Degernäs-Ramshöjden

Degernäs-Ramshöjden är ett kommunalt naturreservat.

Degernäs-Ramshöjden är ett område med mäktiga spår efter den senaste istiden. Ramshöjden består av en cirka 70 meter hög kulle som är en del av isälvsavlagringen Lokaåsen. I reservatet finn strövstigar i skogsmiljö.

Degerfors kommuns hemsida om naturreservatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Föreskrifter

I naturreservatet är det inte tillåtet att:

 •  göra åverkan på markytan,
 • störa djurlivet,
 • plocka lavar eller vedlevande svampar eller på annat sätt skada växtligheten. Blommor (ej fridlysta), bär och matsvamp får dock plockas,
 • utföra ristningar på torrträd eller bark,
 • framföra motordrivet fordon annat än på för ändamålet avsedd väg,
 • rida,
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämforlig anordning som ej anknyter till reservatet på annan än därför avsedd plats,
 • göra upp eld annat än på därför avsedda platser,
 • tälta på annan plats än inom campingområdet

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Stig Stig

Kontakt

Degerfors kommun sköter reservatet

E-post till Degerfors kommun

Telefon 0586-481 00

Fakta

Kommun: Degerfors
​Bildat år: 2005
Areal: 47 hektar
Markägare: Degersfors kommun
Reservatsbildare: Degerfors kommun
Förvaltare: Degerfors kommun