Afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest drabbar tamgrisar och vildsvin. På senare år har sjukdomen spridit sig i Europa och under september 2023 upptäcktes det första fallet i Sverige. För att förhindra spridningen måste allmänheten, grishållare, veterinärer och jägare hjälpas åt.

Den smittsamma virussjukdomen afrikansk svinpest drabbar både tamgrisar och vildsvin. Dödligheten bland smittade djur är mycket hög och i dag saknas fungerande behandling eller vaccin mot sjukdomen. Sjukdomen har under de senaste åren spridit sig i flera östeuropeiska länder och även i länder som Italien och Belgien. I början av september 2023 påvisades sjukdomen för första gången i Sverige, i Västmanlands län.

Inom EU arbetar man intensivt med olika åtgärder för att begränsa och bekämpa afrikansk svinpest. Medlemsstaterna förväntas vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga smittan, bland annat genom ökad medvetenhet i samhället samt genom långsiktiga strategier för förvaltning av vildsvinspopulationen.

Länsstyrelsen Östergötland har en beredskapsplan för eventuell smittförekomst i länet och samverkar med flera myndigheter i händelse av smitta. Jordbruksverket har det övergripande nationella ansvaret för smittskyddsfrågor och för att bekämpa smittsamma sjukdomar, medan Länsstyrelsen har det regionala ansvaret. Länsveterinären samordnar information om länets aktuella sjukdomsstatus.

Förebyggande arbete

I dagsläget går det att arbeta förebyggande på flera sätt. Afrikansk svinpest smittar inte från djur till människa utan sker genom direktkontakt mellan djur, men djur kan även smittas via människor, transportbilar och redskap.

Viruset som orsakar sjukdomen kan också finnas i köttprodukter och kan överleva under lång tid och även efter djupfrysning. Det är därför viktigt att inte lämna kvar matrester på marken efter en picknick eller på rastplatsen. Se till att slänga matresterna i ett stabilt sopkärl med ordentlig förslutning.

Rapportera in misstänkta fall

Veterinärer bör vara extra uppmärksamma och rapportera enligt ordinarie rutiner för epizootier, det vill säga allvarliga och utbredda smittsamma djursjukdomar. Som djurägare ska man kontakta sin veterinär vid misstanke om att grisar blivit sjuka.

Privatpersoner som exempelvis har minigrisar som sällskapsdjur måste registrera och märka djuret enligt reglerna för märkning av grisar. Skulle du påträffa ett dött vildsvin i naturen ska du rapportera detta till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), eller genom att ringa 018–67 40 00. För att kunna agera snabbt om vi får hit smittan är det viktigt att alla misstänkta fall bland vildsvin och tamgrisar rapporteras in.

Rapportera dött vildsvin, Statens veterinärmedicinska anstalt Länk till annan webbplats.

Så förhindrar du att afrikansk svinpest sprids

Vad allmänheten kan göra

 • Släng matrester i soporna. Lämna dem inte i naturen eller vid rastplatser utmed vägar.
 • Mata inte grisar med matrester.
 • Ta inte med korv, kött och andra charkvaror till Sverige från länder där afrikansk svinpest finns.
 • Kompostera matavfall i slutna behållare.
 • Kontakta miljökontoret i din kommun om du upptäcker bristfällig avfallshantering.
 • Rapportera fynd av sjuka eller självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).
 • Efter vistelse i skog och mark utomlands, var noga med att rengöra utrustning som kläder, skor och stövlar före återresa till Sverige. Tvätta helst kläder i maskin. Utrustning kan saneras genom att ligga i bastu, över 60 grader i 30 minuter.

Vad grishållare kan göra

 • Se över din biosäkerhet och kontakta veterinär vid tecken på sjukdom eller ökad dödlighet.
 • Mata inte grisar med matrester. Det är förbjudet på grund av risken för smittspridning.
 • Se till att besökare i dina djurstallar använder skyddskläder och tvättar händerna då de går in i stallarna.
 • Undvik om möjligt att föra in strö, grovfoder och spannmål till alla djur från länder där afrikansk svinpest förekommer.
 • Om du måste köpa in strö, grovfoder eller spannmål från ett land där afrikansk svinpest förekommer bör du först lagra materialet på en vildsvinssäkrad plats före användning eller vidareförmedling. Strö och grovfoder bör lagras i tre månader och spannmål bör lagras i en månad.
 • Om du köpt grovfoder eller halm från ett land där afrikansk svinpest förekommer och du hittar rester av djurkroppar i fodret som inte kan uteslutas vara från vildsvin eller tamgris ska du kontakta Jordbruksverket på foderdjurprodukter@jordbruksverket.se.
 • Rapportera fynd av sjuka eller självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Vad jägare kan göra

 • Rapportera fynd av sjuka eller självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).
 • Rengör kläder och utrustning om du varit på vildsvinsjakt i ett smittat land. Vildsvinens blod och avföring är smittförande. Rengör först mekaniskt med borste och vatten så all synlig smuts och blod försvinner, och förvara sedan kläderna och utrustningen luftigt inomhus i rumstemperatur i minst en vecka innan du använder dem igen.
 • Tvätta din jakthund efter att du jagat med den i ett smittat land. Rengör även utrustning, halsband, västar och liknande.
 • Vänta 48 timmar efter jaktresa eller besök i utländsk grisbesättning innan du besöker gård med grisar, hanterar foder för vildsvin eller besöker utfodringsplats för vildsvin.
 • Kött och obehandlade jakttroféer kan innebära en smittrisk och får inte lämnas så att grisar eller vildsvin kan komma åt dem.

Kontakt

Veterinär Östergötland

veterinar.ostergotland@lansstyrelsen.se

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss