Höga flöden i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bildande av naturreservat

Länsstyrelsen i Örebro län har den 2 maj fattat beslut om bildande av två nya naturreservat samt utvidgat två befintliga naturreservat.

Nya naturreservat

Länsstyrelsen i Örebro län har fattat beslut om bildande av följande naturreservat samt meddelat föreskrifter för reservaten:

Lobråten

Nora kommun, dnr 511-6111-2021. Reservatet berör del av fastigheten Järlehyttan 1:3.

Läs beslut samt mer om naturreservatet Lobråten

Sörgårdsmarken

Hällefors kommun, dnr 511-369-2019. Reservatet berör delar av fastigheterna Björksjön 6:5, Björksjön 6:16, Björksjön 6:17, Björksjön 6:3, Björksjön s:2 och Hjulsjöby 1:87.

Läs beslut samt mer om naturreservatet Sörgårdsmarken

Utvidgade naturreservat

Länsstyrelsen har fattat beslut om geografisk utökning av följande två reservat:

Limstensgruvorna

Lekebergs kommun, dnr 511-4331-2022. Berörda fastigheter är Tryggeboda s:12, s:13, s:14 och s:15.

Läs beslut samt mer om naturreservatet Limstensgruvorna

Tysslingen

Örebro kommun, dnr 511-2996-2022. Reservatet berör fastigheten Älgesta 6:1.

Läs beslut samt mer information om naturreservatet Tysslingen

För att överklaga

Besluten kan överklagas. Den som vill överklaga något av ovanstående beslut kan göra detta skriftligt till Länsstyrelsen i Örebro län senast 27 maj 2024 till:

orebro@lansstyrelsen.se eller

Länsstyrelsen i Örebro län
701 86 Örebro

Mer information om hur du kan överklaga:

Överklagandehänvisning till regeringen Pdf, 25.3 kB.

Ärendets diarienummer bör anges.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss