Risk för gräsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Investeringsstöd för förädling av jordbruksprodukter

Vill du förädla jordbruks-, trädgårds-, rennäringsprodukter eller naturprodukter till livsmedel kan du få stöd för investeringarna.

För att söka stödet måste du ha ett jordbruks-, trädgårds-­ eller rennäringsföretag eller driva ett företag som högst omsätter 10 miljoner euro per år och har färre än 50 anställda.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för förädling av jordbruksprodukter, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Regionala prioriteringar

Regionala prioriteringar för förädling av jordbruksprodukter.

Urvalsmodul

Maximalt
antal möjliga
poängsteg

Maximal
möjlig
poäng

Ökad lönsamhet

8

160

Lönsamt företag

8

200

Lönsam investering

5

150

Behov av stöd

4

220

Ökad sysselsättning

3

180

Nystartat företag

1

90

Summa


1000

Ansökningsomgångar

Åtgärden har ansökningsomgångar.

Tidsperioder

2024: 1 augusti – 31 oktober, budget 1 500 000 kronor.

Om pengarna i beslutsomgången inte räcker till hela sista prioriterade ansökan kommer ansökan ändå att bifallas om mer än 50 procent av stödbeloppet ryms i omgången. Ryms ansökan till mindre än 50 procent avslås den i sin helhet. Eventuellt kvarvarande medel i omgången kommer föras tillbaka till budgeten och fördelas ut senare i programperioden.

Om vi behöver prioritera mellan två ansökningar med samma poäng gör vi det efter prioriteringsordning Jordbruksverkets föreskrifter:

  1. Högst total uppnådd poängnivå.
  2. Högst uppnådd poängnivå för respektive urvalsmodul, där urvalsmodul med högst möjliga maxpoäng har företräde framför urvalsmodul med lägre möjliga maxpoäng.
  3. Kvinnliga stödsökanden eller stödsökanden som är inte är äldre än 40 år.
  4. Den ansökan som lämnats in tidigast.

I de fall stödsökanden är en juridisk person som inte är en enskild firma avses med stödsökanden i punkt 3 den fysiska person som är ansvarig för den juridiska personen.

Kommande utlysningar

Planeringen inför 2025 är i nuläget oklar.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Projekt- och investeringsstöd till landsbygden

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss