Staloluokta. Foto: Carl-Johan Utsi

Laponia

Världsarvet Laponia blev världsarv för sin kombination av rika kulturmiljöer och unika naturlandskap. Här finns såväl gamla spår efter mänsklig verksamhet som en aktiv renskötsel. Laponia rymmer också Europas största, sammanhängande naturlandskap med en rik flora och fauna och formationer som visar jordens geologiska utveckling.

Djuren och naturen

Laponias storlek gör att området rymmer ett mångfacetterat naturlandskap med fjäll, gammelskogar och stora, vida myrområden. Inom världsarvet finns även intressanta geologiska terrängformer som istidsdeltan och tundrapolygoner. Ett så stort område rymmer också en rik flora och fauna. Ett axplock av allt som finns är de gamla tallskogarna, med exempel på 720 år gamla träd, ett av de mest blommande fjällområdena i Sverige, björn, lo, järv och de ovanligt stora älgarna i Rapadalen samt fåglar som kungsörn, fjällripa, fjällgås, fjällabb och fjälluggla.

Det samiska kulturlandskapet

Liksom tidigare generationer använder samerna markerna för renskötsel, jakt och fiske. Nio samebyar är i dag, i varierad utsträckning, verksamma inom Laponia. Det är fjällsamebyarna Luokta Mávas, Tuorpon, Jåhkågaska tjiellde, Sirges, Unna tjerusj och Baste čearru samt skogssamebyarna, Udtja, Slakka och Gällivare skogssameby.

Inom världsarvet finns spår efter äldre visteplatser men också dagens visten där äldre kåtor blandas med nyare renvaktarstugor. Förutom härdar kan du också hitta andra lämningar, till exempel förvaringsanläggningar och kåtatomter. Sáltoluokta, Stáloluokta och Sallohaure är exempel på visten där du kan se både gamla och nyare byggnader samt många forn- och kulturlämningar.

Startpunkter för besök

Vid Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke finns ett naturum med information om världsarvets natur och kultur, tips på turer och olika evenemang. Här finns även ett café.
Det finns också fyra Laponiaentréer, i Gällivare, Porjus, Kvikkjokk och Jokkmokk.
Även på dessa platser får du information om vad Världsarvet innehåller.

I Gällivare fokuserar informationen på områdena Sjaunja/Sjávnja, Stubbá och Muddus/Muttos, i Porjus berättas om renskötseln och om hur man ta tillvara på det som naturen och renen kan ge, i Kvikkjokk kan du i en skyltutställning vid fjällstationen läsa om framför allt Sarek och Padjelanta/Badjelánta och i Jokkmokk ingår informationen om Laponia som en del av Ájtte fjäll- och samemuseums permanenta utställningar.

Kontakt

Laponiatjuottjudus

Telefon 0971-555 00

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Rast-/övernattningsstuga

Världsarv

Kommun
Jokkmokk, Gällivare

Världsarv sedan
1996

Storlek

9 400 kvadratkilometer

Världarvet Laponia inrymmer nationalparkerna: Padjelanta/Badjeiánta
Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke
Muddus/Muttos
Sarek

Naturreservaten:
Sjáunja
Stubbá

Förvaltare
Laponiatjuottjudus

Hitta hit

Världsarvsentréer:

Gällivare
Centralplan 4
982 36 Gällivare

Porjus
Strömgatan 25
982 60 Bårjås/Porjus

Jokkmokk
Kyrkogatan 3
962 31 Jåhkåmåhkke/Jokkmokk

Kvikkjokk
Storvägen 19
96202 Kvikkjokk

Laponia naturrum
982 99 Gällivare
67°28’34.1″N 18°21’06.4″E