Kompetensutveckling och rådgivning

Det finns möjlighet till både kompetensutveckling och rådgivning för dig som är jordbrukare eller trädgårdsföretagare.

Kompetensutvecklingen kan vara både kurser, seminarier, fältvandringar och andra typer av träffar. Kompetensutvecklingen anordnas oftast av externa aktörer. Du kan finna inbjudningar i tidningen Norrbruk, eller söka hos de aktörer som anordnar kompetensutveckling via Landsbygdsprogrammet:

Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbottens webbplats Länk till annan webbplats.

LRF Norrbottens webbplats Länk till annan webbplats.

LRF Konsult AB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Växa Sverige ekonomisk förenings webbplats Länk till annan webbplats.

Eldrimners webbplats Länk till annan webbplats.

Rådgivning inom Greppa näringen

Du som driver lantbruk med mer än 25 djurenheter eller brukar minst 50 hektar mark kan få kostnadsfri rådgivning inom Greppa näringen. I Norrbotten prioriteras rådgivning till mjölkproducenter och större köttproducenter.

Även du som är trädgårds- eller potatisodlare har möjlighet till rådgivning även om du har mindre areal, kontrollera med Länsstyrelsen för att få veta mera.

Mer information och anmälningsblankett:

Greppa Näringens webbplats, se Norrbotten Länk till annan webbplats.

Rådgivning inom ekologisk produktion

Du som redan driver ett ekologiskt lantbruk, eller som är intresserad av att ställa om din produktion har möjlighet att få kostnadsfri rådgivning inom:

  • Växtodling
  • Husdjur
  • Ekonomi
  • Trädgård.

För tillfället finns inga aktuella rådgivningsavrop i Norrbotten.

Kontakt