Investeringsstöd för kalkfilterdiken 2023-2027

Du kan få stöd för att anlägga kalkfilterdiken. Syftet med stödet är att minska risken för fosforförluster till omgivande vattendrag.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för kalkfilterdiken på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Regionala prioriteringar

Regionala prioriteringar för investeringsstöd för kalkfilterdiken.

Urvalsmodul

Maximalt
antal möjliga
poängsteg

Maximal
möjlig
poäng

Hög lerhalt

1

200

Åtgärdsbehov fosfor

1

800

Summa


1000

Utlysning

Åtgärden har utlysningar. Budget annonseras på Länsstyrelsens hemsida senast en (1) månad i förväg.

Ansökningsomgångar

Stödet är stängt för ansökningar i Kronobergs län 2023.

Kommande utlysningar

Planeringen inför 2024 är i nuläget oklar.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt