Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stöd för samarbeten

Myndigheter, kommuner, företag och andra organisationer kan söka stöd för att samarbeta och utbyta erfarenheter och kunskap inom till exempel konkurrenskraft, djurvälfärd, miljö, klimat, livsmedel och besöksnäring.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Stöd för samarbeten, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Regionala prioriteringar

Nationella prioriteringar för stöd till samarbeten.

Urvalsmodul

Maximalt
antal möjliga
poängsteg

Maximal
möjlig
poäng

Identifierat behov

2

300

Hållbar utveckling

3

120

Samarbete

1

100

Lämplig kompetens

1

160

Motiverad budget

1

170

Resultatet nåt målgruppen

1

100

Efter projektavslut

1

50

Summa


1000

Utlysning

Inom Livsmedel och besöksnäring bedriver Länsstyrelsen verksamhet i egen regi kombinerat med olika grad av upphandling. Åtgärden har dessutom utlysningar som du kan läsa om på den här sidan. Utlysningsvillkor presenteras senare.

Budgeten för utlysningar eller ansökningsomgångar i respektive åtgärd eller delåtgärd gäller hela året. Eventuella ändringar annonseras här senast en (1) månad i förväg.

Tidsperiod

2025: 1 januari - 31 mars, budget 1 000 000 kronor.

Ansökningsomgångar

Kommande utlysningar

Planeringen inför 2026 är i nuläget oklar.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Projekt- och investeringsstöd till landsbygden

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss