Öknaskogen

Öknaskogen är ett kommunalt naturreservat.

Naturreservatet Öknaskogen ligger strax intill villaområdet Vivalla och Lundby i Örebro. Ett elljusspår sträcker sig genom blåbärsgranskog, tallmyrar och fuktiga sänkor med lövskog. På vintern finns här ett skidspår.

Öknaskogen på Örebro kommuns hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öknaskogen på Naturkartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Föreskrifter

I naturreservatet är det inte tillåtet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål
 • medvetet skada växt- och djurliv (ex. gräva upp växter)
 • ha hunden lös
 • göra upp eld annat än på anvisad plats
 • ställa upp husvagn utan tillstånd från förvaltaren av naturreservatet
 • framföra motorfordon, (undantag för personer med rörelsenedsättning)
 • parkera annat än på anvisad plats
 • rida annat än på anvisade stigar/vägar
 • sätta upp skylt eller liknande anordning annat än tillfälligt.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Rastplats Rastplats
 • Skidled Skidled
 • Stig Stig

Kontakt

Örebro kommun sköter naturreservatet

E-post till Örebro kommun

Telefon 019-21 10 00

Fakta

Kommun: Örebro
Bildat år: 2010
Areal: 701 hektar
Markägare: Örebro kommun
Reservatsbildare: Örebro kommun
Förvaltare: Örebro kommun