Fjällförvaltning

Länsstyrelsen förvaltar och ansvarar för skötseln av landets fjällområden. Vårt mål är en hållbar utveckling i fjällen.

Länsstyrelsens förvaltning av fjällområden

Länsstyrelsen förvaltar statens mark ovanför odlingsgränsen och ansvarar för de statliga lederna med broar, vindskydd och markeringar av vinter- och sommarleder. Lederna är viktiga för fjällsäkerheten och för att förebygga skador i känsliga områden. Våra naturvårdsvakter ansvarar för fjällreservatens tillsyn och inventerar och bevakar de stora rovdjuren.

Huvuddelen av landets vidsträckta fjällområden finns i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Dalarna, på en sammanlagd yta på nära sju miljoner hektar.

I Länsstyrelsens fjällförvaltning ingår:

  • jakt-, fiske- och markförvaltning
  • markupplåtelser på statens mark ovan odlingsgränsen
  • fiskevård och viltvård
  • anläggningar, stugor och broar
  • information om rättigheter och skyldigheter.

Fjälldelegationen

I Dalarnas, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län finns en gemensam fjälldelegation för fjällfrågor. Fjälldelegationen är ett organ för samverkan i frågor som särskilt rör fjällområdet. Delegationen består av länens landshövdingar. Länen turas om att vara ordförande för delegationen under två år i taget.

Ordförande 2021-2022

Ylva Thörn, landshövding i Dalarnas län.

Fjällkonferens

Ungefär vart annat år ordnar fjälldelegationen fjällkonferensen Hållbar utveckling i fjällen.

Nästa Fjällkonferens kommer att genomföras digitalt den 4-5 maj 2021, på temat ”Hållbar utveckling i fjällen”.

År 2018 genomfördes konferensen i Vilhelmina och temat var "Samverkan för jobben, naturen, kulturen - prat eller praktik?"

Hållbar utveckling i fjällen - rapport från Fjälldelegationens konferens 2018 Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Har du frågor?

Om du har frågor eller vill veta mer om fjälldelegationen kan du kontakta Björn Forsberg, avdelningschef på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

E-post: Bjorn.Forsberg@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-22 50 239

Kontakt