Höga flöden i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Grundläggande betaltjänster

Länsstyrelsen bevakar tillgången till grundläggande betaltjänster och arbetar med regionala stöd- och utvecklingsinsatser.

Grundläggande betaltjänster handlar om att alla personer ska kunna betala räkningar och ta ut kontanter oavsett var i landet man bor. Företag, föreningar och andra organisationer ska kunna sätta in sina dagskassor på bankkonton.

Bevakning av grundläggande betaltjänster

Länsstyrelsen bevakar om möjligheten att använda grundläggande betaltjänster är tillräcklig och motsvarar behoven i samhället. Vi har ett särskilt ansvar att undersöka hur situationen ser ut för äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Varje år redovisar vi resultaten i en rapport till regeringen.

Rapportera problem med betaltjänster

Rapportera gärna till oss om du upplever problem med betaltjänster, via betaltjanster.orebro@lansstyrelsen.se.

Länsstyrelsens stöd- och utvecklingsinsatser

Länsstyrelsen arbetar tillsammans med kommuner, företag, föreningar och andra parter för att bedöma om det finns behov av statliga insatser för betaltjänster. Länsstyrelsen kan till exempel ge stöd till betaltjänstombud där man kan betala räkningar, ta ut pengar eller lämna in dagskassor. Det handlar ofta om orter och områden på landsbygden där det inte går att lösa tillgången till grundläggande betaltjänster på något annat sätt. Vanligtvis är det lokala handlare som ställer upp och agerar betaltjänstombud.

På många ställen genomför Länsstyrelsen även utvecklingsinsatser. Det kan till exempel vara informationsprojekt för att hjälpa människor att använda digitala betaltjänstlösningar.

Tjänster som erbjuder möjligheten att ta ut kontanter, betala räkningar eller sätta in dagskassor. Vissa ombud erbjuder samtliga tre tjänster och andra erbjuder någon eller några av dem.

Ofta är det lokala handlare eller bensinstationer som är betaltjänstombud. Men även andra aktörer som exempelvis intresseföreningar kan ansöka om att bli betaltjänstombud. Om du vill veta vilka möjligheter till stöd som finns, kontakta oss på Länsstyrelsen.

Ett betaltjänstombud kan få ersättning för de kostnader som uppstår i samband med installation och drift av betaltjänsten. Exempel på kostnader som kan täckas är utrusning, installation och utbildning, support och utbytesservice, om- och tillbyggnad samt el, internet och larm. Det är nettokostnader som ersätts, alltså skillnaden mellan kostnader och intäkter för ombuden.

Om du är intresserad av att bli betaltjänstombud och vill veta vilka möjligheter till stöd som finns, kontakta oss på Länsstyrelsen.

Strategi för arbetet med betaltjänster i Örebro län

I Örebro län har vi en gemensam strategi för hur vi ska arbeta för att alla ska ha tillgång till bra betaltjänster. Strategin har tagits fram för att skapa en medvetenhet och strukturerat möta de problem som finns och som tillkommer.

Betaltjänststrategi Örebro län Länk till annan webbplats.

Strategins mål och aktiviteter utvärderas årligen i samband med att den årliga rapporteringen av uppdraget.

Stödmaterial om betaltjänster

Länsstyrelsen har tagit fram manualer och filmer för att beskriva vad betaltjänster är och hur de kan användas.

SeniorNet har tagit fram filmer om e-legitimation i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan i Örebro på uppdrag av Länsstyrelsen i Örebro län. Filmerna är till för den som vill komma igång med att använda digitala betaltjänster och ger information om vad e-legitimation är, när det kan användas och hur du gör för att skaffa e-legitimation.

Arbetet ingår i projektet Kunskap att välja som finansieras av Post- och telestyrelsen (PTS).

Del 1: Möjligheterna med e-legitimation, film på Youtube Länk till annan webbplats.

I takt med den snabba digitaliseringen och minskade användningen av kontanter, har flera alternativ vuxit fram för att utföra enkla och smidiga betalningar via internet. I den här filmen beskriver vi den digitala utvecklingen och vilka möjligheter det för med sig, bland annat avseende betaltjänster.

Digitala betaltjänster, film på Youtube Länk till annan webbplats.

I den här filmen beskriver vi vikten av att alla i samhället ska ha tillgång till tjänster att betala med och för att hantera kontanter. Filmen beskriver även det uppdrag som Länsstyrelsen har.

Betaltjänster och tillgänglighet, film på Youtube Länk till annan webbplats.

Stödmaterial på finska

För dig som talar finska finns filmer om e-legitimation och manualer om digital betalning via iphone och android.

En guide till digital betalning, på finska Pdf, 1.8 MB.

En guide till digital betalning för dig med iphone, på finska Pdf, 5.1 MB.

En guide till digital betalning för dig med android, på finska Pdf, 5.3 MB.

Film om e-legitimation, del 1, på finska Länk till annan webbplats.

Film om e-legitimation, del 2, på finska Länk till annan webbplats.

Stödmaterial på andra språk

På Länsstyrelsen Dalarnas läns webbsida om grundläggande betaltjänster finns översättningar av manualer för att komma igång med digital betalning med iphone eller android samt broschyrer om betaltjänster. Manualerna och broschyrerna är bland annat översatta till arabiska, tigrinja, somaliska och engelska.

Kom igång med digitala betalningar, manualer på flera språk, Länsstyrelsen Dalarnas län

Publikation om betaltjänster, kom igång med kort- och digitala betalningar på flera språk, Länsstyrelsen i Dalarnas län Länk till annan webbplats.

Nyhetsbrev om betaltjänster

I det här nyhetsbrevet vill vi tipsa dig om olika initiativ, förändringar och tips. Det finns även information om om hur du kan skydda dig mot bedragare och olika sätt som de försöker luras på.

Vill du prenumerera på nyhetsbrevet via e-post kan du anmäla dig via betaltjanster.orebro@lansstyrelsen.se.

Länsstyrelsen i Dalarnas län samordnar arbetet

Länsstyrelsen i Dalarnas län har i uppdrag att samordna myndighetens arbete med grundläggande betaltjänster, och vara stöd till övriga länsstyrelser. Länsstyrelsen i Dalarnas län ansvarar till exempel för att sammanställa och redovisa länsstyrelsernas bevakning i den årliga rapporten.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss