Vy från Tynnyrilaki. Foto: Dan Norin

Mätpunkt Tynnyrilaki

Berget Tynnyrilaki är det högsta i Pingisvaaraområdet och från utsiktstornet på toppen får du fina vyer över landskapet. I tornet finns även information om vilka mätpunkter du ser därifrån. När du närmar dig toppen finns ett vindskydd och en eldplats intill stigen där du kan slå dig ner och vila innan du går de sista metrarna upp till toppen.

Berget Tynnyrilaki (tunntoppen eller tunnhjässan) är det högsta i Pingisvaaraområdet med sina 445 m.ö.h. Berget fick sitt namn eftersom man använde sig av tunnsignaler vid de genomförda mätningarna mellan åren 1845 och 1852. Det var den vanligaste typen av signaler vid denna tid och innebar att man reste en signalstång med en tunna fäst på toppen. Tunnan var tillräckligt stor för att se från närliggande mätberg.

Ett utsiktstorn på toppen ger fina vyer över landskapet och i tornet finns information om vilka mätpunkter man ser därifrån. Ingen markering av bestående karaktär från Selanders mätning har återfunnits på Tynnyrilaki. Däremot finns ett kryss inristat i en sten på bergets topp vilket kan vara en så kallad excentrisk markering som anger ungefärligt läge för huvudpunkten. Siktlinjer mot de närmaste mätpunkterna har markerats och röjts fram. Något nedanför toppen, intill stigen finns ett vindskydd och en eldplats.

Siktlinje mot Ounastunturi. Foto: Dan Norin

Siktlinje mot Ounastunturi. Foto: Dan Norin

Kontakt

Serviceinformation

  • Eldplats
  • Informationstavla
  • Rast-/vindskydd
  • Stig
  • Utsiktstorn/fågeltorn

Världsarv

Kommun
Kiruna

Mätpunkt
Nummer 6

Koordinater
68.254763° N 22.982558° Ö

Hitta hit

Från riksväg 99, längs sträckan Karesuando Saivomuotka, ungefär 3 mil söder om Karesuando ligger sjön Paittasjärvi. Tag avfart in på skogsväg som går öster om sjön, fram till foten av berget Tynnyrilaki, här finns parkeringsplatser och en informationsskylt.

Från parkeringen är det ungefär 1 kilometers vandring längs en markerad skogsstig upp till toppen.

Föreskrifter

Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!