Kompetensutveckling och rådgivning

Det finns möjlighet till både kompetensutveckling och rådgivning för dig som är jordbrukare eller trädgårdsföretagare. Inom företagslyftet erbjuds kompetensutveckling för alla små landsbygdsföretag.

Kompetensutvecklingen kan vara både kurser, seminarier, fältvandringar och andra typer av träffar. De projekt som Länsstyrelsen själva driver hittar du mer information om längre ner på sidan.

Kompetensutveckling anordnas också av externa aktörer. Du kan finna inbjudningar i tidningen Norrbruk.

Tidningen Norrbruk - Nyheter inom lantbruk och landsbygd i Norrbottens län och Västerbottens län

Du kan också söka hos de aktörer som anordnar kompetensutveckling via Landsbygdsprogrammet:

Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbottens webbplats Länk till annan webbplats.

LRF Norrbottens webbplats Länk till annan webbplats.

Ludvig & co:s webbplats Länk till annan webbplats.

Växa Sverige ekonomisk förenings webbplats Länk till annan webbplats.

Eldrimners webbplats Länk till annan webbplats.

Företagslyftet

Företagslyftet är en satsning som fokuserar på strategisk företagsledning och riktar sig i första hand till landsbygdsföretag i Norrbottens län.

Du kan läsa mer om projektet och hitta kontaktuppgifter till projektledaren på hemsidan för projekt Nära mat.

Företagslyftet - Nära mats webbplats Länk till annan webbplats.

Rådgivning om betesmark och ängsmark

Vill du restaurera en betesmark eller slåtteräng? Länsstyrelsen erbjuder kostnadsfri rådgivning till dig som går i restaureringstankar eller som vill lära dig hur skötseln kan bli bättre. Rådgivningen anpassas efter dina frågor och funderingar. De flesta rådgivningar omfattar ett besök på gården.

E-post till landsbygdsstöd, Länsstyrelsen i Norrbottens län

Rådgivning till bär- och grönsaksodlare

Du som yrkesmässigt odlar bär eller grönsaker, eller funderar på att starta upp en sådan verksamhet har möjlighet att få produktionsrådgivning. Du kan läsa mer om projektet och hitta kontaktuppgifter till projektledaren på hemsidan för projekt Nära mat.

Ökad odling och hållbar konsumtion - Nära mats webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Greppa näringen

Projektet Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både du som lantbrukare och miljön tjänar på. Målet är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och en säker användning av växtskyddsmedel.

Du som driver lantbruk med mer än 25 djurenheter eller brukar minst 50 hektar mark kan få kostnadsfri rådgivning inom Greppa näringen. I Norrbotten prioriteras rådgivning till mjölkproducenter och större köttproducenter.

Även du som är trädgårds- eller potatisodlare har möjlighet till rådgivning även om du har mindre areal, kontrollera med Länsstyrelsen för att få veta mera.

Mer information och anmälningsblankett:

Greppa Näringens webbplats, välj Norrbotten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss