Information till verksamma på landsbygden

På de här sidorna har vi samlat information som kan vara bra att känna till för dig som har verksamhet på landsbygden, till exempel lantbruk eller landsbygdsföretag. Du hittar också information om kompetensutveckling och rådgivning.

Växtnäring och växtskydd

Använder du växtskydd yrkesmässigt? Här finns information om integrerat växtskydd, behörighetsutbildningar och sprutjournaler.

Förvärv av lantbruksfastigheter

Har du köpt eller fått en lantbruksfastighet? Då kan du behöva söka förvärvstillstånd hos Länsstyrelsen.

Kompetensutveckling och rådgivning

Vill du utveckla ditt landsbygdsföretag för ökad hållbarhet och miljönytta? En viktig del av Landsbygdsprogrammet är utbildning och rådgivning för dig som är lantbrukare eller landsbygdsföretagare.

Förmedling av bete, vall, äng och slåtter

Länsstyrelsen tillhandahåller kostnadsfritt digital förmedling av bete, vall, äng och slåtter för att underlätta kontakter mellan djurägare, markägare och ängsskötare för att marker ska kunna fortsätta hävdas och vall tas tillvara. Förhoppningen är att förmedlingen bidrar till att nå miljökvalitetsmålet ”Ett rikt odlingslandskap”.

Betesförmedling

Vallförmedling

Ängs- och slåtterförmedling

Arrendesyn

Vid utgången av ett arrende gör markägaren och arrendatorn upp om eventuella skillnader i skicket hos gården och markerna. Detta kallas arrendesyn.

Arrendesyn

Ändrad användning av jordbruksmark

Om du som brukare/markägare planerar att ta jordbruksmark ur produktion måste du anmäla det till Länsstyrelsen.

Ändrad användning av jordbruksmark

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss