Oarjep Stubbá. Foto: Tor L.Tuorda

Världsarvet Laponia

Världsarvet Laponia blev av Unesco utnämnt till världsarv - för unika värden i områdets obrutna kulturtradition och för sina unika naturvärden. Här finns spår efter en flera tusenår gammal mänsklig verksamhet och en levande samisk tradition. Laponia rymmer också Europas största sammanhängande naturlandskap med formationer som visar jordens geologiska utveckling, samt en rik flora och fauna.

En varierad och storslagen natur

Världsarvet Laponia är 9 400 kvadratmeter stort och rymmer ett mångfacetterat naturlandskap som ger plats åt såväl glaciärer och högfjäll som åt slättmarker och skogsområden. Olika arter har under årtusenden anpassat sig till fjällens ekosystem, liksom till gammelskogarnas och de stora, vida myrområdenas livsmiljöer. Inom världsarvet finns intressanta geologiska terrängformer som vittnar om jordens tillkomsthistoria. Området rymmer en rik och varierad flora och fauna - som de mycket gamla tallarna, fjällbjörkskogen och de rikt blommande fjällängarna, de stora rovdjuren björn, lo, järv samt de många häckande fåglarna sommartid - som exempelvis blåhake, ljungpipare, fjällvråk och kungsörn.

Det samiska kulturlandskapet

Liksom tidigare generationer använder samerna markerna för renskötsel, jakt och fiske. Nio samebyar är i dag, i varierad utsträckning, verksamma inom Laponia. Det är fjällsamebyarna Luokta Mávas, Tuorpon, Jåhkågaska tjiellde, Sirges, Unna tjerusj och Baste čearru samt skogssamebyarna, Udtja, Slakka och Gällivare skogssameby.

Inom världsarvet finns spår efter äldre visteplatser men också dagens visten där äldre kåtor blandas med nyare renvaktarstugor. Förutom gamla eldhärdar kan du också hitta andra lämningar, till exempel förvaringsanläggningar och kåtatomter. Sáltoluokta, Stáloluokta och Sallohaure är exempel på visten där du kan se både gamla och nyare byggnader samt många forn- och kulturlämningar.

Laponiainformation på plats för besökare

Vid Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke ligger naturum Laponia med en större utställning om världsarvets natur och kultur med samiska föremål och filmer om människorna i Laponia. Här kan du också få tips på turer, programverksamhet och evenemang. I naturum Laponia finns även ett trevligt café.

I hela Laponiaområdet finns rikligt med informationsskyltar längs vandringslederna som uppmärksammar speciella platser och dess historia, liksom naturformationer, flora och fauna. Det finns också fyra så kallade Laponiaentréer till världsarvet - i Gällivare, Jokkmokk, Kvikkjokk och Porjus. På dessa platser får du både övergripande och utvald information om världsarvet.

I Laponiaentrén i Gällivare kan du besöka en utställning inrymd på andra våningen i järnvägsstationen. Den handlar om höstens landskap och sysslor i Laponia, särskilt i områdena Sjaunja/Sjávnja, Stubbá och Muddus/Muttos. Här kan du även se korta filmer om människor i Laponia.

I Jokkmokk hittar du Laponiaentrén på Ájtte fjäll- och samemuseum, där du bland annat kan göra en virtuell flygtur över världsarvet Laponia. Informationen om världsarvets natur och kultur knyter också an till flera av museets permanenta utställningar.

I Kvikkjokk är Laponiaentrén en utomhusutställning nära fjällstationen med information om Sarek och Padjelanta/Badjelánnda nationalparker.

Laponiaentrén i Porjus är inrymd i en byggnad kallad Laponiaporten. Här finns en mindre utställning med allmän information om världsarvet, och om renskötarens arbete med renarna på vintern. Här visas också filmen Guojttem – samiska tankar om himmel och jord. Under sommartid finns också ett café.

Kontakt

Laponiatjuottjudus

Telefon 0971-555 00

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Rast-/övernattningsstuga

Världsarv

Kommun
Jokkmokk, Gällivare

Världsarv sedan
1996

Storlek

9 400 kvadratkilometer

Världsarvet Laponia inrymmer nationalparkerna: Padjelanta/Badjeiánta
Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke
Muddus/Muttos
Sarek

Naturreservaten:
Sjáunja
Stubbá

Förvaltare
Laponiatjuottjudus

Hitta hit

Naturum:
naturum Laponia
982 99 Gällivare
67°28’34.1″N 18°21’06.4″E


Laponiaentréer:
Gällivare Resecentrum
Centralplan 4
982 36 Gällivare

Ájtte museum
Kyrkogatan 3
962 31 Jåhkåmåhkke/Jokkmokk

Kvikkjokk
Storvägen 19
96202 Kvikkjokk

Porjus
Strömgatan 25
982 60 Bårjås/Porjus