Röda kyrkstugor med kyrktorn bakom

Gammelstads kyrkby. Foto: Anders Alm

Världsarvet Gammelstad kyrkstad

Världsarvet Gammelstads kyrkstad är den bäst bevarade och största kyrkstaden i Sverige. Världsarvet omfattar inte bara kyrkstugorna och sederna kring dessa, utan också vägnätet, kyrkan, äldre stadsbyggnader och de många lämningarna under marken från Luleås äldsta tid. Här kan du strosa mellan de små kyrkstugorna, passera de äldre bostadshusen i borgarstaden, låta dig imponeras av kyrkans prakt och insupa den lugna och vackra miljön, där historien kommer nära.

Historik

Gammelstads kyrkstad växte fram på en halvö vid Luleälvens mynning. Innan bönderna uppförde några byggnader brände de av marken vid ett flertal tillfällen, troligen för att skapa bra beten eller odlingsmarker. Vi vet att Gammelstad tidigt blev ett sockencentrum, en plats för handel och rättsskipning, åtminstone så tidigt som på 1300-talet. Den medeltida stenkyrkan invigdes omkring år 1500, och runt kyrkan växte kyrkstaden fram. På 1600-talet fick platsen stadsprivilegier men när hamnen blivit för grund beslöt invånarna flytta staden till Luleås nuvarande plats. Det var efter stadsflytten som platsen började kallas Gammelstad.

Kyrkstadsseden växte fram när invånarna i de kringliggande byarna behövde kunna övernatta vid sina kyrkobesök, som länge var obligatoriska. I samband med kyrkobesöken, liksom på sockenstämmor eller andra sammankomster kunde byborna träffa bekanta och göra nya bekantskaper. Inte minst kunde de utbyta nyheter och skvaller med varandra. Kyrkhelgerna blev med tiden uppdelade i ungdomshelger och helger för de äldre. Under ungdomshelgerna blommade romantiken och inte sällan ledde de nya bekantskaperna till giftermål. Seden att samlas i kyrkstaden vid kyrkhelger, marknader eller andra sammankomster lever vidare än i dag men mellan dessa helger av liv och rörelse i och kring kyrkstugorna är kyrkstaden en lugn och stilla plats.

Besöka världsarvet

I världsarvet Gammelstads kyrkstad har du möjlighet att ta del av områdets historia på många sätt - genom utställningar, informationsskyltar, audioguide och bokade visningar. Mer information om detta och de olika evenemang man kan gå på hittar du på Luleå kommuns webbplats om världsarvet - se länk till höger på sidan.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Kollektivtrafik
  • Parkering
  • Servering
  • Tillgänglighet
  • Toalett

Världsarv

Kommun
Luleå

Världsarv sedan
1996

Förvaltare
Luleå kommun

Fakta

I Gammelstad kyrkstad finns
552 kammare fördelat på
405 kyrkstugor

Föreskrifter

Var försiktig med omgivningarna när du vistas i världsarvet. Markerna, husen och objekten i området har höga kulturhistoriska värden och är skyddade enligt diverse lagstiftningar.