Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Höjd risk för fågelinfluensa i sex av Östergötlands kommuner

Fåglar som flyger i v-formation på himmel med moln.

Jordbruksverket har beslutat om högriskområde i södra Sverige för att skydda svenska fågelbesättningar, vilket innebär att fjäderfän ska hållas inomhus. De kommuner i Östergötland som berörs är Mjölby, Vadstena, Ödeshög, Linköping, Motala och Norrköping.

Utbrott av fågelinfluensa ökar i flera länder i Europa. Det är nu extra viktigt att skydda tamfåglar från kontakter med vilda fåglar och att tänka på goda smittskyddsrutiner på alla gårdar med fjäderfän, men även hos hobbyhöns och andra fåglar i fångenskap.

Säsongen 2022–2023 har inneburit något färre fågelinfluensautbrott hos tama fåglar i Europa jämfört med de två tidigare säsongerna. Under perioden 1 oktober 2022 till 30 september 2023 konstaterades totalt tre utbrott av fågelinfluensa hos tama fåglar och 128 hos vilda fåglar i Sverige. Flyttfåglarnas höstflytt pågår dock fortfarande och med sjunkande lufttemperaturer kan smittläget förändras snabbt.

Baserat på tidigare utbrott och positiva fall på vilda fåglar har Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) identifierat i vilka delar av landet risken är extra hög för nya utbrott. Utifrån utveckling av fågelinfluensa i Europa och fynd i Sverige gör SVA också kontinuerliga lägesbedömningar och baserat på detta har Jordbruksverket beslutat att upprätta högriskområde i delar av Sverige. Beslutet träder i kraft måndagen den 27 november.

– Det är inte oväntat att Jordbruksverket upprättar högriskområden även för den här säsongen. I Östergötland har vi under året konstaterat fågelinfluensa hos vilt, både fåglar men även en räv var drabbad. Senaste fallet var en sångsvan i slutet av november, säger Pernilla Stridh, länsveterinär på Länsstyrelsen Östergötland.

Virus förekommer i spillning från infekterade fåglar och vilda fåglar kan leva med högpatogen fågelinfluensa utan att utveckla sjukdom. Virus kan överleva länge i miljön och virus överlever extra bra under den kalla årstiden.

– Vi gör det här som en ytterligare förebyggande åtgärd för att skydda tamfåglar från smittan. Viruset överlever extra bra nu när temperaturen sjunker och vilda fåglar som utgör en reservoar för fågelinfluensaviruset rör sig över landet vilket ökar risken, säger Kristina Fontel, smittskyddshandläggare på Jordbruksverket.

Följande gäller för högriskområden

Högriskområde innebär att alla fjäderfän ska hållas inomhus. Om detta undantagsvis inte går att genomföra, eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande, kan ankor, gäss, och strutsfåglar hållas inhägnade utomhus, men foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd ute. Det är viktigt med en utökad övervakning av hälsoläget för att djurhållaren tidigt ska kunna upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa.

Andra fåglar i fångenskap inklusive hobbyflockar ska hållas inhägnade. Hobbyflockar är alla fåglar som hålls i fångenskap där exempelvis ägg och kött enbart används i det egna hushållet eller andra fåglar exempelvis sällskapsfåglar som papegojor. Foder och dricksvatten ska ges inne eller under ett skydd utomhus.

Förhöjd risk

De kommuner som klassas som högriskområden i Östergötland är:

 • Mjölby
 • Vadstena
 • Ödeshög
 • Linköping
 • Motala
 • Norrköping

Om du har tamfåglar utanför högriskområdena finns det fortfarande risk för att dina fåglar kan smittas. Därför är det extra viktigt att du gör allt som behövs för att undvika att dina fåglar blir sjuka.

Mer om högriskområden på jordbruksverket.se (PRESSMEDDELANDE) Länk till annan webbplats.

SVA:s information om fågelinfluensa (SVA HÄR) Länk till annan webbplats.

Allmänna tips

 • Förhindra kontakt med vilda fåglar och minimera risken för indirekt kontakt med vilda fåglar och deras fjädrar och avföring.
 • Se över byggnader och utför nödvändigt underhåll så de är täta och har fungerande vattenavrinning.
 • Säkerställ att ventilationsdon är fågelsäkrade och laga eventuella brister i fågelnät och huvar.
 • Ge foder och dricksvatten inomhus eller under ett skydd utomhus om du håller dina fjäderfän utomhus.
 • Se till att endast nödvändiga personal har tillträde till djurutrymmena.
 • Klipp ned gräs och håll rent runt byggnader och inhägnader.
 • Kontrollera och bekämpa skadedjur regelbundet.
 • Byt kläder och skor vid hygiengränsen när du går in i utrymmen där du håller fåglar.
 • Tvätta händerna med tvål och vatten och använd dessutom gärna handsprit.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss