med konstaterade fall av fågelinfluensa i Sverige samt kartor över aktuella restriktionsområden.

Fågelinfluensa, Jordbruksverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viltfågelövervakning – rapporter om dödlighet

SVA är mycket intresserade av rapporter om döda fåglar, då dessa rapporter bidrar till bättre förståelse för sjukdomens troliga förekomst och spridning, även om varje enskild fågel inte blir undersökt.

Rapportera fynd av döda vilda fåglar, Statens veterinärmedicinska anstalt Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss