Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ät hela Västerbotten - mer lokal mat från olika vinklar emot samma mål

människor runt ett uppdukat bord

Under hösten 2023 har många olika aktiviteter inom de fyra arbetspaketen som ingår i projektet påbörjats. Ett nätverk av kockar har initierats, studenter skapar nya maträtter med lokala råvaror för testförsäljning och studiebesök hos producenter är några av de delar som påbörjats under våren och hösten sedan projektstart. Projektets målsättning är att öka tillgängligheten av mat som producerats i Västerbotten. Länsstyrelsen, tillsammans med upphandlade aktörer, skapar nya möjligheter till samverkan och testar olika sätt att öka relationsskapande kontaktnät som kan främja den lokalproducerade maten.

Genom att i märkningen av maten använda den geografiska platsen Västerbotten tillsammans med mervärden kan vi öka intresset för den lokala maten. På så sätt främjas marknaden för de lokala produkterna. Med hjälp av föreläsningar och filmer om platsens betydelse belyser vi vad detta innebär för just oss i Västerbotten. Sammantaget lyfts länets utvecklingsmöjligheter och många olika faktorer kan skapa en stark lokal produkt och öka efterfrågan.

Kajsa Åberg, strateg vid Region Västerbottens avdelning för besöksnäring och styrgruppsmedlem i projektet har i sitt arbete med måltidsturism hittat många faktorer som kan användas i ett bredare sammanhang.

Inom resande har maten för många gått från att vara något nödvändigt ont att lägga respengar på, till att bli själva reseanledningen. Det finns ett växande intresse för lokalproduktion och matens betydelse för oss själva. Projektet ska bidra till att göra det enklare att välja nära, även när vi är hemma, menar Kajsa.

Mer lokal mat på menyn

Några livsmedelsproducenter har under hösten 2023 fått besök av ett tiotal kockar från restauranger spridda över hela länet från fjäll till kust tillsammans med matinspiratör Anders Samuelsson. Denna gång gick rutten kring Skellefteåbygden där producenter fick besök av kocknätverket. Målet med resan var att skapa en ökad förståelse för respektive branschförutsättningar för att på så sätt öka andelen lokal mat på menyn. Kockarna lärde sig mer om den lokala produktionen och produktutbudet i Västerbotten. De fick också praktiskt tillämpa sina nyvunna erfarenheter genom att testlaga olika maträtter under guidning av kockarna Anders Samuelsson och Stefan Eriksson.

I samband med test av lokala råvaror fick kockarna ta del av vår gästkock Stefans kunskaper som till vardags bland annat är råvaruansvarig för Årets kock. Han föreläste om sina erfarenheter kring vikten av att ha en bra relation till producenterna, hur man tar vara på och använder hela råvaran utan matsvinn, samt hur man lyfter kulturarv och plats. Under resan föreläste även Mårten Hetta, SLU i Umeå, om vad vi kan lära oss om råvarorna utifrån forskning och scanning av produkterna Han berättade också om digitalisering av värdekedjan för norrländska livsmedel.

Kajsa Åberg höll en workshop om geografiska matvarumärken med exempel från Västerbotten, där deltagarna fick resonera kring förpackningars betydelse. Många frågor och funderingar dök upp under resans gång, men en av de viktigaste frågorna var hur man kan arbeta fram hållbara och långsiktiga relationer mellan restauranger och producent. Enligt Stina Fernerud är det personliga mötet avgörande för att komma vidare.

Genom att besöka producenterna sänker vi trösklarna mellan dem och köparna – kockarna. Utbud och efterfrågan behöver formas i en dialog så båda vet vad som är möjligt och tillsammans kan hitta nya idéer och lösningar. Dessutom blir det ju så mycket trevligare när vi känner varandra, säger Stina.

Som ett led i det arbetet för att sprida insikter, resultat och möjliga arbetssätt så har projektets arbetspaket även haft en temadag i Vindelns kommun med fokus på grönsaker. Där träffade kocknätverket lokala grönsaksodlare för studiebesök och diskussion om hur lokala grönsaker och potatis ska få mer plats på tallrikarna i länet. Temat var vilka råvaror som med fördel odlas i Västerbotten, kvaliteten på råvaran, hinder och möjligheter kring odling, samt att synkronisera efterfrågan och utbud.

De deltagande kockarna visade stort intresse för detaljer kring produktionen som inte kan kommuniceras annat än vid det direkta mötet. En utmaning för dem är att föra insikterna från besöken hos producenter vidare till sin köks- och restaurangpersonal. Detta är inte minst viktigt under högsäsonger då ny personal ska skolas in och möta gästernas ökande intresse kring ursprung och detaljer. Tack vare en mer öppen dialog och samarbete mellan producenter och de köpande restaurangerna blir det kortare väg från en fråga till att kontakta producenten för att ta reda på mer.

Projektets övriga arbetspaket: aktuellt på gång

Regional matmässa – B2B

Matevent Umeå AB, Anna Axelsson och Anna Hållsten, ska i samverkan planera och genomföra en regional branschmässa under år 2024. Planeringen sker i samarbete med kommunala näringslivsfunktioner i Västerbotten samt en referensgrupp bestående av livsmedelsproducenter från fjäll till kust. Målet är att mässbesökare – kockar, restauratörer och kostchefer i det offentliga köket – ska få bekanta sig med länets livsmedelsutbud. Ambitionen är att det ska tecknas leverantörsavtal, som i sin tur leder till fler lönsamma och konkurrenskraftiga livsmedelsföretag i länet.

Pilotstudie

Merförsäljning och värde av geografisk märkning. Anna-Karin Karlsson, projektledare vid RISE, kommer att, i samverkan med OK Västerbotten, undersöka hur den lokala maten kan exponeras med olika butikskoncept. Syftet är att undersöka hur till exempel förpackning och geografisk märkning kan påverka valet av mat. Projektaktiviteten sker i nära samarbete med aktiviteten En smak av Västerbotten.

En smak av Västerbotten

Ambitionen i projektet är att unga i länet ska ges möjlighet att bekanta sig med den lokala maten. Därför ska nya innovativa och hållbara livsmedelsprodukter eller maträtter, gjorda på råvaror från Västerbotten, skapas och testsäljas på OK Västerbotten under sista veckan i oktober 2023. Produkterna tas fram tillsammans med studenter på Gastronomiprogrammet vid institutionen för Kost- och måltidsvetenskap vid Umeå universitet under handledning av Björn Norén.

Mer lokal mat på menyn

Anders Samuelsson, matinspiratör, kommer att initiera och i samverkan genomföra relationsskapande aktiviteter mellan producenter och kockar i länet. Allt för att skapa en ökad förståelse för förutsättningar i respektive bransch med målet att öka andelen lokal mat på menyn. Smakresor med fokus på produktutveckling ska genomföras, och därtill studiebesök för att identifiera utmaningar men främst möjligheter.

Text och foto: Carina Åström, Länsstyrelsen i Västerbottens län

Fler artiklar - Norrbruk

Kontakt

Norrbruk

Tipsa oss gärna om intressanta företag, projekt eller satsningar!

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss