Kompetensutveckling och rådgivning

Det finns möjlighet till både kompetensutveckling och rådgivning för dig som är jordbrukare eller trädgårdsföretagare.

Kompetensutvecklingen kan vara både kurser, seminarier, fältvandringar och andra typer av träffar. Kompetensutvecklingen anordnas oftast av externa aktörer. Du kan finna inbjudningar i tidningen Norrbruk, eller söka hos de aktörer som anordnar kompetensutveckling via Landsbygdsprogrammet:

Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbottens webbplatslänk till annan webbplats

LRF Norrbottens webbplatslänk till annan webbplats

LRF Konsult AB:s webbplatslänk till annan webbplats

Växa Sverige ekonomisk förenings webbplatslänk till annan webbplats

Eldrimners webbplatslänk till annan webbplats

Rådgivning inom Greppa näringen

Du som driver lantbruk med mer än 25 djurenheter eller brukar minst 50 hektar mark kan få kostnadsfri rådgivning inom Greppa näringen. I Norrbotten prioriteras rådgivning till mjölkproducenter och större köttproducenter.

Även du som är trädgårds- eller potatisodlare har möjlighet till rådgivning även om du har mindre areal, kontrollera med Länsstyrelsen för att få veta mera.

Mer information och anmälningsblankett:

Greppa Näringens webbplats, se Norrbottenlänk till annan webbplats

Rådgivning inom ekologisk produktion

Du som redan driver ett ekologiskt lantbruk, eller som är intresserad av att ställa om din produktion har möjlighet att få kostnadsfri rådgivning inom:

  • Växtodling
  • Husdjur
  • Ekonomi
  • Trädgård.

För tillfället finns inga aktuella rådgivningsavrop i Norrbotten.

Kontakt