Viaskogen

Viaskogen är ett kommunalt naturreservat.

Naturreservatet Viaskogenär består av en blandskog som innehåller träd i olika åldrar. Här finns många sorters blommor, både vanliga och ovanliga. I skogen finns också ett stort antal mossor, lavar och svampar. Trots att skogen är liten bor det olika sorters fåglar, däggdjur och groddjur här.

Viaskogen på Kumla kommuns hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Föreskrifter

I naturreservatet är det inte tillåtet att:

 • Göra åverkan på markytan
 • Medföra ej kopplad hund
 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, ris eller buskar
 • Plocka växter, gräva upp eller på annat sätt skada örter, mossor, lavar eller vedsvampar
 • Göra upp eld annat än på anvisad plats
 • Att insamla eller fånga insekter eller andra djur eller på annat sätt störa djurlivet utan tillstånd från Kumla kommun.
 • Tälta mer än en natt eller i kommersiellt syfte.
 • Rida utan tillstånd från Kumla kommun.
 • Framföra motordrivet fordon
 • Sätta upp tavla eller affisch utöver reservatsinformation förutom på för ändamålet uppsatta tavlor

För regler, som avser nyttjande av elljusspåret, hänvisas till information i anslutning till spåret.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig

Kontakt

Kumla kommun sköter naturreservatet

Telefon 019-58 80 00

Fakta

Kommun: Kumla
Bildat år: 2005
Areal: ca 70 hektar
Markägare: Kumla kommun
Reservatsbildare: Kumla kommun
Förvaltare: Kumla kommun