Ekeby-Almby

Ekeby-Almby är ett kommunalt naturreservat. Från Oset går ett populärt cykelstråk förbi Hjälmarsberg ut mot Ekeby-Almby, som de senaste åren vuxit genom att många nya hus uppförts i området.

Ekhagen i Ekeby-Almby blev naturreservat 1993, men planer på att skydda området fanns redan under 1940-talet då Örebro biologiska förening försökte få till stånd ett skydd. Nu är alltså de gamla ekarna skyddade för framtiden och örebroarna kan på nära håll njuta av blåsippor, hasselsnår, skogstry och under sommaren orkidéer som jungfru Marie nycklar, tvåblad och nattviol.

Ekeby-Almby på kommunens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ekeby-Almby på Naturkartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Föreskrifter

Inom reservatet är det förbjudet att:

  • skada växtligheten genom uppgrävning ovarsam plockning eller på annat sätt
  • ha hunden lös
  • göra upp eld
  • tälta eller ställa upp husvagn
  • föra eller ställa upp motordrivet fordon annat än på särskilt anvisade vägar och platser.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Örebro kommun sköter naturreservatet

E-post till Örebro kommun

Telefon 019-21 10 00

Fakta

Kommun: Örebro
Bildat år: 1994
Areal: 4 ha
Markägare: Örebro kommun
Reservatsbildare: Örebro kommun
Förvaltare: Örebro kommun
Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, Natura 2000