• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder

Du kan få stöd för vattenvårdsåtgärder i odlingslandskapet. Det kan till exempel vara att anlägga eller restaurera våtmarker. Du kan också få stöd för att anlägga tvåstegsdiken, kalkfilterbäddar eller någon annan investering som förbättrar vattenkvaliteten.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 2023–2027, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Det finns tre olika stöd inom Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 2023-2027.

 1. Anlägga och restaurera våtmarker och dammar för att hålla kvar kväve och fosfor. Se rubriken. Kvarhållning av kväve och fosfor.
 2. Anlägga och restaurera våtmarker och dammar för biologisk mångfald. Se rubriken Ökad biologisk mångfald.
 3. Andra investeringar för förbättrad miljöstatus i sjöar, vattendrag och hav. Investeringarna ska vara kopplade till övergödning eller fysisk påverkan. Se rubriken Andra investeringar.

Minimipoäng för stöd

400 poäng (gäller till och med 30 april 2024)

300 poäng (gäller från 1 maj 2024)

Eventuella ändringar annonseras här senast en (1) månad i förväg.

Regionala prioriteringar

 

Regionala prioriteringar för kvarhållning av kväve och fosfor.

Urvalsmodul

Maximalt
antal möjliga
poängsteg

Maximal
möjlig
poäng

Åtgärdsbehov övergödning

1

400

Näringsbelastning

4

200

Näringsrenande

1

400

Summa


1000

Ansökningsomgångar

Ansökningar hanteras löpande i den ordning de kommer in.

Kommande utlysningar

Planeringen inför 2025 är i nuläget oklar.

Minimipoäng för stöd

500 poäng.

Eventuella ändringar annonseras här senast en (1) månad i förväg.

Regionala prioriteringar

 

Regionala prioriteringar för ökad biologisk mångfald.

Urvalsmodul

Maximalt
antal möjliga
poängsteg

Maximal
möjlig
poäng

Gynnsam utformning

1

200

Arter och naturtyper*

1

150

Naturlig utformning

1

150

Metod

1

325

Tillgänglig för allmänheten

1

75

Åtgärdsbehov övergödning

1

100

Summa


1000

Ansökningsomgångar

Ansökningar hanteras löpande i den ordning de kommer in.

Kommande utlysningar

Planeringen inför 2025 är i nuläget oklar.

* Hotade arter i länet (Arter och naturtyper)

Hotade däggdjur i länet

 • dammfladdermus

Hotade fjärilar i länet

 • videvårmal
 • brunstarrsfly
 • klockgentianafjädermott
 • mindre stamfly
 • piltecknad fältmätare

Hotade fåglar i länet

 • fiskmås
 • småfläckig sumphöna
 • tornseglare
 • buskskvätta
 • rosenfink
 • skrattmås
 • storspov
 • tofsvipa

Hotade hopprätvingar i länet

 • mullvadssyrsa

Hotade kärlväxter i länet

 • mörk dunört
 • blågrönt mannagräs
 • dvärglin
 • klockgentiana
 • loppstarr
 • rödlånke
 • sjötåtel
 • småvänderot
 • ängsstarr

Hotade lavar i länet

 • gul pysslinglav
 • skrovellav
 • västlig njurlav
 • ladlav

Hotade skalbaggar i länet

 • bred groplöpare
 • guldgrön sammetslöpare
 • skulderfläckig fallbagge
 • strimmig sammetslöpare
 • svartfläckad rödrock
 • dammkulspetsvivel
 • dånvivel
 • lånkevivel
 • ålnatevivel

Hotade steklar i länet

 • guldsandbi

Hotade tvåvingar i länet

 • blankpannad kalögonbroms
 • höstbroms

Minimipoäng för stöd

800 poäng (gäller till och med 30 april 2024)

300 poäng (gäller från 1 maj 2024)

Eventuella ändringar annonseras här senast en (1) månad i förväg.

Regionala prioriteringar

 

Regionala prioriteringar för andra investeringar.

Urvalsmodul

Maximalt
antal möjliga
poängsteg

Maximal
möjlig
poäng

Åtgärdsbehov övergödning

1

200

Vattenkvalitet

1

800

Summa


1000

Ansökningsomgångar

Ansökningar hanteras löpande i den ordning de kommer in.

Kommande utlysningar

Planeringen inför 2025 är i nuläget oklar.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Projekt- och investeringsstöd till landsbygden

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss