Hässlebyskogen

Hässlebyskogen är ett kommunalt reservat

I Hässlebyskogen växer gammal granskog där blåsipporna blommar på våren, och yngre lövskog där vitsippsmattor täcker marken. I den östra delen av naturreservatet öppnar sig skogsbrynet och övergår till betesmark. Reservatet har bildats för skydda och utveckla ett tätortsnära område med höga värden för natur och friluftsliv.

Hässlebyskogen på Örebro kommuns hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hässlebyskogen på Naturkartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Föreskrifter

I naturreservatet är det inte tillåtet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål
 • medvetet skada växt- och djurliv (ex. gräva upp växter)
 • inte ha hunden kopplad
 • göra upp eld annat än på anvisad plats
 • ställa upp husvagn utan tillstånd från förvaltaren av naturreservatet
 • framföra motorfordon, (undantag för personer med rörelsenedsättning).
 • parkera annat än på anvisad plats
 • rida
 • sätta upp skylt eller liknande anordning annat än tillfälligt.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig

Kontakt

Örebro kommun sköter naturreservatet

E-post till Örebro kommun

Telefon 019-21 10 00

Fakta

Kommun: Örebro
Bildat år: 2010
Areal: 16,3 hektar
Markägare: Örebro kommun
Reservatsbildare: Örebro kommun
Reservatsförvaltare: Örebro kommun