Kompetensutveckling och rådgivning

Det finns möjlighet till både kompetensutveckling och rådgivning för dig som är jordbrukare eller trädgårdsföretagare. Inom företagslyftet erbjuds kompetensutveckling för alla små landsbygdsföretag.

Kompetensutvecklingen kan vara både kurser, seminarier, fältvandringar och andra typer av träffar. De projekt som Länsstyrelsen själva driver hittar du mer information om längre ner på sidan.

Kompetensutveckling anordnas också av externa aktörer. Du kan finna inbjudningar i tidningen Norrbruk.

Tidningen NorrbrukDu kan också söka hos de aktörer som anordnar kompetensutveckling via Landsbygdsprogrammet:

Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten Länk till annan webbplats.

LRF Norrbotten Länk till annan webbplats.

Ludvig & co Länk till annan webbplats.

Växa Sverige ekonomisk förening Länk till annan webbplats.

Eldrimner Länk till annan webbplats.

Rådgivning om betesmark och ängsmark

Vill du restaurera en betesmark eller slåtteräng? Länsstyrelsen erbjuder kostnadsfri rådgivning till dig som går i restaureringstankar eller som vill lära dig hur skötseln kan bli bättre. Rådgivningen anpassas efter dina frågor och funderingar. De flesta rådgivningar omfattar ett besök på gården.

 

E-post till landsbygdsstöd, Länsstyrelsen i Norrbottens län

Ett rikt odlingslandskap

Kurser och annan kompetensutveckling inom ämnesområden som platsar inom miljömålet Ett rikt odlingslandskap. För att öka chansen att nå miljömålet och att öka kunskaperna om värden i odlingslandskapet och jordbrukets betydelse för dessa. För att öka kunskapen om vad enskilda kan göra för att gynna värden i odlingslandskapet.

Ökad skötsel av betesmarker och slåtterängar

Projektet ska syfta till att skapa förutsättningar för och öka kunskapen kring skötsel av ängs- och betesmarker i områden där brist på betesdjur är en sannolik orsak till att marker riskerar att växa igen.

Rådgivning inom ekologisk produktion

Enskild rådgivning inom ämnesområdet ekologisk produktion riktat till lantbruk och trädgårdsodlare i Norrbotten som har ekologisk produktion eller är intresserade av att ställa om till ekologisk produktion.

Rådgivning till bär- och grönsaksodlare

Du som yrkesmässigt odlar bär eller grönsaker, eller funderar på att starta upp en sådan verksamhet har möjlighet att få produktionsrådgivning. Du kan läsa mer om projektet och hitta kontaktuppgifter till projektledaren på hemsidan för projekt Nära mat.

Ökad odling och hållbar konsumtion, Nära mat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hållbar livsmedelskompetens i skolan

Projektet innebär att jobba med personal och elever och efter deras önskemål lyfta in kunskap om livsmedelskedjan i skolan. Främst handlar det om att öka kompetensen kring hållbar produktion och konsumtion av livsmedel.

Företagslyftet

Företagslyftet är en satsning som fokuserar på strategisk företagsledning och riktar sig i första hand till landsbygdsföretag i Norrbottens län.

Du kan läsa mer om projektet och hitta kontaktuppgifter till projektledaren på hemsidan för projekt Nära mat.

Företagslyftet, Nära mat Länk till annan webbplats.

Greppa näringen

Projektet Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både du som lantbrukare och miljön tjänar på. Målet är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och en säker användning av växtskyddsmedel.

Du som driver lantbruk med mer än 15 djurenheter eller brukar minst 50 hektar mark kan få kostnadsfri rådgivning inom Greppa näringen. I Norrbotten prioriteras rådgivning till mjölkproducenter och större köttproducenter.

Även du som är trädgårds- eller potatisodlare har möjlighet till rådgivning även om du har mindre areal, kontrollera med Länsstyrelsen för att få veta mera.

Greppa Näringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss