Investeringsstöd för bevattningsdammar

Du kan få stöd för att anlägga en bevattningsdamm. Syftet med stödet är att anpassa jordbruket till ett förändrat klimat för att behålla eller öka produktionen, spara grundvatten och undvika uttag från vattendrag under perioder med lågt vattenflöde.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för bevattningsdammar 2023–2027, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Eventuella ändringar annonseras här senast en (1) månad i förväg.

Regionala prioriteringar

Nationella prioriteringar för bevattningsdammar.

Urvalsmodul

Maximalt
antal möjliga
poängsteg

Maximal
möjlig
poäng

Risk för vattenbrist

4

400

Kostnadseffektivitet

5

400

Näringsbelastning

4

50

Åtgärdsbehov övergödning

1

50

Dricksvatten vilda djur

1

50

Brist på vattenbiotoper

1

50

Summa


1000

Ansökningsomgångar

Ansökningar hanteras löpande i den ordning de kommer in. Medel för inkomna ansökningar avropas från nationell pott.

Kommande utlysningar

Planeringen inför 2025 är i nuläget oklar.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Projekt- och investeringsstöd till landsbygden

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss