Röda kyrkstugor med kyrktorn bakom

Gammelstads kyrkby. Foto: Anders Alm

Gammelstad kyrkstad

Världsarvet Gammelstads kyrkstad är den bäst bevarade och största kyrkstaden i Sverige. Världsarvet är inte bara små, röda kyrkstugor, kyrka och äldre byggnader från den tid staden låg här utan även vägnätet, lämningarna under mark från den äldsta tiden och själva seden att använda sin kyrkstuga under helgerna. Här kan du både vinter och sommar strosa mellan de små kyrkstugorna, passera de äldre bostadshusen i borgarstaden, låta dig imponeras av kyrkans prakt och insupa den lugna och vackra miljön, där historien kommer nära.

Historik

Gammelstads kyrkstad växte fram på en halvö vid Luleälvens mynning. Innan någon bebyggelse etablerades brändes marken av vid ett flertal tillfällen, troligen för att få bra betes- eller odlingsmarker. Från åtminstone 1300-talet var Gammelstad ett sockencentrum, en plats för handel och rättsskipning. Runt den medeltida stenkyrkan, invigd omkring år 1500 växte kyrkstaden fram. På 1600-talet fick platsen stadsprivilegier men på grund av uppgrundningen av hamnen flyttades staden efter knappt 30 år till Luleås nuvarande plats. Det var efter stadsflytten som platsen började kallas Gammelstad.

Kyrkstadsseden uppstod när de kringliggande byarnas invånare behövde någonstans att övernatta i samband med de obligatoriska kyrkobesöken, sockenstämmor eller andra sammankomster. Här träffade man gamla bekanta och gjorde nya bekantskaper samt utbytte nyheter och skvaller med varandra. Kyrkhelgerna blev med tiden mer uppdelade i ungdomshelger och helger för de äldre. Under ungdomshelgerna blommade romantiken och inte sällan ledde de nya bekantskaperna till giftermål. Seden att samlas i kyrkstaden vid kyrkhelger, marknader eller andra sammankomster lever vidare än i dag men mellan dessa helger av liv och rörelse i och kring kyrkstugorna är kyrkstaden en lugn och stilla plats.

Besöka världarvet

I världsarvet finns möjligheter att ta del av områdets historia på många sätt, genom utställningar, informationsskyltar, audioguide och bokade visningar. Mer information om detta och de olika evenemang man kan gå på hittar du på kommunens webbsida om världsarvet som hittas i högerspalten.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Kollektivtrafik
  • Parkering
  • Servering
  • Tillgänglighet
  • Toalett

Världsarv

Kommun
Luleå

Världsarv sedan
1996

Förvaltare
Luleå kommun

Fakta

I Gammelstad kyrkstad finns
552 kammare fördelat på
405 kyrkstugor

Föreskrifter

Var försiktig med omgivningarna när du vistas i världsarvet. Markerna, husen och objekten i området har höga kulturhistoriska värden och är skyddade enligt diverse lagstiftningar.