Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

SAM: inga fler möjligheter att ändra i ansökan för stödåret 2023...

vintervy över landskap och åkrar

– men brev fortsätter att komma. Sista dag att skicka in geotaggade foton för att visa på aktivitet eller att dra tillbaka skiften eller hela ansökan var den 31 oktober. Det innebär att det nu inte längre är möjligt att göra ändringar.

Om du inte åtgärdat dina underkända resultat, antingen genom att skicka in foto eller en ändring i SAM internet, så har du fått eller kommer du att få ett brev med det slutliga resultatet från markuppföljningen. I det brevet kommer dina underkända skiften att vara redovisade. Dessa skiften kommer att ligga till grund för avdrag och eventuella sanktionsberäkningar på dina utbetalningar.

För de skiften, där arealen inte stämmer mellan ansökt och konstaterad areal, kommer det ett separat brev, med rubriken ”Meddelande inför beslut om Gårdstöd”. Även dessa arealer kan ligga till grund för avdrag och sanktionsberäkningar på dina utbetalningar.

I båda fallen kommer du att ha möjlighet att komma in med synpunkter till Länsstyrelsen. Resultatet kan du dock inte överklaga förrän beslutet för respektive stöd kommer.

Utbetalningar påbörjade

Delutbetalningen för kompensationsstödet och miljöersättning för betesmarker och slåtterängar har nu påbörjats. Slututbetalningarna för dessa stöd påbörjas i januari 2024, medan ersättningen för ekologisk produktion påbörjas först i april 2024. Utbetalningarna för gårdsstöd, nötkreatursstöd och stöd till ung jordbrukare påbörjas i december 2023.

För mer information om utbetalningarna:

Utbetalningsplan 2023-2027, Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Se till att du har rätt kontaktuppgifter registrerade så att du inte missar någon viktig information varken från Jordbruksverket eller Länsstyrelsen. Du kan göra dina ändringar och uppdateringar via Mina sidor på Jordbruksverkets webbplats.

Tillfälliga markklasser

Jordbruksverket har i år behövt prioritera hårt bland blocken som ska bedömas på grund av ansökan om särskild skötsel i miljöersättningen för skötsel av betesmarker och slåtterängar. De hann därför inte bedöma alla ansökta block i år.

Det innebär att de skiften där det saknas tillräckligt underlag för att bedöma och fastställa markklass får en tillfällig markklass för att du ska kunna få ett beslut om åtagande i år. Beslut om åtagande och utbetalning grundas på om du har sökt åtagandenivå särskild skötsel, den grödkod du har angett för marken och den tillfälliga markklassen.

Du kan se om några av dina skiften har fått tillfällig markklass i det förslag till markklassbilaga som du får inför beslut om åtagande. De åtagandeytor som fått en tillfällig markklass kan komma att klassas om när Jordbruksverket senare bedömer dem. Har du fått utbetalt för betesmark eller slåtteräng med särskilda värden och särskild skötsel på dessa i årets ansökan, kan du därför behöva betala tillbaka skillnaden i ersättning mellan särskild och allmän skötsel, om den senare bedömningen blir att marken har allmänna värden.

Kontakt

Norrbruk

Tipsa oss gärna om intressanta företag, projekt eller satsningar!

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss