• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Investeringsstöd för diversifiering till annat än jordbruk

Du kan få stöd för investeringar om du har ett jordbruks­företag, trädgårds­företag och rennärings­företag och vill investera i annan verksamhet. Syftet är att utveckla näringslivet på landsbygden för att skapa tillväxt och sysselsättning. Det kan handla om turism, upplevelser, omvårdnad, entreprenad och liknande.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för diversifiering till annat än jordbruk, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Regionala prioriteringar

Regionala prioriteringar för diversifiering till annat än jordbruk.

Urvalsmodul

Maximalt
antal möjliga
poängsteg

Maximal
möjlig
poäng

Ökad lönsamhet

8

160

Lönsamt företag

8

240

Lönsam investering

5

150

Behov av stöd

4

180

Ökad sysselsättning

3

180

Nystartat företag

1

90

Summa


1000

Ansökningsomgångar

Åtgärden har ansökningsomgångar.

Budgeten för utlysningar eller ansökningsomgångar i respektive åtgärd eller delåtgärd gäller år 2024. Eventuella ändringar annonseras här senast en (1) månad i förväg.

Tidsperioder

2024: 1 augusti – 31 oktober, budget 2 000 000 kronor.

Om pengarna i beslutsomgången inte räcker till hela sista prioriterade ansökan kommer ansökan ändå att bifallas om mer än 50 procent av stödbeloppet ryms i omgången. Ryms ansökan till mindre än 50 procent avslås den i sin helhet. Eventuellt kvarvarande medel i omgången kommer föras tillbaka till budgeten och fördelas ut senare i programperioden.

Om vi behöver prioritera mellan två ansökningar med samma poäng gör vi det efter prioriteringsordning Jordbruksverkets föreskrifter:

  1. Högst total uppnådd poängnivå.
  2. Högst uppnådd poängnivå för respektive urvalsmodul, där urvalsmodul med högst möjliga maxpoäng har företräde framför urvalsmodul med lägre möjliga maxpoäng.
  3. Kvinnliga stödsökanden eller stödsökanden som är inte är äldre än 40 år.
  4. Den ansökan som lämnats in tidigast.

I de fall stödsökanden är en juridisk person som inte är en enskild firma avses med stödsökanden i punkt 3 den fysiska person som är ansvarig för den juridiska personen.

Kommande utlysningar

Planeringen inför 2025 är i nuläget oklar.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Projekt- och investeringsstöd till landsbygden

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss