Gladarberget

Gladarberget är ett kommunalt naturreservat.

Naturreservatet Gladarberget ligger söder om samhället Hovsta utanför Örebro och består av en skog i kuperad terräng med stora block. I skogen finns gott om gamla och döda träd. I norra delen av reservatet växer en yngre skog med stort inslag av lövträd som björk, asp och en och annan ek.

Gladarberget på Örebro kommuns webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gladarberget på Naturkartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Föreskrifter

I naturreservatet är det inte tillåtet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål
 • medvetet skada växt- och djurliv (ex. gräva upp växter)
 • göra upp eld annat än på anvisad plats
 • ställa upp husvagn utan tillstånd från förvaltaren av naturreservatet
 • framföra motorfordon, (undantag för personer med rörelsenedsättning).
 • parkera annat än på anvisad plats
 • rida annat än på anvisade stigar/vägar/områden
 • sätta upp skylt eller liknande anordning annat än tillfälligt.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig

Kontakt

Örebro kommun sköter naturreservatet

E-post till Örebro kommun

Telefon 019-21 10 00

Fakta

Kommun: Örebro
Bildat år: 2010
Areal: 33,5 hektar
Markägare: Örebro kommun
Reservatsbildare: Örebro kommun
Förvaltare: Örebro kommun