Risk för skogsbrand i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Behöver du vässa dina lantbrukskunskaper? Bli driftsledare!

Två kvinnor, en man.

Malin Pellbrandt, Robbe Ceelen och Elin Skagervik

Ta chansen och vidareutbilda dig inom lantbruket genom att gå en yrkeshögskoleutbildning till driftledare vid Forslundagymnasiet. Vi på Norrbruk kontaktade några tidigare studenter för att höra vad de tyckte om sina studier.

Malin Pellbrandt, Laxbacken, Robertsfors, Västerbotten

Har, tillsammans med sin bror och hans sambo, påbörjat en generationsväxling på föräldragården. Mjölkproduktion i ett stall med två robotar som stod färdigt 2020. Gick ut driftledarutbildningen
2023.

Vad fick dig att söka till utbildningen?

Jag ville bygga på mina kunskaper från naturbruksgymnasiet och när det erbjöds en utbildning i Umeå och på distans passade det mig perfekt.

Vad har utbildningen givit dig?

En större bredd när det gäller kunskaper om lantbruksföretagandet, inte minst när det gäller ekonomi. Även ledarskapsdelen är en viktig del i företagandet eftersom gårdarna blir större,
vilket i många fall innebär att det finns anställda. I min kurs fanns det studenter från hela landet, vilket gett mig vänner runt om i Sverige. De fungerar också som ett bra och viktigt bollplank
i företagandet.

Vilken nytta har du haft av utbildningen i ditt praktiska arbete?

Bredden i utbildningen har gjort mig bättre förberedd för livet som företagare.

Skulle du rekommendera andra att söka?

Ja, självklart, det är en fantastisk möjlighet för blivande lantbrukare i norr att vidareutbilda sig!

Robbe Ceelen, Föllinge, Jämtland

Driver egen mjölkgård med 70 mjölkkor sedan maj 2022. Kommer ursprungligen från Belgien, men har bott i Sverige de senaste 11 åren. Arbetat som anställd på mjölkgårdar och drivit egen verksamhet som avbytare i Västernorrland. Gick ut driftledarutbildningen våren 2022 och sitter nu i ledningsgruppen för densamma.

Vad fick dig att söka till utbildningen?

Jag har gått en hel del kurser efter gymnasiet, bland annat på SLU. Målet har alltid varit att driva en egen mjölkgård. Driftledarutbildningen var en chans att få en bredare grund som företagare. Att
den gick på distans innebar att jag kunde fortsätta jobba till en del.

Vad har utbildningen givit dig?

Framför allt en helhetssyn på företagandet och viktiga kunskaper i hur man driver ett företag, både när det gäller ekonomi och ledarskap. Avsnitten om jordbrukspolitik gav en insyn i hur den gemensamma jordbrukspolitiken fungerar, vilket är viktigt som lantbruksföretagare. De fysiska träffarna skapade ett kontaktnät av verksamma i branschen, som vi fortfarande håller igång via en
Facebook-grupp.

Vilken nytta har du haft av utbildningen i ditt praktiska arbete?

Kontakten med banken när jag skulle köpa gården underlättades mycket av att jag kunde sätta ord på hur jag ville driva företaget. Det gjorde att mötet med dem blev kort men positivt!

Skulle du rekommendera andra att söka?

Ja, definitivt!

Elin Skagervik, Källby, Västra Götaland

Jobbar som djurskötare på en ekologisk mjölkgård med 110 kor och robotmjölkning. Har arbetat som djurskötare på Skansen. Gick ut driftledarutbildningen 2023.

Vad fick dig att söka till utbildningen?

Jag ville arbeta med får i framtiden och sökte en driftledarutbildning som kunde erbjuda en sådan inriktning, vilket Forslunda är ensamma om i landet. Jag har planer att driva eget med den inriktningen framöver och ville också få kunskaper om ekonomi och företagande. Tidigare har jag gått enstaka kurser med inriktning på djurskötsel.

Vad har utbildningen givit dig?

Bra kunskaper om företagandet, men inte minst många kontakter med inspirerande människor som också gick samtidigt som mig. Det har gett mig modet att våga satsa framåt. Än har jag inte hittat någon lämplig gård, men målet att bli fårföretagare känns inte längre omöjligt.

Vilken nytta har du haft av utbildningen i ditt praktiska arbete?

Ett helikopterperspektiv på lantbruksföretaget som gör att jag bättre förstår hur helheten hänger ihop och de prioriteringar man måste göra för att få företaget att gå ihop.

Skulle du rekommendera andra att söka?

Ja, den har jag att tacka för var jag är i livet idag!

Fakta

Forslundagymnasiets Yrkeshögskoleutbildning till driftledare inom lantbruket är den enda driftledarutbildningen i norra Sverige. Utbildningen omfattar 50 veckor och ger 250 YH-poäng. I utbildningen finns både obligatoriska och valbara kurser, vilket gör att du som student har möjlighet att anpassa dina studier till lite olika produktionsgrenar.

Forslundagymnasiet, Umeå kommun Länk till annan webbplats.

Kontakt

Norrbruk

Tipsa oss gärna om intressanta företag, projekt eller satsningar!

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss