Plötslig ishalka i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Gammelstads kyrkstad

Röda kyrkstugor med kyrktorn bakomFörstora bilden

Gammelstads kyrkby. Foto: Anders Alm

Världsarvet Gammelstads kyrkstad är den bäst bevarade och största kyrkstaden i Sverige.

Världsarvet omfattar inte bara kyrkstugorna och sederna kring dessa, utan också vägnätet, kyrkan, äldre stadsbyggnader och de många lämningarna under marken från Luleås äldsta tid. Här kan du strosa mellan de små kyrkstugorna, passera de äldre bostadshusen i borgarstaden, låta dig imponeras av kyrkans prakt och insupa den lugna och vackra miljön, där historien kommer nära.

Historik

Gammelstads kyrkstad växte fram på en halvö vid Luleälvens mynning. Innan bönderna uppförde några byggnader brände de av marken vid ett flertal tillfällen, troligen för att skapa bra beten eller odlingsmarker. Vi vet att Gammelstad tidigt blev ett sockencentrum, en plats för handel och rättsskipning, åtminstone så tidigt som på 1300-talet. Den medeltida stenkyrkan invigdes omkring år 1500, och runt kyrkan växte kyrkstaden fram. På 1600-talet fick platsen stadsprivilegier men när hamnen blivit för grund beslöt invånarna flytta staden till Luleås nuvarande plats. Det var efter stadsflytten som platsen började kallas Gammelstad.

Kyrkstadsseden växte fram när invånarna i de kringliggande byarna behövde kunna övernatta vid sina kyrkobesök, som länge var obligatoriska. I samband med kyrkobesöken, liksom på sockenstämmor eller andra sammankomster kunde byborna träffa bekanta och göra nya bekantskaper. Inte minst kunde de utbyta nyheter och skvaller med varandra. Kyrkhelgerna blev med tiden uppdelade i ungdomshelger och helger för de äldre. Under ungdomshelgerna blommade romantiken och inte sällan ledde de nya bekantskaperna till giftermål. Seden att samlas i kyrkstaden vid kyrkhelger, marknader eller andra sammankomster lever vidare än i dag men mellan dessa helger av liv och rörelse i och kring kyrkstugorna är kyrkstaden en lugn och stilla plats.

Besöka världsarvet

I världsarvet Gammelstads kyrkstad har du möjlighet att ta del av områdets historia på många sätt - genom utställningar, informationsskyltar, audioguide och bokade visningar. Mer information om detta och de olika evenemang man kan gå på hittar du på Luleå kommuns webbplats om världsarvet - se länk till höger på sidan.

Fornminne

Gammelstads kyrkstad är inte bara ett världsarv utan också ett fornminne. Under markytan finns ett kulturlager som kan liknas vid ett dolt arkiv som breder ut sig över världsarvsområdet. Kulturlagret är ett markskikt, omkring en till två decimeter djupt. Ibland ligger kulturlagret direkt under grästorven, men i vägstråk kan det ligga en halv meter eller mer under vägbanan.

Markskiktet innehåller spår av närmare 900 år av mänsklig verksamhet. Här har arkeologer gjort undersökningar som givit spännande ledtrådar till historien om det äldsta Gammelstad, som olika föremål, husgrunder, spismursrester och avfallsgropar. Fornminnet Gammelstad är betydelsefullt eftersom det finns så få skriftliga källor från perioden före 1500-talet.

Röda trähus med uppgrävt dike och en folksamling

Arkeologer berättar för besökare om en pågående arkeologisk utgrävning i Gammelstad kyrkstad.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Var försiktig med omgivningarna när du vistas i världsarvet. Markerna, husen och objekten i området har höga kulturhistoriska värden och är skyddade enligt diverse lagstiftningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förServering Servering
  • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
  • Ikon förToalett Toalett

Fakta

Kommun: Luleå

Världsarv sedan: 1996

Förvaltare världsarvet: Luleå kommun

Ålder: 1200-talet - 1900-talets början

Skyddsform: Fornlämningsområde

Markägare: Luleå kommun och privata

Beteckning fornminne: Fornminne nr 330 Gammelstads kyrkstad

I Gammelstad kyrkstad finns 552 kammare fördelat på 405 kyrkstugor

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss