Författningar

Länsstyrelsen ger ut länets författningssamling. Den innehåller bland annat lokala föreskrifter om till exempel strandskydd, naturreservat, sjötrafik, jakt och kvalitetskrav för vatten.

Lokala författningar

Författningar är ett samlingsnamn för lagar, förordningar och föreskrifter. Länsstyrelsen ger ut länets författningssamling, som innehåller författningar som är aktuella i länet. En författning kungörs för att den ska bli känd för allmänheten.

På internet kan det finnas versioner av författningar som saknar bilagor eller bilder, eller har text som inte stämmer överens med den trycka utgåvan. I sådana fall är det alltid den tryckta föreskriften som gäller, det vill säga den som är utgiven i författningssamlingen.

Trafikföreskrifter

Länsstyrelsens lokala trafikföreskrifter publiceras i Svensk trafikföreskriftssamling (STFS) på Transportstyrelsens särskilda webbplats.

Svensk trafikföreskriftssamling på Transportsstyrelsens särskilda webbplatslänk till annan webbplats

Författningssamlingen

Författningssamlingen innehåller både föreskrifter som Länsstyrelsen har beslutat om och vissa föreskrifter som kommuner och dåvarande Vägverket har utfärdat.

2021 års författningssamling finns som tillgängliga webbsidor. Detta är en del av Länsstyrelsens arbete för att uppfylla tillgänglighetsmålen.

2021 författningssamling

Tillgänglighet

En stor del av 2020 års författningssamling finns som tillgänglig webbtext. Detta är en del av Länsstyrelsens arbete för att uppfylla tillgänglighetsmålen.

2020 författningssamling fortsättning

Tillgänglighet

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2 A 1 Karta.pdf 151.8 kB 2020-01-23 10.04
1 T 1 sammanställning över vägar i Norrbottens län.pdf 1.4 MB 2020-03-19 13.24
3 A 2 Jokkmokks kommuns beslut om bildande av vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Jokkmokks vattentäkt.pdf 141.4 kB 2020-03-31 13.55
3 A 2 Karta.pdf 238.6 kB 2020-03-31 13.55
4 A 3 Jokkmokks kommuns beslut om bildande av vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för vattentäkten i Vuollerim.pdf 142.9 kB 2020-03-31 13.55
4 A 3 Karta.pdf 269.3 kB 2020-03-31 13.55
5 A 4 Jokkmokks kommuns beslut om bildande av vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för vattentäkten i Kvikkjokk.pdf 141.4 kB 2020-03-31 13.55
5 A 4 Karta.pdf 167.7 kB 2020-03-31 13.55
6 A 5 Jokkmokks kommuns beslut om bildande av vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för vattentäkten i Murjek.pdf 131 kB 2020-03-31 13.55
6 A 5 Karta.pdf 167.7 kB 2020-03-31 13.55
7 A 6 Jokkmokks kommuns beslut om bildande av vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för vattentäkten i Kåbdalis.pdf 144 kB 2020-03-31 13.55
7 A 6 Karta.pdf 168.8 kB 2020-03-31 13.55
8 A 7 Upphävande av vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Persöns grundvattentäkt, Luleå kommun.pdf 21.8 kB 2020-04-29 08.19
9 A 8 Upphävande av vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Antnäs grundvattentäkt, Luleå kommun.pdf 21.9 kB 2020-04-29 08.19
10 A 9 Upphävande av vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Rutviks grundvattentäkt, Luleå kommun.pdf 21.8 kB 2020-04-29 08.19
11 A 10 Upphävande av vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Ale grundvattentäkt, Luleå kommun.pdf 21.8 kB 2020-04-29 08.19
12 A 11 Upphävande av vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Alviks grundvattentäkt, Luleå kommun.pdf 21.8 kB 2020-04-29 08.19
13 A 12 Upphävande av vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Björsbyns grundvattentäkt, Luleå kommun.pdf 21.8 kB 2020-04-29 08.19
14 A 13 Upphävande av vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Bälinge grundvattentäkt, Luleå kommuns.pdf 42.9 kB 2020-04-29 08.49
15 A 14 Upphävande av vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Ersnäs grundvattentäkt, Luleå kommuns.pdf 42.8 kB 2020-04-29 08.49
16 A 15 Upphävande av förordnande till skydd för landskapsbilden inom del av detaljplan för etapp 3, koppling Gamla Lulevägen.pdf 22 kB 2020-04-30 12.14
17 A 16 Interimistiskt förbud mot åtgärder inom ett område som är under utredning för naturreservatsbildning, Degerberget, Piteå kommun.pdf 22 kB 2020-06-04 15.59
18 A 17 karta.pdf 3.2 MB 2020-06-05 13.39
18 A 17 Om bildande av naturreservatet Ainavarto i Gällivare kommun.pdf 86.7 kB 2020-06-05 13.39
19 A 18 Karta.pdf 2.7 MB 2020-06-05 13.39
19 A 18 Om utvidgning av naturreservatet Rissavaara i Pajala kommun.pdf 28.5 kB 2020-06-05 13.39
20 A 19 karta.pdf 2.1 MB 2020-06-05 13.39
20 A 19 Om utvidgning av naturreservatet Visttjärnliden i Älvsbyns kommun.pdf 28.5 kB 2020-06-05 13.39
21 A 20 Karta.pdf 2.2 MB 2020-06-05 13.39
21 A 20 Om bildande av naturreservatet Illok i Jokkmokks kommun.pdf 28.2 kB 2020-06-05 13.39
22 A 21 karta.pdf 2.2 MB 2020-06-05 13.39
22 A 21 Om bildande av naturreservatet Päävaara i Pajala kommun.pdf 27.2 kB 2020-06-05 13.39
23 A 22 karta.pdf 1.2 MB 2020-06-08 16.29
23 A 22 Om bildande av naturreservatet Storsanden i Luleå kommun.pdf 27.9 kB 2020-06-08 16.29
24 A 23 Karta.pdf 1.3 MB 2020-06-25 08.51
24 A 23 Om bildande av naturreservatet Vathaanvaara i Kiruna kommun.pdf 28.3 kB 2020-06-25 08.51
25 A 24 Karta.pdf 2.1 MB 2020-06-25 08.51
25 A 24 Om bildande av naturreservatet Långberget i Bodens kommun.pdf 41.3 kB 2020-06-25 08.51
26 A 25 Karta.pdf 1.9 MB 2020-06-25 08.51
26 A 25 Om bildande av naturreservatet Matala Kuusivaara i Kiruna kommun.pdf 27 kB 2020-06-25 08.51
27 A 26 Karta.pdf 1.6 MB 2020-06-25 08.51
27 A 26 Om bildande av naturreservatet Kuusivaara-Penikkajärvi i.pdf 27.6 kB 2020-06-25 08.51
28 A 27 Karta.pdf 2.3 MB 2020-06-25 08.51
28 A 27 Om bildande av naturreservatet Laurivaara i Kiruna kommun.pdf 27 kB 2020-06-25 08.51
29 A 28 Säkerhetsföreskrifter avseende Swedish Space Corporation Esrange.pdf 1.4 MB 2020-07-07 13.22
2 A 1 beslut sjötrafikföreskrifter om fartbegränsning i Lövskärs småbåtshamn, Luleå kommun.pdf 107.6 kB 2021-03-15 13.47
Författningar 2020.pdf 2.6 MB 2021-03-15 13.50
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2 A1 föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i Bottenvikens vattendistrikt.pdf 703.8 kB 2019-04-25 10.23
2 A1 Bilaga.pdf 547.5 kB 2019-04-25 10.24
3 A 2 föreskrifter om reglering av skotertrafik inom del av Gällivare och Kiruna kommun.pdf 96.6 kB 2019-05-06 16.25
1 T1 Sammanställning över vägar 2019.pdf 1.6 MB 2019-04-25 10.06
3 A2 Bilaga 1.pdf 2.8 MB 2019-05-06 16.26
3 A2 Bilaga 2.pdf 3.3 MB 2019-05-06 16.26
4 A 3 Beslut om bildande av naturreservatet Jielkká-Rijmagåbbå i Jokkmokks kommun.pdf 28.8 kB 2019-05-28 11.25
4 A 3 Bilaga 1 .pdf 6.6 MB 2019-05-28 11.26
4 A 3 Bilaga 2 .pdf 7.4 MB 2019-05-28 11.26
5 A 4 Beslut om bildande av naturreservatet Lill-Furuön i Luleå.pdf 29.5 kB 2019-05-28 11.26
5 A 4 Bilaga 1.pdf 2.1 MB 2019-05-28 11.27
5 A 4 Bilaga 2.pdf 540.8 kB 2019-05-28 11.27
5 A 4 Bilaga 3.pdf 1.2 MB 2019-05-28 11.27
6 A 5 Beslut om bildande av naturreservatet Pahta-Pirttivaara i Övertorneå kommun.pdf 28.8 kB 2019-05-28 11.28
6 A 5 Bilaga1PahtaPirttivaara.pdf 1.7 MB 2019-05-28 11.28
6 A 5 Bilaga2 PahtaPirttivaara.pdf 1 MB 2019-05-28 11.29
7 A 6 Beslut om bildande av naturreservatet Norra Kölen i Luleå kommun.pdf 28.7 kB 2019-05-28 13.44
7 A 6 Bilaga 1.pdf 2.3 MB 2019-05-28 13.44
7 A 6 Bilaga 2.pdf 842.5 kB 2019-05-28 13.44
8 A 7 Beslut om bildande av naturreservatet Umpomyran i Luleå kommun.pdf 28.8 kB 2019-05-28 13.44
8 A 7 Bilaga1.pdf 2.5 MB 2019-05-28 13.44
8 A 7 Bilaga2.pdf 841.7 kB 2019-05-28 13.44
9 A 8 Beslut om bildande av naturreservatet Kåtamyran i Arvidsjaur kommun.pdf 28.9 kB 2019-05-29 08.25
9 A 8 Bilaga 1.pdf 2 MB 2019-05-29 08.25
9 A 8 Bilaga 2.pdf 1.3 MB 2019-05-29 08.26
10 A 9 Beslut om bildande av naturreservatet Måkkaure i Jokkmokks kommun.pdf 28.8 kB 2019-05-29 08.26
10 A 9 Bilaga 1.pdf 2.6 MB 2019-05-29 08.26
10 A 9 Bilaga 2.pdf 1.3 MB 2019-05-29 08.26
11 A 10 Beslut om bildande av naturreservatet Palkijaur i Jokkmokks kommun.pdf 28.9 kB 2019-05-29 08.26
11 A 10 Bilaga1.pdf 1.2 MB 2019-05-29 08.27
11 A 10 Bilaga 2.pdf 1.5 MB 2019-05-29 08.27
12 A 11 Beslut Om bildande av naturreservatet Urstjärnbäcken i Bodens kommun.pdf 28.8 kB 2019-05-29 08.27
12 A 11 Bilaga 1.pdf 724.7 kB 2019-05-29 08.27
12 A 11 Bilaga 2.pdf 981.1 kB 2019-05-29 08.28
13 A 12 Beslut om bildande av naturreservatet Åsarna i Bodens kommun.pdf 29 kB 2019-05-29 08.28
13 A 12 Bilaga 1.pdf 2.4 MB 2019-05-29 08.28
13 A 12 Bilaga 2.pdf 1.3 MB 2019-05-29 08.28
14 A 13 Beslut om bildande av naturreservatet Abborrtjärnbergshuvudet i Bodens kommun.pdf 28.4 kB 2019-11-26 11.28
14 A 13 Bilaga 1.pdf 2.2 MB 2019-11-26 11.28
14 A 13 Bilaga 2 .pdf 1.6 MB 2019-11-26 11.29
15 A 14 Beslut om bildande av naturreservatet Klusåberget i Bodens kommun.pdf 28.3 kB 2019-11-26 11.29
16 A 15 Beslut om bildande av naturreservatet Kuokaravinenerna i Jokkmokks kommun.pdf 28.1 kB 2019-11-26 11.29
17 A 16 Beslut om bildande av naturreservatet Skarjak i Arjeplog kommun..pdf 28.2 kB 2019-11-26 11.30
17 A 16 Bilaga1.pdf 1.9 MB 2019-11-26 11.30
17 A 16 Bilaga2.pdf 525.4 kB 2019-11-26 11.30
18 A 17 Beslut om bildande av naturreservatet Tuomikursun i Pajala kommun.pdf 28.5 kB 2019-11-26 11.31
18 A 17 Bilaga 1.pdf 2.1 MB 2019-11-26 11.31
18 A 17 Bilaga 2.pdf 1.3 MB 2019-11-26 11.31
19 A 18 Beslut om bildandet av naturreservatet Vuojatnjarka i Jokkmokks kommun.pdf 28 kB 2019-11-26 11.31
19 A 18 Bilaga1.pdf 2.2 MB 2019-11-26 11.31
19 A 18 Bilaga 2.pdf 1 MB 2019-11-26 11.32
20 A 19 Beslut om bildande av naturreservatet Bröstsockerkläppen i Bodens kommun.pdf 28.4 kB 2019-11-26 11.32
20 A 19 Bilaga 1.pdf 2.1 MB 2019-11-26 11.32
20 A 19 Bilaga 2.pdf 1.2 MB 2019-11-26 11.35
21 A 20 Beslut om bildande av naturreservatet Tervajoki i Pajala kommun.pdf 29.3 kB 2019-11-26 11.35
21 A 20 Bilaga1.pdf 3 MB 2019-11-26 11.38
21 A 20 Bilaga 3.pdf 1.2 MB 2019-11-26 11.38
21 A 20 Bilaga 4.pdf 2 MB 2019-11-26 11.38
22 A 21 Beslut om bildandet av naturreservatet Teunok i Jokkmokks kommun.pdf 28 kB 2019-11-26 11.39
22 A 21 bilaga1.pdf 3.2 MB 2019-11-26 11.40
23 A 22 Beslut om bildandet av naturreservatet Piatis i Jokkmokks kommun.pdf 28.5 kB 2019-12-16 16.14
23 A 22 Bilaga1.pdf 3.5 MB 2019-12-16 16.14
23 A 22 Bilaga2.pdf 1.3 MB 2019-12-16 16.14
24 A 23.pdf 118 kB 2019-12-17 10.31
Författningar 2019.pdf 66.4 MB 2021-03-15 10.01
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
1 T 1 Sammanställning över vägar i Norrbottens län 2018.pdf 1.9 MB 2018-06-05 08.13
2 A 1 Beslut om föreskrifter som reglerar skotertrafiken Saivomuotka.pdf 1.9 MB 2018-06-04 10.45
3 A 2 Föreskrifter som reglerar skotertrafiken i Kirunafjällen.pdf 34.9 kB 2018-06-04 10.45
4 A 3 Beslut om reglering av skotertrafik inom del av Kiruna kommun (dnr 523-2349-18).pdf 1.1 MB 2018-06-04 10.45
5 A 4 Beslut om bildande av naturreservatet Åkerby i Boden kommun (dnr 511-15974-17).pdf 38.4 kB 2018-06-04 10.45
6 A 5 Beslut om bildande av naturreservatet Miesvaara i Gällivare och Kiruna kommuner (511-10987-16).pdf 39 kB 2018-06-04 10.45
7 A 6 Beslut om bildande av naturreservatet Nenävuoma i Pajala kommun (dnr 511-14100-17).pdf 38.8 kB 2018-06-04 10.45
8 A 7 Beslut om bildande av naturreservatet Snöberget i Luleå kommun (dnr 511-13100-17).pdf 38.8 kB 2018-06-04 10.45
9 A 8 Beslut om bildande av naturreservatet Sörilandhuvudet i Luleå kommun (dnr 511-197-18).pdf 38.5 kB 2018-06-04 10.45
10 A 9 Beslut om bildande av naturreservatet Tjuorre-Biessetjåhkkå i Arjeplog kommun (dnr 511-13986-17).pdf 39 kB 2018-06-04 10.45
11 A 10 Beslut om reglering av skotertrafik mellan Björkliden och gränsen mot Norge i Kiruna kommun.pdf 1.8 MB 2018-06-04 10.45
12 A 11 Beslut om reglering av skotertrafik söder om Torneträsk i Kiruna kommun.pdf 1.9 MB 2018-06-04 10.45
13 A 12 Beslut om reglering av skotertrafik inom del av Arjeplogs kommun.pdf 1.8 MB 2018-06-04 10.45
13 A 12 Bilaga.pdf 1.7 MB 2018-06-04 10.45
14 A 13 Beslut om reglering av skotertrafik inom del av Kiruna kommun.pdf 3.4 MB 2018-06-04 10.45
15 A 14 Beslut om föreskrifter om reglering av skotertrafik inom del av Kiruna kommun.pdf 1.2 MB 2018-06-04 10.45
16 A 15 Beslut om föreskrifter om reglering av skotertrafik inom del av Gällivare kommun.pdf 919.2 kB 2018-06-04 10.45
17 A 16 Beslut om föreskrifter om reglering av skotertrafik inom del av Arjeplogs kommun.pdf 3.5 MB 2018-06-04 10.45
19 A 18 karta.pdf 3 MB 2018-06-04 10.45
19 A 18 om reglering av skotertrafik inom del av Jokkmokk kommun.pdf 3 MB 2018-06-04 10.45
20 A 19 Föreskrifter om reglering av skotertrafik inom del av Gällivare kommun.pdf 770.4 kB 2018-06-04 10.45
21 A 20 Föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i Bottenvikens vattendistrikt.pdf 131.5 kB 2018-06-04 10.45
22 A 21 Föreskrifter om reglering av skotertrafik inom delar av Gällivare kommun.pdf 6.2 MB 2018-06-04 10.45
22 A 21 karta område 1.pdf 2.9 MB 2018-06-04 10.45
22 A 21 karta område 2.pdf 3.4 MB 2018-06-04 10.45
23 A 22 Föreskrifter om reglering av skotertrafik inom del av Jokkmokks kommun.pdf 9.1 MB 2018-06-04 10.45
23 A 22 karta område 1.pdf 4.5 MB 2018-06-04 10.45
23 A 22 karta område 2.pdf 4.6 MB 2018-06-04 10.45
24 A 23 Bilaga.pdf 4.2 MB 2018-06-04 10.45
24 A 23 Föreskrifter för reglering av skotertrafik inom del av Jokkmokks kommun, Njunjes.pdf 4.3 MB 2018-06-04 10.45
25 A 24 Föreskrifter om reglering av skotertrafik inom del av Kiruna kommun, Råstojaure.pdf 3.5 MB 2018-06-04 10.45
25 A 24 karta.pdf 3.4 MB 2018-06-04 10.45
26 A 25 Föreskrifter om reglering av skotertrafik inom del av Arjeplogs kommun.pdf 1.8 MB 2018-06-04 10.45
26 A 25 Karta.pdf 1.7 MB 2018-06-04 10.45
27 A 26 Föreskrifter om reglering av skotertrafik inom del av Arjeplogs kommun.pdf 3.2 MB 2018-06-04 10.45
27 A 26 karta.pdf 3.2 MB 2018-06-04 10.45
28 A 27 Beslut om föreskrifter om reglering av skotertrafik inom del av Gällivare kommun.pdf 1.8 MB 2018-06-04 10.45
28 A 27 karta.pdf 1.8 MB 2018-06-04 10.45
29 A 28 Tillsyn över hundar och katter.pdf 86.2 kB 2018-12-11 11.26
31 A 30 Förlängning av interimistiskt förbudsområde på Mannöskäret, Lill-Mannöhällan, Stor-Mannöhällan samt Kunoöhällan i Luleå kommun.pdf 21.6 kB 2018-12-11 11.48
32 A 31 Bildande av naturreservatet Korptjärnbergen i Bodens kommun.pdf 29 kB 2018-12-11 11.48
33 A 32 Bildande av naturreservatet Tallinsudden i Luleå kommun.pdf 29.2 kB 2018-12-11 11.48
34 A 33 Utökning av naturreservatet Torrbergstjärn i Piteå kommun.pdf 26.7 kB 2018-12-11 11.49
37 A 36 Ändring i föreskrifter 25 FS 201632 kvalitetskrav för vattenförekomster i Bottenvikens vattendistrikt.pdf 739.6 kB 2018-12-11 11.55
38 A 37 Bildande av naturreservatet Granträsk i Arvidsjaur kommun.pdf 28.7 kB 2018-12-11 11.55
38 A 37 bilaga 1.pdf 1.9 MB 2018-12-11 11.55
38 A 37 bilaga 2.pdf 1 MB 2018-12-11 11.55
39 A 38 Bildande av naturreservatet Karhu pakura i Kiruna kommun.pdf 28.7 kB 2018-12-11 11.55
39 A 38 Bilaga 1.pdf 1.6 MB 2018-12-11 11.55
39 A 38 karta bilaga 2.pdf 930.4 kB 2018-12-11 11.56
40 A 39 Bildande av naturreservatet Markkatieva i Kiruna kommun.pdf 29.1 kB 2018-12-11 11.56
40 A 39 bilaga 1.pdf 2 MB 2018-12-11 12.36
40 A 39 karta bilaga 2.pdf 720.7 kB 2018-12-11 12.38
41 A 40 Bildande av naturreservatet Rönsmyran i Överkalix kommun.pdf 29.2 kB 2018-12-11 12.38
41 A 40 karta bilaga 1.pdf 2.2 MB 2018-12-11 12.38
41 A 40 karta bilaga 3.pdf 602.7 kB 2018-12-11 12.38
42 A 41 Bildande av naturreservatet Storberget-Laver i Kiruna kommun.pdf 28.5 kB 2018-12-11 12.39
42 A 41 karta Bilaga 1.pdf 6.9 MB 2018-12-11 12.39
42 A 41 karta Bilaga 2.pdf 678.8 kB 2018-12-11 12.39
43 A 42 Bildande av naturreservatet Täljstensskogen i Pajala kommun.pdf 29.1 kB 2018-12-11 12.39
43 A 42 karta bilaga 1.pdf 1.6 MB 2018-12-11 12.40
43 A 42 karta bilaga 2.pdf 909.2 kB 2018-12-11 12.40
44 A 43 Bildande av naturreservatet Blåsberget i Arjeplogs kommun.pdf 28.4 kB 2018-12-11 12.40
44 A 43 karta bilaga 1.pdf 1.9 MB 2018-12-11 12.40
44 A 43 karta bilaga 2.pdf 1.4 MB 2018-12-11 12.40
Författningar 2018.pdf 72.4 MB 2021-03-15 09.58
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sammanställning över vägar i Norrbottens län 2017.pdf 767.8 kB 2018-05-15 09.52
1 T 1 Sammanställning över vägar i Norrbottens län 2017.pdf 767.8 kB 2018-05-15 09.52
2 A1 Om bildande av naturreservatet Sandöörarna i Luleå kommun.pdf 38.6 kB 2018-05-15 09.52
3 A 2 Föreskrifter om fartbegränsning i Bondökanalen Piteå kommun.pdf 34.3 kB 2018-05-15 09.52
4 A 3 Förbud att beträda den utvidgade zonen A, raketfältet i Kiruna.pdf 34.4 kB 2018-05-15 09.52
5 A 4 Upphävande av förbud att beträda den utvidgade zonen A, raketfältet i Kiruna.pdf 31.4 kB 2018-05-15 09.52
6 A 5 Om bildande av naturreservatet Skirvo i Arvidsjaurs kommun.pdf 37.9 kB 2018-05-15 09.52
7 A 6 Om bildande av naturreservatet Miessaureape i Jokkmokks kommun.pdf 37.3 kB 2018-05-15 09.52
8 A 7 Lokala ordningsföreskrifter Bodens kommun enligt kommunfullmäktiges beslut 2017-06-19, § 73.pdf 1.5 MB 2018-05-15 09.52
9 A 8 Om bildande av naturreservatet Kunoöhällan i Luleå kommun.pdf 36.7 kB 2018-05-15 09.52
10 A 9 Om bildande av naturreservatet Kallfjärden i Piteå och Luleå kommuner.pdf 40.1 kB 2018-05-15 09.52
11 A 10 Föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i Bottenvikens vattendisktrikt.pdf 138.2 kB 2018-05-15 09.52
12 A 11 Säkerhetsföreskrifter avseende Swedish space Corporation Esrange.pdf 262.4 kB 2018-05-15 09.52
13 A 12 Om förbud att beträda den utvidgade zonen A, raketfältet i Kiruna.pdf 34.9 kB 2018-05-15 09.52
14 A 13 Om bildande av naturreservatet Anderviksravinerna i Jokkmokks kommun.pdf 38.9 kB 2018-05-15 09.52
15 A 14 Om bildande av naturreservatet Jan-Svensamössan i Arvidsjaur kommun.pdf 38.7 kB 2018-05-15 09.52
16 A 15 Om bildande av naturreservatet Långhedberget i Bodens kommun.pdf 38.5 kB 2018-05-15 09.52
17 A 16 Om bildande av naturreservatet Puoutavare i Gällivare och Överkalix kommuner.pdf 38.8 kB 2018-05-15 09.52
18 A 17 Om bildande av naturreservatet Räktjärvsberget i Kalix och Överkalix kommuner.pdf 38.8 kB 2018-05-15 09.52
19 A 18 Fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Kalix och Kälsjärvs vattentäkter i Kalix kommun.pdf 79.6 kB 2018-05-15 09.52
20 A 19 Fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Vassijaures vattentäkt i Kiruna kommun.pdf 199.7 kB 2018-05-15 09.52
21 A 20 Beslut om fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Kuttainens vattentäkt i Kiruna kommun.pdf 124.8 kB 2018-05-15 09.52
file2_flat_16[1].png 120 bytes 2018-05-15 10.05
Författningar 2017.pdf 3.2 MB 2021-03-15 09.55
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Författningar 2016.pdf 6.4 MB 2021-03-15 09.48
32 A 26 Bilaga 4.pdf 60.3 kB 2021-03-02 14.38
32 A 26 Bilaga 1.pdf 4.5 MB 2021-03-02 12.13
32 A 26 Bilaga 2.pdf 228.6 kB 2021-03-02 12.13
32 A 26 Bilaga 3.pdf 195.3 kB 2021-03-02 12.13
38 A 32 Om bildande av naturreservatet Njánnjá i Jokkmokks kommun.pdf 37.3 kB 2018-05-15 10.18
37 A 31 Om utvidgning av naturreservatet Lundbäckskogen i Bodens kommun.pdf 37.6 kB 2018-05-15 10.18
36 A 30 Om utvidgning av naturreservatet Iso Linkkavaara i Gällivare och Överkalix kommuner.pdf 38.4 kB 2018-05-15 10.18
35 A 29 Om bildande av naturreservatet Hänghuvudet i Bodens kommun.pdf 37.7 kB 2018-05-15 10.18
34 A 28 Om bildande av naturreservatet Hemberget-Rönsjärv i Överkalix kommun.pdf 37.9 kB 2018-05-15 10.18
33 A 27 Om bildande av naturreservatet Gássabåtkkå i Arjeplogs kommun.pdf 37.4 kB 2018-05-15 10.18
32 A 26 Föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i Bottenvikens vattendisktrikt.pdf 46.3 kB 2018-05-15 10.18
31 A 25 Om bildandet av naturreservatet Grankölen i Bodens kommun.pdf 27.4 kB 2018-05-15 10.18
30 A 24 Om bildande av naturreservatet Asumamaa i Övertorneå kommun.pdf 36.8 kB 2018-05-15 10.18
29 A 23 Om bildandet av naturreservatet Luvos i Jokkmokks kommun.pdf 28.5 kB 2018-05-15 10.18
28 A 22 Om bildande av naturreservatet Mossavikberget i Bodens kommun.pdf 27.1 kB 2018-05-15 10.18
27 A 21 Om bildande av naturreservatet Stor-Klockarträsk i Piteå kommun.pdf 38.1 kB 2018-05-15 10.18
26 A 20 Om bildande av naturreservatet Pietartievva i Jokkmokks kommun.pdf 231.8 kB 2018-05-15 10.18
25 A 19 Om bildande av naturreservatet Bellunåive i Arvidsjaurs kommun.pdf 230.1 kB 2018-05-15 10.18
24 A 18 Om bildandet av naturreservatet Pauranki i Kiruna kommun.pdf 27.7 kB 2018-05-15 10.18
23 A 17 Om kompletterande föreskrifter samt utvidgning av Tjålmejaure fågelskyddsområde i Arjeplogs kommun.pdf 34.6 kB 2018-05-15 10.18
22 A 16 Om bildandet av naturreservatet Klöverträskbacken i Luleå kommun.pdf 22.3 kB 2018-05-15 10.18
21 A 15 Om bildandet av naturreservatet Kilberget i Bodens kommun och Luleå kommun.pdf 22.2 kB 2018-05-15 10.18
20 A 14 Om bildandet av naturreservatet Flakaliden i Piteå kommun.pdf 22.3 kB 2018-05-15 10.18
19 A 13 Om bildandet av naturreservatet Bröstsockerkläppen i Bodens kommun.pdf 22.8 kB 2018-05-15 10.18
18 A 12 Om bildandet av naturreservatet Bränseln i Luleå kommun.pdf 22.2 kB 2018-05-15 10.18
17 A 11 Om bildandet av naturreservatet Abborrtjärnhuvudena i Bodens kommun.pdf 22 kB 2018-05-15 10.18
16 A 10 Om utvidgningen av naturreservatet Yttre Storberget i Bodens kommun.pdf 22.3 kB 2018-05-15 10.18
15 A 9 Om bildandet av naturreservatet Vittjåkk-Akkanålke i Arvidsjaurs kommun.pdf 22.6 kB 2018-05-15 10.18
14 A 8 Om utvidgning och revidering av naturreservatet Tjadnesvare i Arjeplogs kommun och Arvidsjaurs kommun.pdf 21.8 kB 2018-05-15 10.18
13 A 7 Om bildandet av naturreservatet Södra Storberget i Bodens kommun.pdf 22.3 kB 2018-05-15 10.18
12 A 6 Om utökning av naturreservatet Revelberget i Kalix kommun.pdf 16.9 kB 2018-05-15 10.18
11 A 5 Om bildandet av naturreservatet Tilak i Jokkmokks kommun.pdf 22.6 kB 2018-05-15 10.18
10 A 4 Om bildandet av naturreservatet Såkåive i Jokkmokks kommun.pdf 22 kB 2018-05-15 10.18
9 A 3 Om bildandet av naturreservatet Mosterberget i Luleå kommun.pdf 22.3 kB 2018-05-15 10.18
8 A 2 Beslut om avlysning av vattenområde.pdf 22.7 kB 2018-05-15 10.18
7 T 6 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan inom Gällivare kommun.pdf 16.7 kB 2018-05-15 10.18
6 T 5 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Kalix kommun.pdf 16.6 kB 2018-05-15 10.18
5 T 4 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan inom Luleå kommun.pdf 82.5 kB 2018-05-15 10.18
4 T 3 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan inom Jokkmokks kommun.pdf 16.6 kB 2018-05-15 10.18
3 A 1 Om bildande av naturreservatet Gammelstadsviken i Luleå kommun.pdf 92.4 kB 2018-05-15 10.18
2 T 2 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan inom Övertorneåkommun.pdf 16.8 kB 2018-05-15 10.18
1 T 1 Sammanställning över vägar i Norrbottens län 2016.pdf 771.5 kB 2018-05-15 10.18
39 A 33 Om bildande av naturreservatet Nymoran i Arjeplogs kommun.pdf 37.4 kB 2018-05-15 10.18
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
1 T 1 Sammanställning över vägar i Norrbottens län 2015.pdf 1.8 MB 2018-05-15 11.07
2 A 1 Beslut om upphävande av utvidgat strandskydd i Arjeplogs kommun.pdf 19 kB 2018-05-15 11.07
3 A 2 Beslut om upphävande av utvidgat strandskydd i Gällivare kommun.pdf 19.1 kB 2018-05-15 11.07
4 A 3 Beslut om utvidgat strandskydd för Kalix kommun.pdf 21.3 kB 2018-05-15 11.07
5 A 4 Beslut om utvidgat strandskydd för Bodens kommun.pdf 21 kB 2018-05-15 11.07
6 A 5 Beslut om utvidgat strandskydd för Haparanda kommun.pdf 21.2 kB 2018-05-15 11.07
7 A 6 Beslut om utvidgat strandskydd för Kiruna kommun.pdf 18.8 kB 2018-05-15 11.07
8 A 7 Beslut om utvidgat strandskydd för Luleå kommun.pdf 11 MB 2020-04-15 14.35
9 A 8 Beslut om utvidgat strandskydd för Pajala kommun.pdf 21.1 kB 2018-05-15 11.07
10 A 9 Beslut om utvidgat strandskydd för Piteå kommun.pdf 19.1 kB 2018-05-15 11.07
11 A 10 Beslut om utvidgat strandskydd för Överkalix kommun.pdf 21.1 kB 2018-05-15 11.07
12 A 11 Beslut om utvidgat strandskydd för Övertorneå kommun.pdf 21 kB 2018-05-15 11.07
13 A 12 Om förbud att beträda den utvidgade zonen A, raketfältet i Kiruna.pdf 23 kB 2018-05-15 11.07
14 T 2 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Kalix kommun.pdf 18.2 kB 2018-05-15 11.07
15 A 13 Om fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter enligt 7 kap. 21 och 22 §§ miljöbalken för Rensjöns grundvatten i Kiruna kommun.pdf 198.8 kB 2018-05-15 11.07
16 T 3 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Kiruna kommun.pdf 18 kB 2018-05-15 11.07
17 T 4 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan för väg inom Kiruna kommun.pdf 18 kB 2018-05-15 11.07
18 A 14 Om bildande av naturreservatet Kåbdajaure i Jokkmokks kommun.pdf 26.6 kB 2018-05-15 11.07
19 A 15 Om bildande av naturreservatet Stor-Abborrtjärnen i Arvidsjaurs kommun.pdf 26.7 kB 2018-05-15 11.07
20 A 16 Förbud att beträda utvidgade zonen A, raketfältet i Kiruna.pdf 23.9 kB 2018-05-15 11.07
21 T 5 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan för väg inom Pajala kommun.pdf 19.7 kB 2018-05-15 11.07
22 T 6 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Kalix kommun.pdf 18.1 kB 2018-05-15 11.07
23 T 7 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan för väg inom Arjeplogs kommun.pdf 18.1 kB 2018-05-15 11.07
24 T 8 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan för väg inom Kalix kommun.pdf 17.7 kB 2018-05-15 11.07
25 T 9 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Luleå kommun.pdf 81 kB 2018-05-15 11.07
26 T 10 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan för väg inom Gällivare kommun.pdf 18.2 kB 2018-05-15 11.07
27 T 11 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan inom Gällivare kommun.pdf 18 kB 2018-05-15 11.07
28 T 12 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan inom Piteå kommun.pdf 18.3 kB 2018-05-15 11.07
29 A 17 Beslut om fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter enligt 7 kap. 21 och 22 miljöbalken för Kuttainens grundvattentäkt i Kiruna kommun.pdf 67.3 kB 2018-05-15 11.07
30 A 18 Beslut om fastställande av vattenskydd område och skyddsföreskrifter enligt 7 kap. 21 och 22 miljöbalken för Vassijaures grundvattentäkt i Kiruna kommun.pdf 65.9 kB 2018-05-15 11.07
31 A 19 Beslut om fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter enligt 7 kap. 21 och 22 §§ miljöbalken för Jukkasjärvis grundvattentäkt i Kiruna kommun.pdf 48.5 kB 2018-05-15 11.07
32 A 20 Om bildande av naturreservatet Smulterskäret i Luleå kommun.pdf 90.1 kB 2018-05-15 11.07
Författningar 2015.pdf 2.6 MB 2021-03-15 09.47
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
1 T 1 Sammanställning över vägar i Norrbottens län 2014.pdf 555.7 kB 2018-05-15 11.08
2 A 1 Beslut om interimistiskt förbud inom planerat gemensamt vattenskyddsområde för Kalix och Kälsjärvs grundvattentäkter.pdf 272.3 kB 2018-05-15 11.08
3 A 2 Beslut om revidering av skyddsföreskrifter för Gäddviks grundvattentäkt i Luleå kommun.pdf 12.2 MB 2018-05-15 11.08
4 T 2 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Kalix kommun.pdf 18.1 kB 2018-05-15 11.08
5 T 3 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Piteå kommun.pdf 18 kB 2018-05-15 11.08
6 T 4 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Pajala kommun.pdf 18.2 kB 2018-05-15 11.08
7 T 5 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan inom Kiruna kommun.pdf 18 kB 2018-05-15 11.08
8 T 6 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan inom Kiruna kommun.pdf 18 kB 2018-05-15 11.08
9 T 7 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Gällivare kommun.pdf 18 kB 2018-05-15 11.08
10 T 8 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Jokkmokks kommun.pdf 18 kB 2018-05-15 11.08
11 T 9 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan inom Luleå kommun.pdf 18.2 kB 2018-05-15 11.08
12 T 10 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Kalix kommun.pdf 18 kB 2018-05-15 11.08
13 A 3 Om bildande av naturreservatet Görjeån i Bodens och Jokkmokks kommuner.pdf 27 kB 2018-05-15 11.08
14 T 11 Föreskrifter om öppettider för bro över Luleälven på väg 616 i Norrbottens län.pdf 21.3 kB 2018-05-15 11.08
15 T 12 Föreskrifter om öppettider för bro över Pitsundet på väg 506 i Norrbottens län.pdf 19.1 kB 2018-05-15 11.08
16 T 13 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan inom Pajala kommun.pdf 18.2 kB 2018-05-15 11.08
17 T 14 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan inom Kiruna och Pajala kommuner.pdf 18.4 kB 2018-05-15 11.08
18 T 15 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan inom Pajala och Kiruna kommuner.pdf 20.1 kB 2018-05-15 11.08
19 T 16 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan inom Pajala kommun.pdf 81.1 kB 2018-05-15 11.08
20 A 4 Om bildande av naturreservatet Harsu i Pajala kommun.pdf 23.9 kB 2018-05-15 11.08
21 A 5 Om bildande av naturreservatet Lillträskberget i Arvidsjaurs kommun.pdf 23.6 kB 2018-05-15 11.08
22 A 6 Om bildande av naturreservatet Nybruksberget i Arvidsjaurs kommun.pdf 24.4 kB 2018-05-15 11.08
23 A 7 Om bildande av naturreservatet Stor-Killer i Jokkmokks kommun.pdf 26.9 kB 2018-05-15 11.08
24 A 8 Om bildande av naturreservatet Västra Stårbatjvare i Arjeplogs kommun.pdf 24.3 kB 2018-05-15 11.08
25 A 9 Om bildande av naturreservatet Åheden i Arvidsjaurs kommun.pdf 23.5 kB 2018-05-15 11.08
26 A 10 Om revidering av naturreservatet Kimkatjåkkå i Arvidsjaurs kommun.pdf 24.1 kB 2018-05-15 11.08
2014 författningar.pdf 13.3 MB 2021-03-15 09.19
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
3 A1 Meddelande Stockholms län penningtvätt med mera.pdf 25.4 kB 2019-04-25 09.55
4 A2 Luleå kommuns beslut om bildande av naturreservatet Ormberget-Hertsölandet.pdf 28.7 kB 2019-04-25 09.55
5 T3 Tillkännagivande av Vägverkets beslut om förändringar i det allmänna vägnätet inom Haparanda kommun.pdf 25.3 kB 2019-04-25 09.55
22 A3 Förbud att beträda den utvidgade zonen A raketfältet i Kiruna.pdf 27.1 kB 2019-04-25 09.55
37 A4 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Bodens kommun.pdf 33.8 kB 2019-04-25 09.55
522 A5 Förbud att beträda den utvidgade zonen A raketfältet i Kiruna.pdf 27.1 kB 2019-04-25 09.55
737 A6 Upphävande av förbud att beträda den utvidgade zonen A raketfältet i Kiruna.pdf 25 kB 2019-04-25 09.55
871 A7 Allmänna lokala ordningsföreskrifter Jokkmokks kommun.pdf 143.9 kB 2019-04-25 09.55
872 A8 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Bodens kommun.pdf 1.4 MB 2019-04-25 09.55
887 A9 glest befolkade områden i länet.pdf 26.1 kB 2019-04-25 09.55
909 A10 bildande av Naturreservatet Bergnäsudden i Kalix kommun.pdf 28.6 kB 2019-04-25 09.55
910 A11 bildande av Naturreservatet Hällberget i Överkalix kommun.pdf 28.6 kB 2019-04-25 09.55
911 A12 bildande av Naturreservatet Gårdliden Älvsbyns kommun.pdf 28.4 kB 2019-04-25 09.55
912 A13 bildande av Naturreservatet Inre Råberget i Bodens kommun.pdf 28.4 kB 2019-04-25 09.55
913 A14 bildande av Naturreservatet Iso Linkkavaara i Överkalix kommun.pdf 28.6 kB 2019-04-25 09.55
914 A15 utvidgning av naturreservatet Kuusivaara i Pajala och Övertorneå kommuner.pdf 28.5 kB 2019-04-25 09.55
915 A16 bildande av naturreservatet Malungsberget i Kalix och Överkalix kommuner.pdf 28.7 kB 2019-04-25 09.55
916 A17 bildande av naturreservatet Norr-Björkberget i Bodens kommun.pdf 28.5 kB 2019-04-25 09.55
917 A18 bildande av naturreservatet Tallberget i Överkalix kommun.pdf 28.6 kB 2019-04-25 09.55
918 A19 bildande av naturreservatet Visttjärnliden i Älvsbyns kommun.pdf 28.5 kB 2019-04-25 09.55
919 A20 bildande av naturreservatet Alpasberget i Bodens kommun.pdf 28.4 kB 2019-04-25 09.55
920 A21 bildande av naturreservatet Enstakaberget i Älvsbyns kommun.pdf 28.4 kB 2019-04-25 09.55
921 A22 bildande av naturreservatet Globerget i Jokkmokks och Älvsbyns kommuner.pdf 28.4 kB 2019-04-25 09.55
922 A23 bildande av naturreservatet Hänghuvudet i Bodens kommun.pdf 28.4 kB 2019-04-25 09.55
923 A24 bildande av naturreservatet Iskusvaara i Pajala kommun.pdf 28.5 kB 2019-04-25 09.55
924 A25 bildande av naturreservatet Koivujupukka i Övertorneå kommun.pdf 28.5 kB 2019-04-25 09.55
925 A26 bildande av naturreservatet Långlandet i Överkalix kommun.pdf 28.4 kB 2019-04-25 09.55
926 A27 bildande av naturreservatet Norpujoki i Pajala och Övertorneå kommuner.pdf 28.5 kB 2019-04-25 09.55
927 A28 bildande av naturreservatet Odjursberget i Bodens kommun.pdf 28.5 kB 2019-04-25 09.55
928 A29 bildande av naturreservatet Tällberget i Kalix kommun.pdf 28.5 kB 2019-04-25 09.55
929 A30 bildande av naturreservatet Hippatj i Gällivare kommun.pdf 28.4 kB 2019-04-25 09.55
930 A31 bildande av naturreservatet Kaipabäcken i Gällivare kommun.pdf 28.1 kB 2019-04-25 09.55
931 A32 bildande av naturreservatet Myrberget i Arvidsjaurs kommun.pdf 28.4 kB 2019-04-25 09.55
932 A33 bildande av naturreservatet Paulajåkkå i Arvidsjaurs kommun.pdf 28.5 kB 2019-04-25 09.55
933 A34 bildande av naturreservatet Rättselberget i Arvidsjaurs kommun.pdf 28.6 kB 2019-04-25 09.55
934 A35 bildande av naturreservatet Vinkkakoski i Kiruna kommun.pdf 28.5 kB 2019-04-25 09.55
935 A36 bildande av naturreservatet Juovvavare i Bodens och Jokkmokks kommuner.pdf 28.5 kB 2019-04-25 09.55
936 A37 bildande av naturreservatet Karsberget i Gällivare kommun.pdf 28.5 kB 2019-04-25 09.55
937 A38 bildande av naturreservatet Paula i Arvidsjaurs kommun.pdf 28.5 kB 2019-04-25 09.55
938 A39 bildande av naturreservatet Ruttjebäcken i Arvidsjaurs kommun.pdf 28.6 kB 2019-04-25 09.55
939 A40 bildande av naturreservatet Tjappesvare i Gällivare kommun.pdf 28.5 kB 2019-04-25 09.55
940 A41 bildande av naturreservatet Vuotnaape i Jokkmokks kommun.pdf 28.5 kB 2019-04-25 09.55
941 T900 fastställelse av arbetsplan på väg 545 i Piteå och Älvsbyns kommun.pdf 25.3 kB 2019-04-25 09.55
942 T901 tillkännagivande av trafikverkets beslut om förändringar i det allmänna vägnätet inom Luleå kommun.pdf 25.2 kB 2019-04-25 09.55
943 A42 Förbud att beträda den utvidgade zonen A raketfältet i Kiruna.pdf 27.1 kB 2019-04-25 09.55
944 A43 bildande av Naturreservatet Västra Gangsjajaure i Arvidsjaurs kommun.pdf 28.1 kB 2019-04-25 09.55
945 A44 bildande av Naturreservatet Ahmarova i Övertorneå kommun.pdf 28.1 kB 2019-04-25 09.55
946 A45 bildande av Naturreservatet Ahmasaajo i Övertorneå kommun.pdf 28.1 kB 2019-04-25 09.55
947 A46 bildande av Naturreservatet Björkknösen i Övertorneå kommun.pdf 28.1 kB 2019-04-25 09.55
948 A47 utvidgning av Naturreservatet Bockön i Luleå kommun.pdf 28.7 kB 2019-04-25 09.55
949 A48 bildande av Naturreservatet Djupträsket i Älvsbyns kommun.pdf 28.3 kB 2019-04-25 09.55
950 A49 bildande av Naturreservatet Krutbergen i Arvidsjaurs kommun.pdf 28.1 kB 2019-04-25 09.55
951 A50 bildande av Naturreservatet Makkarajärvi i Övertorneå kommun.pdf 28.1 kB 2019-04-25 09.55
952 A51 bildande av Naturreservatet Puostijoki i Övertorneå kommun.pdf 28.2 kB 2019-04-25 09.55
953 A52 bildande av Naturreservatet Räktjärvsberget i Kalix och Överkalix kommuner.pdf 28 kB 2019-04-25 09.55
954 A53 utvidgning av Naturreservatet Iso-Kuusivaara i Övertorneå kommun.pdf 28.2 kB 2019-04-25 09.55
955 A54 utvidgning av Naturreservatet Pellokielas i Gällivare kommun.pdf 28.4 kB 2019-04-25 09.55
956 A55 utvidgning av Naturreservatet Turpas i Överkalix kommun.pdf 28.1 kB 2019-04-25 09.55
957 A56 bildande av Naturreservatet Vinterberget i Arvidsjaur och Piteå kommuner.pdf 28.1 kB 2019-04-25 09.55
958 A57 bildande av Naturreservatet Vittikkoseitterova i Övertorneå kommun.pdf 28.1 kB 2019-04-25 09.55
959 A58 vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter.pdf 164 kB 2019-04-25 09.55
författningar 2010.pdf 23.7 kB 2019-04-25 09.55
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
1 T 1 Sammanställning över vägar i Norrbottens län 2012 .pdf 394 kB 2018-05-15 11.08
2 T 2 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Jokkmokks kommun.pdf 25 kB 2018-05-15 11.08
3 A 1 Förbud att beträda den utvidgade zonen A, raketfältet i Kiruna.pdf 27.6 kB 2018-05-15 11.08
4 T 3 Ändring av beslut om avlysning av vattenområde vid Svartön, Luleå kommun.pdf 109.9 kB 2018-05-15 11.08
5 A 2 Förbud enligt 3 kap 11 § ordningslagen att vistas inom haveriplats med omgivning.pdf 272.6 kB 2018-05-15 11.08
6 T 4 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Kalix kommun.pdf 25 kB 2018-05-15 11.08
7 A 3 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Haparanda kommun.pdf 285.7 kB 2018-05-15 11.08
8 A 4 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Älvsbyns kommun.pdf 284 kB 2018-05-15 11.08
9 A 5 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kiruna kommun.pdf 207.9 kB 2018-05-15 11.09
10 A 6 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kiruna kommun.pdf 636.9 kB 2018-05-15 11.09
11 A 7 Förbud enligt 3 kap 11 § ordningslagen att vistas inom haveriplats med omgivning.pdf 118.5 kB 2018-05-15 11.09
12 A 8 Förbud enligt 3 kap 11 § ordningslagen att vistas inom haveriplats med omgivning.pdf 188.8 kB 2018-05-15 11.09
13 A 9 Om vattenskydd skyddsföreskrifter enligt 7 kap 21 22 §§ miljöbalken Gäddviks vattentäkt i Luleå kommun.pdf 808.5 kB 2018-05-15 11.09
14 A 10 Upphävande av strandskydd inom detaljplan för Öjebyn 33;68, Långskatan, Piteå kommun.pdf 25.2 kB 2018-05-15 11.09
15 A 11 Bildande av Naturreservatet Vallegielas i Arjeplogs kommun.pdf 24.4 kB 2018-05-15 11.09
16 A 12 Bildande av Naturreservatet Mellanlandet i Kalix kommun.pdf 26.4 kB 2018-05-15 11.09
17 T 5 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Jokkmokks kommun.pdf 18.5 kB 2018-05-15 11.09
18 T 6 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Bodens kommun.pdf 18.6 kB 2018-05-15 11.09
19 A 13 Beslut om interimistiskt förbud enligt 7 kap. 24 § miljöbalken inom planerat vattenskyddsområde för Jukkasjärvi grundvattentäkt, Kiruna kommun.pdf 889.4 kB 2018-05-15 11.09
20 A 14 Beslut om interimistiskt förbud enligt 7 kap. 24 § miljöbalken inom planerat vattenskyddsområde för Rensjöns grundvattentäkt, Kiruna kommun.pdf 675.9 kB 2018-05-15 11.09
21 A 15 Beslut om interimistiskt förbud enligt 7 kap. 24 § miljöbalken inom planerat vattenskyddsområde för Kuttainens grundvattentäkt, Kiruna kommun.pdf 910.1 kB 2018-05-15 11.09
22 A 16 Beslut om interimistiskt förbud enligt 7 kap. 24 § miljöbalken inom planerat vattenskyddsområde för Vassijaure grundvattentäkt, Kiruna kommun.pdf 923.2 kB 2018-05-15 11.09
23 A 17 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Pajala kommun.pdf 28.5 kB 2018-05-15 11.09
24 A 18 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Bodens kommun, förtäring av alkohol, utökat förbudsområde.pdf 860.3 kB 2018-05-15 11.09
25 T 7 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Kiruna kommun.pdf 18.5 kB 2018-05-15 11.09
26 A 19 Jokkmokks kommuns beslut om bildande av naturreservatet Vuollerimskogen.pdf 28.1 kB 2018-05-15 11.09
27 A 20 Om förbud att beträda den utvidgade zonen A, raketfältet i Kiruna.pdf 22.9 kB 2018-05-15 11.09
28 A 21 Skyddsföreskrifter för Laukers vattentäkt i Arvidsjaurs kommun.pdf 1001.9 kB 2018-05-15 11.09
29 A 22 Skyddsföreskrifter för Auktsjaurs vattentäkt i Arvidsjaurs kommun.pdf 1.9 MB 2018-05-15 11.09
30 A 23 Bildande av naturreservatet Hattbäcken i Bodens kommun.pdf 24 kB 2018-05-15 11.09
31 A 24 Bildande av naturreservatet Hästkullen i Jokkmokks kommun.pdf 26.6 kB 2018-05-15 11.09
32 A 25 Bildande av naturreservatet Nenävuoma i Pajala kommun.pdf 26.6 kB 2018-05-15 11.09
33 A 26 Bildande av naturreservatet Pärlaudden i Jokkmokks kommun.pdf 24.2 kB 2018-05-15 11.09
34 A 27 Bildande av naturreservatet Revelberget i Kalix kommun.pdf 26.6 kB 2018-05-15 11.09
35 A 28 Bildande av naturreservatet Rönsmyran i Överkalix kommun.pdf 26.6 kB 2018-05-15 11.09
36 A 29 Bildande av naturreservatet Stråkanäsberget i Kalix kommun.pdf 23.9 kB 2018-05-15 11.09
37 A 30 Om förbud mot körning med snöskoter på öarna i Norrbottens skärgård.pdf 22.8 kB 2018-05-15 11.09
38 T 8 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Bodens kommun.pdf 18.8 kB 2018-05-15 11.09
39 A 31 Bildande av naturreservatet Allejaure i Arjeplogs kommun.pdf 23 kB 2018-05-15 11.08
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2 T2 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om förändringar i det allmänna vägnätet inom Kalixkommun.doc 96 kB 2018-05-15 11.10
2 T2 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om förändringar i det allmänna vägnätet inom Kalix kommun.pdf 25 kB 2019-04-25 09.53
3 A1 Förbud att beträda den utvidgade zonen A raketfältet i Kiruna.pdf 26.9 kB 2019-04-25 09.53
4 T3 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan inom Pajala kommun.pdf 25.3 kB 2019-04-25 09.53
5 A2 Beslut om interimistiskt förbud enligt 7 kap miljöbalken.pdf 26.1 kB 2019-04-25 09.53
6 T4 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan inom Luleå kommun.pdf 25.1 kB 2019-04-25 09.53
7 A3 Bildande av naturreservatet Arvidsträskberget i Älvsbyns kommun.pdf 28.1 kB 2019-04-25 09.53
8 A4 Bildande av naturreservatet Ballekvare i Arjeplogs kommun.pdf 28.1 kB 2019-04-25 09.53
9 A5 Bildande av naturreservatet Kitinvaara i Övertorneå kommun.pdf 28.1 kB 2019-04-25 09.53
10 A6 Bildande av naturreservatet Kuoratjjaure i Bodens kommun.pdf 28.1 kB 2019-04-25 09.53
11 A7 Bildande av naturreservatet Kuusilaenpalo i Övertorneå kommun.pdf 28 kB 2019-04-25 09.53
12 A8 Bildande av naturreservatet Laxforsberget i Överkalix kommun.pdf 28 kB 2019-04-25 09.53
13 A9 Bildande av naturreservatet Ligga i Jokkmokks kommun.pdf 28.1 kB 2019-04-25 09.53
14 A10 Bildande av naturreservatet Lill-Huvberget i Piteå kommun.pdf 28 kB 2019-04-25 09.53
15 A11 Bildande av naturreservatet Långmyrskogen i Bodens kommun.pdf 28 kB 2019-04-25 09.53
16 A12 Bildande av naturreservatet Mattisberget i Arvidsjaurs kommun.pdf 28 kB 2019-04-25 09.53
17 A13 Bildande av naturreservatet Paljaskero i Övertorneå kommun.pdf 28 kB 2019-04-25 09.53
18 A14 Bildande av naturreservatet Stinttjärn i Arvidsjaurs kommun.pdf 28 kB 2019-04-25 09.53
19 A15 Bildande av naturreservatet Tuomikursun i Pajala kommun.pdf 28 kB 2019-04-25 09.53
20 A16 Bildande av naturreservatet Vittakero i Övertorneå kommun (2).pdf 28 kB 2019-04-25 09.53
21 A17 Upphävande av naturminne Väster Lillskrattmyran på Hertsön, Luleå kommun.pdf 25.6 kB 2019-04-25 09.53
22 A18 Piteå kommuns bildande av naturreservatet Sandängesstranden, Piteå kommun, samt föreskrifter för reservatet.pdf 30.5 kB 2019-04-25 09.53
23 T5 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Luleå och Bodens kommuner.pdf 25 kB 2019-04-25 09.53
24 A19 Bildande av naturreservatet Ludenhatten i Piteå kommun.pdf 28.4 kB 2019-04-25 09.53
25 A20 Bildande av naturreservatet Storhuvudet i Bodens kommun.pdf 28.5 kB 2019-04-25 09.53
25 FS 2011 28 A22.pdf 26.9 kB 2019-04-25 09.53
26 T6 Tillfällig avlysning av vatten i Norra hamnen till varvet i Södra hamnen.pdf 122.7 kB 2019-04-25 09.53
27 A21 Föreskrifter om allmänna ordningsföreskrifter i Bodens kommun.pdf 546.4 kB 2019-04-25 09.53
29 T7 Tillfällig avlysning av vattenområde Norra hamn Luleå kommun.pdf 589.2 kB 2019-04-25 09.53
30 A23 Bildande av Naturreservatet Vettasrova i Gällivare kommun.pdf 28.3 kB 2019-04-25 09.53
31 A24 Bildande av Naturreservatet Björnbergsbranten i Bodens kommun.pdf 28.2 kB 2019-04-25 09.53
32 A25 Bildande av Naturreservatet Kattisberget i Överkalix kommun.pdf 28.2 kB 2019-04-25 09.53
33 A26 Bildande av Naturreservatet Lombbergen i Överkalix kommun.pdf 28.2 kB 2019-04-25 09.53
34 A27 Bildande av Naturreservatet Puolamarova i Pajala kommun.pdf 28.2 kB 2019-04-25 09.53
35 A28 Bildande av Naturreservatet Rappobäcken i Jokkmokks kommun.pdf 28.3 kB 2019-04-25 09.53
36 A29 Bildande av Naturreservatet Ruoutevare i Jokkmokks kommun.pdf 28.2 kB 2019-04-25 09.53
37 A30 Bildande av Naturreservatet Sodokberget i Piteå kommun.pdf 28.3 kB 2019-04-25 09.53
38 A31 Bildande av Naturreservatet Tjuorvumkåbbå i Gällivare kommun.pdf 28.3 kB 2019-04-25 09.53
39 A32 Naturreservat Stubbá-Stubba Gällivare utvidgning reservat samt reviderade föreskrifter.pdf 35.7 kB 2019-04-25 09.53
40 A33 Naturreservat Sjávnja-Sjaunja Gällivare utvidgning reservat samt reviderade föreskr.pdf 37.3 kB 2019-04-25 09.53
41 A34 Förbud att beträda den utvidgade zonen A raketfältet i Kiruna.pdf 27.1 kB 2019-04-25 09.53
42 T8 Fartbegränsningar och ankringsförbud inom Luleå kommuns hamnområde och övriga angränsande vattenområden.pdf 27.4 kB 2019-04-25 09.53
43 T9 Fartbegränsning i Marahamn och i farledsrännan till hamnen, Kalix kommun.pdf 25.8 kB 2019-04-25 09.53
författningar 2011.pdf 8.1 kB 2019-04-25 09.53
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
3 A1 Meddelande Stockholms län penningtvätt med mera.pdf 25.4 kB 2019-04-25 09.55
4 A2 Luleå kommuns beslut om bildande av naturreservatet Ormberget-Hertsölandet.pdf 28.7 kB 2019-04-25 09.55
5 T3 Tillkännagivande av Vägverkets beslut om förändringar i det allmänna vägnätet inom Haparanda kommun.pdf 25.3 kB 2019-04-25 09.55
22 A3 Förbud att beträda den utvidgade zonen A raketfältet i Kiruna.pdf 27.1 kB 2019-04-25 09.55
37 A4 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Bodens kommun.pdf 33.8 kB 2019-04-25 09.55
522 A5 Förbud att beträda den utvidgade zonen A raketfältet i Kiruna.pdf 27.1 kB 2019-04-25 09.55
737 A6 Upphävande av förbud att beträda den utvidgade zonen A raketfältet i Kiruna.pdf 25 kB 2019-04-25 09.55
871 A7 Allmänna lokala ordningsföreskrifter Jokkmokks kommun.pdf 143.9 kB 2019-04-25 09.55
872 A8 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Bodens kommun.pdf 1.4 MB 2019-04-25 09.55
887 A9 glest befolkade områden i länet.pdf 26.1 kB 2019-04-25 09.55
909 A10 bildande av Naturreservatet Bergnäsudden i Kalix kommun.pdf 28.6 kB 2019-04-25 09.55
910 A11 bildande av Naturreservatet Hällberget i Överkalix kommun.pdf 28.6 kB 2019-04-25 09.55
911 A12 bildande av Naturreservatet Gårdliden Älvsbyns kommun.pdf 28.4 kB 2019-04-25 09.55
912 A13 bildande av Naturreservatet Inre Råberget i Bodens kommun.pdf 28.4 kB 2019-04-25 09.55
913 A14 bildande av Naturreservatet Iso Linkkavaara i Överkalix kommun.pdf 28.6 kB 2019-04-25 09.55
914 A15 utvidgning av naturreservatet Kuusivaara i Pajala och Övertorneå kommuner.pdf 28.5 kB 2019-04-25 09.55
915 A16 bildande av naturreservatet Malungsberget i Kalix och Överkalix kommuner.pdf 28.7 kB 2019-04-25 09.55
916 A17 bildande av naturreservatet Norr-Björkberget i Bodens kommun.pdf 28.5 kB 2019-04-25 09.55
917 A18 bildande av naturreservatet Tallberget i Överkalix kommun.pdf 28.6 kB 2019-04-25 09.55
918 A19 bildande av naturreservatet Visttjärnliden i Älvsbyns kommun.pdf 28.5 kB 2019-04-25 09.55
919 A20 bildande av naturreservatet Alpasberget i Bodens kommun.pdf 28.4 kB 2019-04-25 09.55
920 A21 bildande av naturreservatet Enstakaberget i Älvsbyns kommun.pdf 28.4 kB 2019-04-25 09.55
921 A22 bildande av naturreservatet Globerget i Jokkmokks och Älvsbyns kommuner.pdf 28.4 kB 2019-04-25 09.55
922 A23 bildande av naturreservatet Hänghuvudet i Bodens kommun.pdf 28.4 kB 2019-04-25 09.55
923 A24 bildande av naturreservatet Iskusvaara i Pajala kommun.pdf 28.5 kB 2019-04-25 09.55
924 A25 bildande av naturreservatet Koivujupukka i Övertorneå kommun.pdf 28.5 kB 2019-04-25 09.55
925 A26 bildande av naturreservatet Långlandet i Överkalix kommun.pdf 28.4 kB 2019-04-25 09.55
926 A27 bildande av naturreservatet Norpujoki i Pajala och Övertorneå kommuner.pdf 28.5 kB 2019-04-25 09.55
927 A28 bildande av naturreservatet Odjursberget i Bodens kommun.pdf 28.5 kB 2019-04-25 09.55
928 A29 bildande av naturreservatet Tällberget i Kalix kommun.pdf 28.5 kB 2019-04-25 09.55
929 A30 bildande av naturreservatet Hippatj i Gällivare kommun.pdf 28.4 kB 2019-04-25 09.55
930 A31 bildande av naturreservatet Kaipabäcken i Gällivare kommun.pdf 28.1 kB 2019-04-25 09.55
931 A32 bildande av naturreservatet Myrberget i Arvidsjaurs kommun.pdf 28.4 kB 2019-04-25 09.55
932 A33 bildande av naturreservatet Paulajåkkå i Arvidsjaurs kommun.pdf 28.5 kB 2019-04-25 09.55
933 A34 bildande av naturreservatet Rättselberget i Arvidsjaurs kommun.pdf 28.6 kB 2019-04-25 09.55
934 A35 bildande av naturreservatet Vinkkakoski i Kiruna kommun.pdf 28.5 kB 2019-04-25 09.55
935 A36 bildande av naturreservatet Juovvavare i Bodens och Jokkmokks kommuner.pdf 28.5 kB 2019-04-25 09.55
936 A37 bildande av naturreservatet Karsberget i Gällivare kommun.pdf 28.5 kB 2019-04-25 09.55
937 A38 bildande av naturreservatet Paula i Arvidsjaurs kommun.pdf 28.5 kB 2019-04-25 09.55
938 A39 bildande av naturreservatet Ruttjebäcken i Arvidsjaurs kommun.pdf 28.6 kB 2019-04-25 09.55
939 A40 bildande av naturreservatet Tjappesvare i Gällivare kommun.pdf 28.5 kB 2019-04-25 09.55
940 A41 bildande av naturreservatet Vuotnaape i Jokkmokks kommun.pdf 28.5 kB 2019-04-25 09.55
941 T900 fastställelse av arbetsplan på väg 545 i Piteå och Älvsbyns kommun.pdf 25.3 kB 2019-04-25 09.55
942 T901 tillkännagivande av trafikverkets beslut om förändringar i det allmänna vägnätet inom Luleå kommun.pdf 25.2 kB 2019-04-25 09.55
943 A42 Förbud att beträda den utvidgade zonen A raketfältet i Kiruna.pdf 27.1 kB 2019-04-25 09.55
944 A43 bildande av Naturreservatet Västra Gangsjajaure i Arvidsjaurs kommun.pdf 28.1 kB 2019-04-25 09.55
945 A44 bildande av Naturreservatet Ahmarova i Övertorneå kommun.pdf 28.1 kB 2019-04-25 09.55
946 A45 bildande av Naturreservatet Ahmasaajo i Övertorneå kommun.pdf 28.1 kB 2019-04-25 09.55
947 A46 bildande av Naturreservatet Björkknösen i Övertorneå kommun.pdf 28.1 kB 2019-04-25 09.55
948 A47 utvidgning av Naturreservatet Bockön i Luleå kommun.pdf 28.7 kB 2019-04-25 09.55
949 A48 bildande av Naturreservatet Djupträsket i Älvsbyns kommun.pdf 28.3 kB 2019-04-25 09.55
950 A49 bildande av Naturreservatet Krutbergen i Arvidsjaurs kommun.pdf 28.1 kB 2019-04-25 09.55
951 A50 bildande av Naturreservatet Makkarajärvi i Övertorneå kommun.pdf 28.1 kB 2019-04-25 09.55
952 A51 bildande av Naturreservatet Puostijoki i Övertorneå kommun.pdf 28.2 kB 2019-04-25 09.55
953 A52 bildande av Naturreservatet Räktjärvsberget i Kalix och Överkalix kommuner.pdf 28 kB 2019-04-25 09.55
954 A53 utvidgning av Naturreservatet Iso-Kuusivaara i Övertorneå kommun.pdf 28.2 kB 2019-04-25 09.55
955 A54 utvidgning av Naturreservatet Pellokielas i Gällivare kommun.pdf 28.4 kB 2019-04-25 09.55
956 A55 utvidgning av Naturreservatet Turpas i Överkalix kommun.pdf 28.1 kB 2019-04-25 09.55
957 A56 bildande av Naturreservatet Vinterberget i Arvidsjaur och Piteå kommuner.pdf 28.1 kB 2019-04-25 09.55
958 A57 bildande av Naturreservatet Vittikkoseitterova i Övertorneå kommun.pdf 28.1 kB 2019-04-25 09.55
959 A58 vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter.pdf 164 kB 2019-04-25 09.55
författningar 2010.pdf 23.7 kB 2019-04-25 09.55
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
1 T1 Arjeplogs kommuns lokala trafikföreskrift om tillåten körning med terrängskoter.doc 223.5 kB 2019-12-13 11.40
3 T3 tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 97 i Jokkmokk.doc 99 kB 2019-12-13 11.40
4 T4 hastighetsbegränsning på väg 94 i Vistheden.doc 98 kB 2019-12-13 11.40
5 T5 väjningsplikt efter vägarna 836 och 837 i Furunäs.doc 98 kB 2019-12-13 11.40
6 T6 hastighetsbegränsning på väg 94 mellan Sågfors och Korsträsk.doc 97.5 kB 2019-12-13 11.40
7 T7 hastighetsbegränsning på väg 746 i Boden.doc 97.5 kB 2019-12-13 11.40
8 T8 cirkulationsplats på E4 vid Björka,Haparanda.doc 97.5 kB 2019-12-13 11.40
9 T9 hastighetsbegränsning på väg E10 vid avfart till Aitik mm.doc 100.5 kB 2019-12-13 11.40
10 T10 hastighetsbegränsning på väg E45 i Rönnberget.doc 97.5 kB 2019-12-13 11.41
11 T11 hastighetsbegränsning på väg 392 genom Teurajärvi.doc 100.5 kB 2019-12-13 11.41
12 T12 väjningsplikt mot väg 97 i Kusträsk.doc 97.5 kB 2019-12-13 11.41
13 T13 cirkulationsplats väg 604,605,356 i Boden.doc 97.5 kB 2019-12-13 11.41
14 T14 hastighetsbegränsning på väg 383 i Syden.doc 99.5 kB 2019-12-13 11.41
15 T15 hastighetsbegränsning på väg 95 i Arjeplogs kommun.doc 103 kB 2019-12-13 11.41
16 T16 hastighetsbegränsning på väg 818 dammen i Messaure.doc 97.5 kB 2019-12-13 11.41
17 T17 hastighetsbegränsning på väg 625 i Korsträsk, Arjeplogs kommun.doc 97.5 kB 2019-12-13 11.41
18 T18 hastighetsbegränsning på väg 99 och väg 880 i Aareavaara.doc 98.5 kB 2019-12-13 11.41
19 T19 hastighetsbegränsning på väg 784 i Littiäinen.doc 97.5 kB 2019-12-13 11.41
20 T20 hastighetsbegränsning på väg 99, sträckan vid Niskanpää och forsen Kattilakoski.doc 99.5 kB 2019-12-13 11.41
21 T21 hastighetsbegränsning på väg 99 och väg 981 i Övertorneå kommun.doc 102.5 kB 2019-12-13 11.41
22 T22 upphävande av lokala trafikföreskrifter på väg 99 i Neistenkangas.doc 96.5 kB 2019-12-13 11.41
23 T23 hastighetsbegränsning på väg 730 i Leipijärvi.doc 98.5 kB 2019-12-13 11.41
24 T24 tillfällig hastighetsbegränsning samt tillstånd att parkera på väg E10 vid Stenbacken.doc 99.5 kB 2019-12-13 11.41
25 T25 tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 1992 i Arjeplog.doc 99 kB 2019-12-13 11.41
26 T26 hastighetsbegränsning på väg 599 i Brändön.doc 97.5 kB 2019-12-13 11.41
27 T27 hastighetsbegränsning på väg 724 i Säivis.doc 98.5 kB 2019-12-13 11.41
28 T28 hastighetsbegränsning på väg 383 i Börjelslandet.doc 97.5 kB 2019-12-13 11.41
29 T29 hastighetsbegränsning på Altersundsvägen i Persön.doc 98 kB 2019-12-13 11.41
30 T30 hastighetsbegränsning på enskild väg 13053 och väg 585 i Sunderbyn.doc 98.5 kB 2019-12-13 11.41
31 T31 hastighetsbegränsning på väg 760 i Norra Prästholm.doc 98.5 kB 2019-12-13 11.41
32 T32 parkeringsförbud på enskilda vägen till Katterjåkk.doc 97.5 kB 2019-12-13 11.41
33 T33 hastighetsbegränsning på väg 878 i Kiruna.doc 97.5 kB 2019-12-13 11.41
34 T34 tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 1744 i Övertorneå.doc 97.5 kB 2019-12-13 11.41
35 T35 tillfällig hastighetsbegränsning på väg 373 förbi Vallsberget.doc 98.5 kB 2019-12-13 11.41
36 T36 hastighetsbegränsning längs väg E10 i Gällivare kommun.doc 100 kB 2019-12-13 11.41
37 T37 fastställelse av arbetsplan inom Arvidsjaurs kommun.doc 96 kB 2019-12-13 11.41
38 T38 Tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 1922 i Arvidsjuar.doc 98 kB 2019-12-13 11.41
39 T39 fastställelse av arbetsplan inom Luleå kommun.doc 96.5 kB 2019-12-13 11.41
40 T40 Parkeringsförbud på den enskilda vägen till Katterjåkk, Kiruna kommun.doc 97.5 kB 2019-12-13 11.41
41 T41 hastighetsbegränsning på väg 373 i Stockbäcken.doc 98.5 kB 2019-12-13 11.41
42 T42 fastställelse av arbetsplan inom Kalix kommun.doc 96.5 kB 2019-12-13 11.41
43 A1 Tillkännagivande om upphävande av strandskydd, Kiruna kommun.doc 105.5 kB 2019-12-13 11.41
44 T43 parkeringsförbud väg 555 i Piteå.doc 98.5 kB 2019-12-13 11.41
45 T44 tillfällig hastighetsbegränsning på E10 i Skrövån.doc 98.5 kB 2019-12-13 11.41
46 T45 Tillfällig hastighetsbegränsning och tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 729 i Haparanda kommun.doc 99 kB 2019-12-13 11.41
47 T46 hastighetsbegränsning på väg 616 mellan Avan och Unbyn, Luleå kommun.doc 98.5 kB 2019-12-13 11.41
48 T47 fastställelse av arbetsplan inom Piteå kommun.doc 96 kB 2019-12-13 11.41
49 A2 Förbud att beträda den utvidgade zonen A, raketfältet i Kiruna.doc 106 kB 2019-12-13 11.41
50 T48 tillfälligt förbud mot fordonstrafik 856 Juokseng.doc 99 kB 2019-12-13 11.41
51 T49 fartbegränsning i Västra kajen (Sörfjärden) i Piteå.doc 96.5 kB 2019-12-13 11.44
52 T50 förbud mot ankring vid pumpstationen i Stadsfjärden i Norra hamn i Luleå, Luleå kommun.doc 97 kB 2019-12-13 11.44
53 A3 bildande av naturreservatet Tväråkölen i Luleå kommun.doc 108 kB 2019-12-13 11.44
54 T51 tillfällig hastighetsbegränsning på väg 841 i Övertorneå kommun.doc 98.5 kB 2019-12-13 11.44
55 T52 tillfällig hastighetsbegränsning och tillfälligt förbud att stanna väg 506 och tillfälligt parkeringsförbud på väg 932.01 i Piteå kommun.doc 101 kB 2019-12-13 11.44
56 A4 Beslut om interimistiskt förbud enligt 7 kap miljöbalken inom planerat vattenskyddsområde för Vassijaure grundvattentäkt.doc 106 kB 2019-12-13 11.44
57 A5 Beslut om interimistiskt förbud enligt 7 kap miljöbalken inom planerat vattenskyddsområde för Rensjöns grundvattentäkt.doc 105.5 kB 2019-12-13 11.44
58 A6 Beslut om interimistiskt förbud enligt 7 kap miljöbalken inom planerat vattenskyddsområde för Kuttainen grundvattentäkt.doc 105.5 kB 2019-12-13 11.44
59 A7 Beslut om interimistiskt förbud enligt 7 kap miljöbalken inom planerat vattenskyddsområde för Jukkasjärvi grundvattentäkt.doc 105.5 kB 2019-12-13 11.44
60 A8 om upphävande samt införande av strandskydd inom Gällivare kommun.doc 105 kB 2019-12-13 11.44
61 T53 hastighetsbegränsning på väg 569 i Lakafors, Piteå kommun.doc 98.5 kB 2019-12-13 11.44
62 T54 tillfälligt förbud att stanna eller parkera på väg 506 i Piteå.doc 98 kB 2019-12-13 11.44
63 T55 Tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 982 och 982.01 i Pajala.doc 98 kB 2019-12-13 11.44
64 T56 tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 1922 och väg 95.doc 98 kB 2019-12-13 11.44
65 T57 tillfällig hastighetsbegränsning på väg 374 i Arnemark.doc 98.5 kB 2019-12-13 11.44
66 T58 tillfällig hastighetsbegränsning på väg 374 och tillfälligt förbud att parkera på väg 662.doc 99 kB 2019-12-13 11.44
67 T59 tillfällig hastighetsbegränsning samt tillstånd att parkera på väg 744 i Kamlunge.doc 101.5 kB 2019-12-13 11.44
68 T60 tillfälligt förbud mot fordonstrafik.doc 98.5 kB 2019-12-13 11.45
69 T61 tillfälligt förbud väg 875 01 Jukkasjärvi.doc 99.5 kB 2019-12-13 11.45
70 T62 tillfälligt parkeringsförbud på väg 573 i Rosfors samt enskild väg till Bjursträsk.doc 98.5 kB 2019-12-13 11.45
71 T63 tillfällig hastighetsbegränsning på väg 398 i Kalix kommun.doc 98.5 kB 2019-12-13 11.45
72 T64 Omkörningsförbud på del av väg E10 i Svappavaara.doc 97.5 kB 2019-12-13 11.45
73 T65 tillfälligt förbud mot fordonstrafik på väg 97 i Jokkmokk.doc 97.5 kB 2019-12-13 11.45
74 A9 Revidering av gräns och föreskrifter för Naturreservatet Ätnarova i Gällivare kommun.doc 108.5 kB 2019-12-13 11.45
75 A10 Revidering av gräns och föreskrifter för Naturreservatet Björknäs i Arjeplogs kommun.doc 108.5 kB 2019-12-13 11.45
76 A11 Revidering av gräns och föreskrifter för Naturreservatet Döttrenåive i Arvidsjaurs kommun.doc 109 kB 2019-12-13 11.45
77 A12 Revidering av gräns och föreskrifter för Naturreservatet Fettjärn i Arvidsjaurs kommun.doc 109 kB 2019-12-13 11.45
78 A13 Revidering av gräns och föreskrifter för Naturreservatet Haraliden i Piteå kommun.doc 108.5 kB 2019-12-13 11.45
79 A14 Revidering av gräns och föreskrifter för Naturreservatet Hedvallen i Arvidsjaurs kommun.doc 109 kB 2019-12-13 11.45
80 A15 Revidering av gräns och föreskrifter för Naturreservatet Jerttalompolo i Gällivare kommun.doc 108.5 kB 2019-12-13 11.45
81 A16 Revidering av gräns och föreskrifter för Naturreservatet Kursunkangas i Pajala kommun.doc 109.5 kB 2019-12-13 11.45
82 A17 Revidering av gräns och föreskrifter för Naturreservatet Lillflötuberget i Piteå kommun.doc 109.5 kB 2019-12-13 11.45
83 A18 Revidering av gräns och föreskrifter för Naturreservatet Linalinkka i Gällivare kommun.doc 109.5 kB 2019-12-13 11.45
84 A19 Revidering av gräns och föreskrifter för Naturreservatet Linkkarova i Gällivare kommun.doc 109.5 kB 2019-12-13 11.45
85 A20 Revidering av gräns och föreskrifter för Naturreservatet Luobbalheden i Piteå kommun.doc 109.5 kB 2019-12-13 11.45
86 A21 Revidering av gräns och föreskrifter för Naturreservatet Masugnsbyn i Pajala och Kiruna kommun.doc 108.5 kB 2019-12-13 11.45
87 A22 Revidering av gräns och föreskrifter för Naturreservatet Muggträsk i Överkalix kommun.doc 109.5 kB 2019-12-13 11.45
88 A23 Revidering av gräns och föreskrifter för Naturreservatet Ruohojoki i Pajala kommun.doc 109.5 kB 2019-12-13 11.45
89 A24 Revidering av gräns och föreskrifter för Naturreservatet Svartberget i Överkalix kommun.doc 109.5 kB 2019-12-13 11.45
90 A25 Revidering av gräns och föreskrifter för Naturreservatet Svartliden i Piteå kommun.doc 109.5 kB 2019-12-13 11.45
91 T66 väjningsplikt mot väg 383 vid Brändkläppen i Boden.doc 97.5 kB 2019-12-13 11.45
92 T67 hastighetsbegränsning på väg 501 i Jävre.doc 98 kB 2019-12-13 11.45
93 T68 hastighetsbegränsning på väg 615 i Kasker.doc 98 kB 2019-12-13 11.45
94 T69 hastighetsbegränsning på väg 543 i Lillpite.doc 97.5 kB 2019-12-13 11.45
95 T70 cirkulationsplats på väg E4 i Haparanda.doc 97.5 kB 2019-12-13 11.45
96 T71 cirkulationsplats på väg 95 i Arvidsjaur.doc 97.5 kB 2019-12-13 11.45
97 T72 fastställelse av Vägverkets arbetsplan i Kiruna kommun.doc 96.5 kB 2019-12-13 11.45
98 T73 Vägverkets beslut om förändringar i det allmänna vägnätet inom Gällivare kommun.doc 96.5 kB 2019-12-13 11.45
99 T74 hastighetsbegränsning på väg 543 i Lillpite.doc 98 kB 2019-12-13 11.45
100 A26 Förbud att beträda den utvidgade zonen A, raketfältet i Kiruna.doc 106.5 kB 2019-12-13 11.45
101 T75 hastighetsbegränsning på väg 356 genom Boden.doc 99.5 kB 2019-12-13 11.45
102 T76 hastighetsbegränsning på väg 95 vid Ytterstjärn.doc 98 kB 2019-12-13 11.45
103 T77 hastighetsbegränsning på väg 94 genom Korsträsk.doc 98 kB 2019-12-13 11.45
104 T78 hastighetsbegränsning på väg 374 förbi Bredsel.doc 98 kB 2019-12-13 11.45
105 T79 hastighetsbegränsning på väg 569 i Nybyn och Lakafors.doc 98 kB 2019-12-13 11.45
106 A27 bildande av Naturreservatet Ahmakero i Pajala kommun.doc 108.5 kB 2019-12-13 11.45
107 A28 bildande av Naturreservatet Björkselberget i Arvidsjaurs kommun.doc 109 kB 2019-12-13 11.45
108 A 29 bildande av Naturreservatet Fräkentjärnarna i Arjeplogs kommun.doc 108 kB 2019-12-13 11.45
109 A30 bildande av naturreservatet Eliasro i Arvidsjaurs kommun.doc 108.5 kB 2019-12-13 11.45
110 A31 bildande av naturreservatet Guorpaliden i Arvidsjaurs kommun.doc 108 kB 2019-12-13 11.45
111 A32 bildande av naturreservatet Guortesliden i Arvidsjaurs kommun.doc 108 kB 2019-12-13 11.45
112 A33 bildande av Naturreservatet Harrejaureliden i Arvidsjaurs kommun.doc 108 kB 2019-12-13 11.45
113 A34 bildande av Naturreservatet Hirvivaara i Övertorneå kommun.doc 108.5 kB 2019-12-13 11.45
114 A35 bildande av naturreservatet Juurakkomaa i Överkalix och Övertorneå kommuner.doc 107.5 kB 2019-12-13 11.45
115 A36 bildande av naturreservatet Kantaberget i Älvsbyns kommun.doc 108 kB 2019-12-13 11.45
116 A37 bildande av Naturreservatet Kniptjärnsliden i Arvidsjaurs kommun.doc 109 kB 2019-12-13 11.45
117 T80 hastighetsbegränsning på väg 374 förbi Bredsel.doc 98 kB 2019-12-13 11.45
118 A38 bildande av Naturreservatet Kuokkavaara i Övertorneå kommun.doc 108 kB 2019-12-13 11.45
119 A39 bildande av Naturreservatet Lompolonperänvaara i Pajala kommun.doc 107.5 kB 2019-12-13 11.45
120 A40 bildande av Naturreservatet Lundbäckskogen i Bodens kommun.doc 108.5 kB 2019-12-13 11.45
121 A41 bildande av Naturreservatet Märkbergen i Överkalix kommun.doc 108 kB 2019-12-16 16.15
122 A42 bildande av Naturreservatet Naarakero i Övertorneå kommun.doc 108 kB 2019-12-16 16.15
123 A43 bildande av Naturreservatet Stor-Klöverhuvudet i Bodens kommun.doc 108 kB 2019-12-16 16.15
124 A44 bildande av Naturreservatet Stora Ulmberget i Överkalix kommun.doc 108 kB 2019-12-16 16.15
125 A45 bildande av Naturreservatet Södra Jukkasvaara i Pajala kommun.doc 108.5 kB 2019-12-16 16.15
126 A46 bildande av Naturreservatet Södra Liksgielas i Arjeplogs kommun.doc 107.5 kB 2019-12-16 16.15
127 A47 bildande av Naturreservatet Tabmokåive-Luossejaure i Arvidsjaurs kommun.doc 107.5 kB 2019-12-16 16.15
128 A48 bildande av Naturreservatet Trollberget i Piteå kommun.doc 109 kB 2019-12-16 16.15
129 A49 bildande av Naturreservatet Tjapsåive i Arvidsjaurs kommun.doc 108 kB 2019-12-16 16.15
130 A50 bildande av Naturreservatet Tuohilehot i Pajala kommun.doc 108 kB 2019-12-16 16.15
131 A51 bildande av Naturreservatet Verkmyran i Bodens kommun.doc 108 kB 2019-12-16 16.15
132 A52 bildande av Naturreservatet Ätnakåbbå i Jokkmokks kommun.doc 108.5 kB 2019-12-16 16.15
133 A53 Allmänna lokala ordningsföreskrifter Jokkmokks kommun.doc 636.5 kB 2019-12-16 16.15
134 T81 fastställelse av arbetsplan inom Luleå kommun.doc 96 kB 2019-12-16 16.15
135 T82 Arvidsjaurs kommuns lokala trafikföreskrift om tillåten körning med terrängskoter på kommunens gator och vägar.pdf 764 kB 2019-12-16 16.16
136 T83 Arvidsjaurs kommuns lokala trafikföreskrift om undantag från förbud mot trafik med motordrivet fordon i terräng inom förbudsområde.doc 546 kB 2019-12-16 16.16
137 A54 bildande av Naturreservatet Anokangas i Pajala kommun.doc 109 kB 2019-12-16 16.16
138 A55 bildande av Naturreservatet Bergmyrberget i Arvidsjaurs kommun.doc 108.5 kB 2019-12-16 16.16
139 A56 bildande av Naturreservatet Blisterberget i Arvidsjaurs kommun.doc 108.5 kB 2019-12-16 16.16
140 A57 utvidgning av naturreservatet Blåkölen i Bodens kommun.doc 109 kB 2019-12-16 16.16
141 A58 bildande av Naturreservatet Brändknösarna i Överkalix kommun.doc 108.5 kB 2019-12-16 16.16
142 A59 bildande av Naturreservatet Brännberget i Bodens kommun.doc 108.5 kB 2019-12-16 16.16
143 A60 bildande av Naturreservatet Gaddaberget i Arvidsjaurs kommun.doc 108.5 kB 2019-12-16 16.16
144 A61 bildande av Naturreservatet Granbergen i Arvidsjaurs kommun.doc 108.5 kB 2019-12-16 16.16
145 A62 bildande av Naturreservatet Granbergsbranten i Bodens kommun.doc 108.5 kB 2019-12-16 16.16
146 A63 bildande av Naturreservatet Gärdforsberget i Överkalix kommun.doc 108 kB 2019-12-16 16.16
147 A64 bildande av Naturreservatet Gardevare i Arvidsjaurs kommun.doc 109 kB 2019-12-16 16.16
148 A65 utvidgning av naturreservatet Granberget i Överkalix kommun.doc 109 kB 2019-12-16 16.16
149 A66 bildande av Naturreservatet Grundträskån i Kalix och Överkalix kommuner.doc 108.5 kB 2019-12-16 16.16
150 A67 bildande av Naturreservatet Haaravaara i Pajala kommun.doc 109.5 kB 2019-12-16 16.16
151 A68 utvidgning av naturreservatet Jylkkyvaara i Pajala kommun.doc 109 kB 2019-12-16 16.16
152 A69 bildande av Naturreservatet Kiuhtisvaara i Pajala kommun.doc 109 kB 2019-12-16 16.16
153 A70 bildande av Naturreservatet Korgen-Stormyran i Bodens kommun.doc 108.5 kB 2019-12-16 16.16
154 A71 bildande av Naturreservatet Kurkkiorova i Pajala kommun.doc 109 kB 2019-12-16 16.16
155 A72 bildande av Naturreservatet Kåtamyrbäcken i Jokkmokks kommun.doc 109 kB 2019-12-16 16.16
156 A73 bildande av Naturreservatet Marjamaa i Pajala kommun.doc 109 kB 2019-12-16 16.16
157 A74 bildande av Naturreservatet Naakaoja i Pajala kommun.doc 108.5 kB 2019-12-16 16.16
158 A75 bildande av Naturreservatet Norra Vaijavuoma i Pajala kommun.doc 111 kB 2019-12-16 16.16
159 A76 utvidgning av naturreservatet Norrdal i Piteå kommun.doc 108.5 kB 2019-12-16 16.16
160 A77 bildande av Naturreservatet Nilasjåkk i Arvidsjaurs kommun.doc 108.5 kB 2019-12-16 16.16
161 A78 bildande av Naturreservatet Nuortajeggei Gällivare och Jokkmokk kommuner.doc 108.5 kB 2019-12-16 16.16
162 A79 bildande av Naturreservatet Puoutavaare i Överkalix kommun.doc 109 kB 2019-12-16 16.16
163 A80 bildande av Naturreservatet Rissavaara i Pajala kommun.doc 109 kB 2019-12-16 16.16
164 A81 bildande av Naturreservatet Rokliden i Piteå kommun.doc 108.5 kB 2019-12-16 16.16
165 A82 bildande av Naturreservatet Rävabacken i Älvsbyns kommun.doc 109 kB 2019-12-16 16.16
166 A83 bildande av Naturreservatet Seitterovantaustanjänkkä i Övertorneå kommun.doc 108 kB 2019-12-16 16.16
167 A84 bildande av Naturreservatet Storberget-Renberget i Arvidsjaurs kommun.doc 108.5 kB 2019-12-16 16.16
168 A85 bildande av Naturreservatet Svanahuvudet i Bodens kommun.doc 109 kB 2019-12-16 16.16
169 A86 bildande av Naturreservatet Såkevarebergen i Arvidsjaurs kommun.doc 108 kB 2019-12-16 16.16
170 A87 bildande av Naturreservatet Södra Blåkölen i Bodens kommun.doc 109 kB 2019-12-16 16.16
171 A88 bildande av Naturreservatet Såckosberget i Bodens kommun.doc 108.5 kB 2019-12-16 16.16
172 A89 utvidgning av naturreservatet Storberget i Älvsbyns kommun.doc 109.5 kB 2019-12-16 16.16
173 A90 bildande av Naturreservatet Vitberget i Jokkmokks och Älvsbyns kommuner.doc 108.5 kB 2019-12-16 16.16
174 A91 utvidgning av naturreservatet Vuotnaaberget i Jokkmokks kommun.doc 109 kB 2019-12-16 16.16
175 A92 bildande av Naturreservatet Yttre Storberget i Bodens kommun.doc 109.5 kB 2019-12-16 16.16
176 A93 Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikts beslut om kvalitetskrav för vattenförekomster i distriktet.doc 125 kB 2019-12-16 16.16
177 T84 Fastställelse av arbetsplan inom Bodens och Överkalix kommuner.doc 96.5 kB 2019-12-16 16.16
178 T85 Fastställelse av arbetsplan inom Arvidsjaurs kommun.doc 96.5 kB 2019-12-16 16.16
179 T86 upphävande av stopplikt från väg 968 mot väg 97.doc 96.5 kB 2019-12-16 16.16
180 A 94 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kalix kommun kartbilaga.pdf 1.7 MB 2019-12-16 16.16
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
1 T 1 Sammanställning över vägar i Norrbottens län 2018.pdf 1.9 MB 2018-06-05 08.13
2 A 1 Beslut om föreskrifter som reglerar skotertrafiken Saivomuotka.pdf 1.9 MB 2018-06-04 10.45
3 A 2 Föreskrifter som reglerar skotertrafiken i Kirunafjällen.pdf 34.9 kB 2018-06-04 10.45
4 A 3 Beslut om reglering av skotertrafik inom del av Kiruna kommun (dnr 523-2349-18).pdf 1.1 MB 2018-06-04 10.45
5 A 4 Beslut om bildande av naturreservatet Åkerby i Boden kommun (dnr 511-15974-17).pdf 38.4 kB 2018-06-04 10.45
6 A 5 Beslut om bildande av naturreservatet Miesvaara i Gällivare och Kiruna kommuner (511-10987-16).pdf 39 kB 2018-06-04 10.45
7 A 6 Beslut om bildande av naturreservatet Nenävuoma i Pajala kommun (dnr 511-14100-17).pdf 38.8 kB 2018-06-04 10.45
8 A 7 Beslut om bildande av naturreservatet Snöberget i Luleå kommun (dnr 511-13100-17).pdf 38.8 kB 2018-06-04 10.45
9 A 8 Beslut om bildande av naturreservatet Sörilandhuvudet i Luleå kommun (dnr 511-197-18).pdf 38.5 kB 2018-06-04 10.45
10 A 9 Beslut om bildande av naturreservatet Tjuorre-Biessetjåhkkå i Arjeplog kommun (dnr 511-13986-17).pdf 39 kB 2018-06-04 10.45
11 A 10 Beslut om reglering av skotertrafik mellan Björkliden och gränsen mot Norge i Kiruna kommun.pdf 1.8 MB 2018-06-04 10.45
12 A 11 Beslut om reglering av skotertrafik söder om Torneträsk i Kiruna kommun.pdf 1.9 MB 2018-06-04 10.45
13 A 12 Beslut om reglering av skotertrafik inom del av Arjeplogs kommun.pdf 1.8 MB 2018-06-04 10.45
13 A 12 Bilaga.pdf 1.7 MB 2018-06-04 10.45
14 A 13 Beslut om reglering av skotertrafik inom del av Kiruna kommun.pdf 3.4 MB 2018-06-04 10.45
15 A 14 Beslut om föreskrifter om reglering av skotertrafik inom del av Kiruna kommun.pdf 1.2 MB 2018-06-04 10.45
16 A 15 Beslut om föreskrifter om reglering av skotertrafik inom del av Gällivare kommun.pdf 919.2 kB 2018-06-04 10.45
17 A 16 Beslut om föreskrifter om reglering av skotertrafik inom del av Arjeplogs kommun.pdf 3.5 MB 2018-06-04 10.45
19 A 18 karta.pdf 3 MB 2018-06-04 10.45
19 A 18 om reglering av skotertrafik inom del av Jokkmokk kommun.pdf 3 MB 2018-06-04 10.45
20 A 19 Föreskrifter om reglering av skotertrafik inom del av Gällivare kommun.pdf 770.4 kB 2018-06-04 10.45
21 A 20 Föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i Bottenvikens vattendistrikt.pdf 131.5 kB 2018-06-04 10.45
22 A 21 Föreskrifter om reglering av skotertrafik inom delar av Gällivare kommun.pdf 6.2 MB 2018-06-04 10.45
22 A 21 karta område 1.pdf 2.9 MB 2018-06-04 10.45
22 A 21 karta område 2.pdf 3.4 MB 2018-06-04 10.45
23 A 22 Föreskrifter om reglering av skotertrafik inom del av Jokkmokks kommun.pdf 9.1 MB 2018-06-04 10.45
23 A 22 karta område 1.pdf 4.5 MB 2018-06-04 10.45
23 A 22 karta område 2.pdf 4.6 MB 2018-06-04 10.45
24 A 23 Bilaga.pdf 4.2 MB 2018-06-04 10.45
24 A 23 Föreskrifter för reglering av skotertrafik inom del av Jokkmokks kommun, Njunjes.pdf 4.3 MB 2018-06-04 10.45
25 A 24 Föreskrifter om reglering av skotertrafik inom del av Kiruna kommun, Råstojaure.pdf 3.5 MB 2018-06-04 10.45
25 A 24 karta.pdf 3.4 MB 2018-06-04 10.45
26 A 25 Föreskrifter om reglering av skotertrafik inom del av Arjeplogs kommun.pdf 1.8 MB 2018-06-04 10.45
26 A 25 Karta.pdf 1.7 MB 2018-06-04 10.45
27 A 26 Föreskrifter om reglering av skotertrafik inom del av Arjeplogs kommun.pdf 3.2 MB 2018-06-04 10.45
27 A 26 karta.pdf 3.2 MB 2018-06-04 10.45
28 A 27 Beslut om föreskrifter om reglering av skotertrafik inom del av Gällivare kommun.pdf 1.8 MB 2018-06-04 10.45
28 A 27 karta.pdf 1.8 MB 2018-06-04 10.45
29 A 28 Tillsyn över hundar och katter.pdf 86.2 kB 2018-12-11 11.26
31 A 30 Förlängning av interimistiskt förbudsområde på Mannöskäret, Lill-Mannöhällan, Stor-Mannöhällan samt Kunoöhällan i Luleå kommun.pdf 21.6 kB 2018-12-11 11.48
32 A 31 Bildande av naturreservatet Korptjärnbergen i Bodens kommun.pdf 29 kB 2018-12-11 11.48
33 A 32 Bildande av naturreservatet Tallinsudden i Luleå kommun.pdf 29.2 kB 2018-12-11 11.48
34 A 33 Utökning av naturreservatet Torrbergstjärn i Piteå kommun.pdf 26.7 kB 2018-12-11 11.49
37 A 36 Ändring i föreskrifter 25 FS 201632 kvalitetskrav för vattenförekomster i Bottenvikens vattendistrikt.pdf 739.6 kB 2018-12-11 11.55
38 A 37 Bildande av naturreservatet Granträsk i Arvidsjaur kommun.pdf 28.7 kB 2018-12-11 11.55
38 A 37 bilaga 1.pdf 1.9 MB 2018-12-11 11.55
38 A 37 bilaga 2.pdf 1 MB 2018-12-11 11.55
39 A 38 Bildande av naturreservatet Karhu pakura i Kiruna kommun.pdf 28.7 kB 2018-12-11 11.55
39 A 38 Bilaga 1.pdf 1.6 MB 2018-12-11 11.55
39 A 38 karta bilaga 2.pdf 930.4 kB 2018-12-11 11.56
40 A 39 Bildande av naturreservatet Markkatieva i Kiruna kommun.pdf 29.1 kB 2018-12-11 11.56
40 A 39 bilaga 1.pdf 2 MB 2018-12-11 12.36
40 A 39 karta bilaga 2.pdf 720.7 kB 2018-12-11 12.38
41 A 40 Bildande av naturreservatet Rönsmyran i Överkalix kommun.pdf 29.2 kB 2018-12-11 12.38
41 A 40 karta bilaga 1.pdf 2.2 MB 2018-12-11 12.38
41 A 40 karta bilaga 3.pdf 602.7 kB 2018-12-11 12.38
42 A 41 Bildande av naturreservatet Storberget-Laver i Kiruna kommun.pdf 28.5 kB 2018-12-11 12.39
42 A 41 karta Bilaga 1.pdf 6.9 MB 2018-12-11 12.39
42 A 41 karta Bilaga 2.pdf 678.8 kB 2018-12-11 12.39
43 A 42 Bildande av naturreservatet Täljstensskogen i Pajala kommun.pdf 29.1 kB 2018-12-11 12.39
43 A 42 karta bilaga 1.pdf 1.6 MB 2018-12-11 12.40
43 A 42 karta bilaga 2.pdf 909.2 kB 2018-12-11 12.40
44 A 43 Bildande av naturreservatet Blåsberget i Arjeplogs kommun.pdf 28.4 kB 2018-12-11 12.40
44 A 43 karta bilaga 1.pdf 1.9 MB 2018-12-11 12.40
44 A 43 karta bilaga 2.pdf 1.4 MB 2018-12-11 12.40
Författningar 2018.pdf 72.4 MB 2021-03-15 09.58
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
6 A1 bildande av naturreservatet Kamajokk i Jokkmokks kommun.pdf 27.2 kB 2019-04-25 10.16
13 T12 Vägverkets beslut om förändringar i det allmänna vägnätet.pdf 25.5 kB 2019-04-25 10.16
14 T13 Vägverkets beslut om fastställelse av arbetsplan inom Luleå och Kalix kommuner.pdf 25.3 kB 2019-04-25 10.16
34 A2 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Luleå kommun.pdf 33.5 kB 2019-04-25 10.16
35 A3 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.pdf 28.5 kB 2019-04-25 10.16
38 A 4 Om lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område inom Luleå kommun.pdf 243.4 kB 2019-04-25 10.16
39 A5 Om bildande av naturreservatet Lövberget i Luleå kommun.pdf 27.9 kB 2019-04-25 10.16
40 A6 Om bildande av naturreservatet Svallmyrberget i Luleå kommun.pdf 27.8 kB 2019-04-25 10.16
44 T38 Vägverkets beslut om förändringar i det allmänna vägnätet inom Arvidsjaurs kommun.pdf 25.5 kB 2019-04-25 10.16
45 A7 Lokala ordningsföreskrifter för Kiruna kommun.pdf 35.5 kB 2019-04-25 10.16
54 A8 Lokala föreskrifter för torghandel i Luleå kommun.pdf 27.3 kB 2019-04-25 10.16
55 A9 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Haparanda kommun.pdf 31.6 kB 2019-04-25 10.16
56 A10 Lokala föreskrifter för torghandel i Luleå kommun.pdf 27.4 kB 2019-04-25 10.16
57 A11 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kiruna kommun.pdf 37.7 kB 2019-04-25 10.16
58 A12 Utvidgning samt revidering av föreskrifter för naturreservatet Bondöfjärden i Piteå kommun.pdf 28.3 kB 2019-04-25 10.16
59 A13 Utvidgning samt revidering av föreskrifter för naturreservatet Stor-Räbben i Piteå kommun.pdf 28.9 kB 2019-04-25 10.16
60 A14 Bildande av naturreservatet Vargön i Piteå kommun.pdf 27.9 kB 2019-04-25 10.16
69 T55 Arvidsjaurs kommuns lokala trafikföreskrifter om tillåten körning med terrängskoter på kommunens gator och vägar.pdf 115.8 kB 2019-04-25 10.16
70 t 56 Arvidsjaurs kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med motordrivet fordon i terräng samt skoterleder.pdf 105.6 kB 2019-04-25 10.16
80 A15 Bildande av Naturreservatet Bergträsket i Kalix kommun.pdf 27.8 kB 2019-04-25 10.16
81 A16 Bildande av Naturreservatet Kursuniskanmaa i Pajala kommun.pdf 27.6 kB 2019-04-25 10.16
82 A17 Bildande av Naturreservatet Snottermyrberget i Bodens kommun.pdf 27.7 kB 2019-04-25 10.16
86 T69 Vägverkets beslut om förändringar i det allmänna vägnätet.pdf 25.3 kB 2019-04-25 10.16
87 A18 Bildande av Naturreservatet Björkberget i Jokkmokks kommun.pdf 27.6 kB 2019-04-25 10.16
88 A19 Bildande av Naturreservatet Björnbergen i Bodens kommun.pdf 27.6 kB 2019-04-25 10.16
95 T76 Vägverkets beslut om förändringar i det allmänna vägnätet inom Arjeplogs kommun.pdf 25.3 kB 2019-04-25 10.16
97 T78 avlysning av vattenområden vid Piteå hamn, Piteå kommun.pdf 25.6 kB 2019-04-25 10.16
författningar 2007.pdf 16.7 kB 2019-04-25 10.16
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
1 T1 Luleå kommuns föreskrift om ändring av lokala trafikföreskrifter om förbud mot körning i terräng med motordrivet fordon undantag.pdf 58 kB 2019-04-25 10.17
2 A1 Tillkännagivande om upphävande av strandskydd inom del av detaljplan, Kiruna kommun.pdf 12.9 kB 2019-04-25 10.17
3 A2 Kommunfullmäktiges i Övertorneå kommun föreskrift om upphävande av lokala hälsoskyddsföreskrifter för Övertorneå kommun.pdf 12.7 kB 2019-04-25 10.17
19 A3 Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kiruna kommun.pdf 25.8 kB 2019-04-25 10.17
28 A4 Tillkännagivande om upphävande av strandskydd inom del av detaljplan.pdf 13 kB 2019-04-25 10.17
34 T29 Förändringar i det allmänna vägnätet inom Piteå och Bodens kommuner.pdf 13.4 kB 2019-04-25 10.17
37 A6 Förbud att beträda den utvidgade zonen A, raketfältet i Kiruna.pdf 14.9 kB 2019-04-25 10.17
43 A7 Tillkännagivande om upphävande av strandskydd inom detaljplan.pdf 13.1 kB 2019-04-25 10.17
62 T55 Luleå kommuns föreskrift om lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område.pdf 52 kB 2019-04-25 10.17
67 A8 förbud enligt 3 kap 11 § att vistas inom det brandskadade området i Bodträskfors med omgivning.pdf 13 kB 2019-04-25 10.17
71 A9 Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Älvsbyns kommun.pdf 18.7 kB 2019-04-25 10.17
75 A10 Bildande av naturreservatet Dubblabergen i Arvidsjaur, Älvsby och Piteå kommuner.pdf 15.6 kB 2019-04-25 10.17
77 A11 Upphävande av förbud enligt 3 kap 11 § ordningslagen att vistas inom det brandskadade områden i Bodträskfors med omgivning.pdf 13 kB 2019-04-25 10.17
författningar 2006.pdf 13.3 kB 2019-04-25 10.17
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
register-ff-2005.pdf 5.2 MB 2018-03-27 12.40
19 A1 Tillkännagivande om upphävande av strandskydd inom detaljplan för Nåttiholmen, Arjeplogs kommun.pdf 13.3 kB 2019-04-25 10.18
22 A2 Bildande av naturreservatet Alterberget i Luleå kommun.pdf 16.7 kB 2019-04-25 10.18
23 A3 Bildande av naturreservatet Germandön i Luleå kommun.pdf 17.2 kB 2019-04-25 10.18
24 A4 Bildande av naturreservatet Näverön i Kalix kommun.pdf 16.9 kB 2019-04-25 10.18
25 A5 Bildande av naturreservatet Moån i Kalix kommun.pdf 16.8 kB 2019-04-25 10.18
26 A6 Bildande av naturreservatet Paljaslaki i Pajala kommun.pdf 16.7 kB 2019-04-25 10.18
27 A7 Bildande av naturreservatet Sakritjärnberget i Luleå kommun.pdf 16.8 kB 2019-04-25 10.18
28 A8 Bildande av Stormyrans naturreservat i Bodens- och Jokkmokks kommun.pdf 16.3 kB 2019-04-25 10.18
29 A9 Bildande av naturreservatet Särkirova i Pajala och Övertorneå kommuner.pdf 16.7 kB 2019-04-25 10.18
30 A10 Bildande av naturreservatet Talvirova i Gällivare kommun.pdf 16.7 kB 2019-04-25 10.18
105 A12 tillkännagivande om upphävande av förordning skydd landskapsbilden Mjärden Haparanda kommun.pdf 13.1 kB 2019-04-25 10.18
114 T102 Förändringar i det allmänna vägnätet i Älvsbyn.pdf 13.2 kB 2019-04-25 10.18
115 T103 föreskrifter vattenskoter inom Piteå.pdf 23 kB 2019-04-25 10.18
116 T104 föreskrifter vattenskoter inom Luleå.pdf 20.5 kB 2019-04-25 10.18
117 T105 föreskrifter vattenskoter inom Kalix.pdf 21.6 kB 2019-04-25 10.18
118 T106 föreskrifter vattenskoter inom Haparanda.pdf 20.5 kB 2019-04-25 10.18
128 A13 bildande av Naturreservatet Tervajänkkä i Haparanda kommun.pdf 15.8 kB 2019-04-25 10.18
129 T116 Kiruna kommuns lokala trafikföreskrifter som gäller för Kiruna kommun.pdf 13 kB 2019-04-25 10.18
131 A14 Tillkännagivande om upphävande av strandskydd inom detaljplan för Arjeplogs kronoöverloppsmark Vuoggatjålme.pdf 13.2 kB 2019-04-25 10.18
137 A15 Luleå kommuns beslut om bildande av naturreservatet Brändöskär, Luleå kommun samt föreskrifter för reservatet.pdf 16.5 kB 2019-04-25 10.18
139 T123 Arvidsjaurs kommuns lokala trafikföreskrifter om undantag från förbud mot trafik med motordrivet fordon terräng inom förbudsområde.pdf 182.1 kB 2019-04-25 10.18
140 T124 Förändringar i det allmänna vägnätet i Luleå kommun.pdf 13.4 kB 2019-04-25 10.18
149 T133 Arvidsjaurs kommuns lokala trafikföreskrifter om undantag från förbud mot trafik med motordrivet fordon terräng inom förbudsområde.pdf 75.2 kB 2020-11-02 17.31
150 T134 Pajala kommuns lokala trafikföreskrift om hastighet på skoterfordon inom tätbebyggt område i Kangos.pdf 102.7 kB 2019-04-25 10.18
151 T135 Pajala kommuns lokala trafikföreskrift om hastighet för skoterfordon inom tätbebyggt område i Junosuando.pdf 219.3 kB 2019-04-25 10.18
152 T136 Pajala kommuns lokala trafikföreskrift om hastighet för skoterfordon inom tätbebyggt område i Pajala.pdf 144.1 kB 2019-04-25 10.18
153 T137 Pajala kommuns lokala trafikföreskrift om hastighet för skoterfordon inom tätbebyggt område i Tärendö.pdf 130 kB 2019-04-25 10.18
154 T138 Pajala kommuns lokala trafikföreskrift om hastighet för skoterfordon inom tätbebyggt område i Korpilombolo.pdf 119.3 kB 2019-04-25 10.18
författningar 2005.pdf 16.9 kB 2019-04-25 10.18
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
register-ff-2004.pdf 5.1 MB 2018-03-27 10.57
1 A1 Upphävande av strandskydd inom del av detaljplan Bergön, Piteå kommun.pdf 13.2 kB 2019-04-25 10.18
7 A2 Förbud mot körning med snöskoter på öarna i Norrbottens skärgård.pdf 14.4 kB 2019-04-25 10.18
8 A3 Fastställande av skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt i Sarkasvaara, Gällivare kommun.pdf 21.4 kB 2019-04-25 10.18
17 A4 Upphävande av skoterförbudet i Björkliden, Kiruna kommun.pdf 13 kB 2019-04-25 10.18
24 A5 Luleå kommuns beslut om bildande av naturreservatet Degeröholmen, Luleå kommun.pdf 14.8 kB 2019-04-25 10.18
34 T29 Vägverkets beslut om förändringar i det allmänna vägnätet inom Haparanda och Jokkmokks kommuner.pdf 13.5 kB 2019-04-25 10.18
42 T36 Vägverkets förändringar i det allmänna vägnätet inom Luleå kommun.pdf 13.1 kB 2019-04-25 10.18
59 T53 Vägverkets förändringar i det allmänna vägnätet inom Kiruna kommun.pdf 13.1 kB 2019-04-25 10.18
69 A7 bildande av Åbojens naturreservat.pdf 16.8 kB 2019-04-25 10.18
70 A8 bildande av Renskinnskölen naturreservat.pdf 17.1 kB 2019-04-25 10.18
71 A9 bildande av Stora Vänsbergets naturreservat.pdf 16.3 kB 2019-04-25 10.18
72 A10 bildande av urstjärnbäcken naturreservat.pdf 17.4 kB 2019-04-25 10.18
73 A11 bildande av Vaimisbergets naturreservat.pdf 16.9 kB 2019-04-25 10.18
74 A12 bildande av bälingebergets naturreservat.pdf 16.3 kB 2019-04-25 10.18
77 A13 Upphävande av skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt i Bensbyn och Ängesbyn, Luleå kommun.pdf 13.4 kB 2019-04-25 10.18
101 A14 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Bodens kommun.pdf 20.8 kB 2019-04-25 10.18
102 A15 Allmänna lokala ordningsföreskrifter Kiruna kommun.pdf 24 kB 2019-04-25 10.18
103 A16 Förbud att beträda den utvidgade zonen A, raketfältet i Kiruna.pdf 14.8 kB 2019-04-25 10.18
108 A18 Förbud att beträda den utvidgade zonen A, raketfältet i Kiruna.pdf 14.9 kB 2019-04-25 10.18
författningar 2004.pdf 14.7 kB 2019-04-25 10.18
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
1 A1 Bildande av Stor-Spikbergets naturreservat i Jokkmokks kommun.pdf 16.8 kB 2019-04-25 10.19
2 A2 Förbud att beträda den utvidgade zonen A, raketfältet i Kiruna.pdf 15.1 kB 2019-04-25 10.19
73 T71 Förändringar i det allmänna vägnätet.pdf 13.4 kB 2019-04-25 10.19
74 A3 om förbud att beträda den utvidgade zonen A, raketfältet i Kiruna.pdf 14.9 kB 2019-04-25 10.19
84 A4 Upphävande av strandskydd inom del av detaljplan för Voitoudden med flera fastigheter, Arjeplogs kommun.pdf 13.2 kB 2019-04-25 10.19
85 A5 Upphävande av strandskydd inom del av detaljplan för del av Renudden (södra Vaitoudden, Arjeplogs kommun.pdf 13.1 kB 2019-04-25 10.19
95 T90 Vägverkets beslut om förändring av väg 688.pdf 13 kB 2019-04-25 10.19
96 T91Vägverkets beslut om förändring av väg 903.pdf 13 kB 2019-04-25 10.19
97 T92 Vägverkets beslut om förändring av väg 1871.pdf 13.1 kB 2019-04-25 10.19
98 T93 Vägverkets beslut om förändring av väg 973.pdf 13.1 kB 2019-04-25 10.19
99 T94 Vägverkets beslut om förändring av väg 1875.pdf 13 kB 2019-04-25 10.19
101 A6 Bildande av Päivävuoma naturreservat i Gällivare kommun.pdf 15.9 kB 2019-04-25 10.19
102 A 7 Bildande av Rappomyrans naturreservat i Bodens- och Jokkmokks kommun.pdf 15.9 kB 2019-04-25 10.19
103 A8 Bildande av Stormyrans naturreservat i Bodens- och Jokkmokks kommun.pdf 15.9 kB 2019-04-25 10.19
104 A9 Bildande av Tervavuoma naturreservat i Pajala kommun.pdf 16.4 kB 2019-04-25 10.19
105 A10 Bildande av Vännijänkkä naturreservat i Pajala kommun.pdf 15.9 kB 2019-04-25 10.19
115 A11 Upphävande av strandskydd inom detaljplan för Sävastön 2-40 m fl.pdf 13.1 kB 2019-04-25 10.19
116 A12 Upphävande av strandskydd inom del av detaljplan för Adolfströms by.pdf 13.4 kB 2019-04-25 10.19
127 A 13 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Haparanda kommun.pdf 20.8 kB 2019-04-25 10.19
128 A 14 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Piteå kommun.pdf 29.4 kB 2019-04-25 10.19
137 A15 Upphävande av strandskydd inom detaljplan för del av Jukkasjärvi kronoöverloppsmark.pdf 12.9 kB 2019-04-25 10.19
138 A16 om upphävande av förbud att vistas inom ett rasområde vid Piteälven.pdf 13.6 kB 2019-04-25 10.19
150 T134 Förändringar i del allmänna vägnätet i Gällivare kommun.pdf 13 kB 2019-04-25 10.19
författningar 2003.pdf 15.9 kB 2019-04-25 10.19
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
1 A1 Bildande av Stor-Spikbergets naturreservat i Jokkmokks kommun.pdf 16.8 kB 2019-04-25 10.19
2 A2 Förbud att beträda den utvidgade zonen A, raketfältet i Kiruna.pdf 15.1 kB 2019-04-25 10.19
73 T71 Förändringar i det allmänna vägnätet.pdf 13.4 kB 2019-04-25 10.19
74 A3 om förbud att beträda den utvidgade zonen A, raketfältet i Kiruna.pdf 14.9 kB 2019-04-25 10.19
84 A4 Upphävande av strandskydd inom del av detaljplan för Voitoudden med flera fastigheter, Arjeplogs kommun.pdf 13.2 kB 2019-04-25 10.19
85 A5 Upphävande av strandskydd inom del av detaljplan för del av Renudden (södra Vaitoudden, Arjeplogs kommun.pdf 13.1 kB 2019-04-25 10.19
95 T90 Vägverkets beslut om förändring av väg 688.pdf 13 kB 2019-04-25 10.19
96 T91Vägverkets beslut om förändring av väg 903.pdf 13 kB 2019-04-25 10.19
97 T92 Vägverkets beslut om förändring av väg 1871.pdf 13.1 kB 2019-04-25 10.19
98 T93 Vägverkets beslut om förändring av väg 973.pdf 13.1 kB 2019-04-25 10.19
99 T94 Vägverkets beslut om förändring av väg 1875.pdf 13 kB 2019-04-25 10.19
101 A6 Bildande av Päivävuoma naturreservat i Gällivare kommun.pdf 15.9 kB 2019-04-25 10.19
102 A 7 Bildande av Rappomyrans naturreservat i Bodens- och Jokkmokks kommun.pdf 15.9 kB 2019-04-25 10.19
103 A8 Bildande av Stormyrans naturreservat i Bodens- och Jokkmokks kommun.pdf 15.9 kB 2019-04-25 10.19
104 A9 Bildande av Tervavuoma naturreservat i Pajala kommun.pdf 16.4 kB 2019-04-25 10.19
105 A10 Bildande av Vännijänkkä naturreservat i Pajala kommun.pdf 15.9 kB 2019-04-25 10.19
115 A11 Upphävande av strandskydd inom detaljplan för Sävastön 2-40 m fl.pdf 13.1 kB 2019-04-25 10.19
116 A12 Upphävande av strandskydd inom del av detaljplan för Adolfströms by.pdf 13.4 kB 2019-04-25 10.19
127 A 13 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Haparanda kommun.pdf 20.8 kB 2019-04-25 10.19
128 A 14 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Piteå kommun.pdf 29.4 kB 2019-04-25 10.19
137 A15 Upphävande av strandskydd inom detaljplan för del av Jukkasjärvi kronoöverloppsmark.pdf 12.9 kB 2019-04-25 10.19
138 A16 om upphävande av förbud att vistas inom ett rasområde vid Piteälven.pdf 13.6 kB 2019-04-25 10.19
150 T134 Förändringar i del allmänna vägnätet i Gällivare kommun.pdf 13 kB 2019-04-25 10.19
författningar 2003.pdf 15.9 kB 2019-04-25 10.19
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
49 A1 bildande av Stabbtjärnbäckens naturreservat.pdf 13.4 kB 2019-04-25 10.20
60 A2 Upphävande av fridlysningsbeslutl.pdf 18.4 kB 2019-04-25 10.20
66 T 64 Pajala kommuns lokala trafikföreskrifter om tätbebyggt område.pdf 13.2 kB 2019-04-25 10.20
99 T96 förbud att uppföra byggnader med mera.pdf 22.7 kB 2019-04-25 10.20
111 A4 förbud att vistas inom ett rasområde vid Piteälven.pdf 12.8 kB 2019-04-25 10.20
112 A5 Lokala trafikföreskrifter för Älvsbyns kommun.pdf 236.4 kB 2019-04-25 10.20
122 T117 Beslut om förändring av väghållningsområde inom Kiruna kommun.pdf 20.3 kB 2019-04-25 10.20
författningar 2001.pdf 9.5 kB 2019-04-25 10.20

Kontakt