Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Beredskap för epizootisjukdomar

I Sverige finns en Nationell beredskapsplan för foder- och livsmedelskedjan. Länsstyrelsen har en regional epizootiberedskapsplan enligt epizootilagstiftningen. Just nu är myndigheterna extra uppmärksamma på utbrott av newcastlesjuka, svinpest och mjältbrand i vårt län.

Fågelinfluensa/aviär influensa (AI)

Fågelinfluensa är en av de allvarligaste sjukdomarna som finns hos fjäderfä. Sjukdomen orsakas av aviära influensavirus. Dessa virus kan ge upphov till plötsliga sjukdomsutbrott med mycket hög dödlighet hos fjäderfä. AI indelas i högpatogen form (HPAI) och lågpatogen form (LPAI) beroende på deras sjukdomsframkallande förmåga på fjäderfä.

Under vinter och våren 2020/2021 drabbades flera län i Sverige, inklusive Östergötland, av det hittills största utbrottet av fågelinfluensa.

Mer information om fågelinfluensa på Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Mer om aviär influensa på Statens veterinärmedicinska anstalt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Newcastlesjuka

Newcastlesjuka är en mycket smittsam virussjukdom som drabbar fjäderfä. Om vilda duvor drabbas av viruset går sjukdomen under namnet duvpest.

I november 2022 konstaterades ett utbrott av newcastlesjuka i Östergötland, vilket drabbade en besättning på 14 000 värphöns.

Mer om newcastlesjuka på Statens veterinärmedicinska anstalt Länk till annan webbplats.

Afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin.

Se informationsfilm om sjukdomen nedan.

Mer om svinpest på Jordbruksverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Mer om svinpest på Statens veterinärmedicinska anstalt Länk till annan webbplats.

Rabies

Rabies är en dödlig sjukdom som smittar via saliv och kan drabba både människor och djur. För att undvika rabies är det viktigt att bara köpa djur från seriösa säljare som kan garantera att djuret är friskt, att vaccinera dina djur om du ska resa utomlands, eller om du för in djur till Sverige från andra länder.

Mer om rabies på Statens veterinärmedicinska anstalt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sjukdomsinformation om rabies på Folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skaffa hund på ett tryggt sätt (Jordbruksverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mjältbrand

Mjältbrand som även kallas antrax kan infektera alla däggdjur, inklusive människa. Bakterien som kan överleva länge i marken kan påvisas över hela världen, men fall förekommer normalt inom begränsade områden. Eftersom smittämnet kan överleva extremt länge i miljön kan inget land sägas vara fritt, även om lång tid förflutit sedan det senaste fallet. I Sverige var sjukdomsfall hos idisslare vanligt fram till 1940-talet. De senaste fallen inträffade 1981, 2008, 2011, 2013 samt 2016 kring Omberg i Östergötland.

Mer om mjältbrand på Statens veterinärmedicinska anstalt Länk till annan webbplats.

Kontakt