Illustration, vigselringar

Vigselförrättare

 

Länsstyrelsen utser borgerliga vigselförrättare i länets kommuner. Om du vill hitta en vigselförrättare så vänder du dig till din kommun. Den som är under 18 år får inte ingå äktenskap.

Länsstyrelsen utser det antal vigselförrättare som det finns behov av i länets kommuner. Oftast utser vi vigselförrättare när vi fått in förslag från kommunen. Länsstyrelsen prövar om den föreslagna personen har de kunskaper och kvalifikationer som behövs för att bli vigselförrättare.

Beställ tid för vigsel hos kommunen eller vigselförrättaren

Du beställer tid för vigsel hos vigselförrättaren men i vissa kommuner kan en tid också beställas hos kommunen. Vigselförrättaren kan endast begära ersättning för faktiska resekostnader från brudparet.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Besök sidan Kontakta oss