Investeringsstöd för kalkfilterdiken 2023-2027

Du kan få stöd för att anlägga kalkfilterdiken. Syftet med stödet är att minska risken för fosforförluster till omgivande vattendrag.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för kalkfilterdiken, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Karttjänst för att skapa underlag för ansökan

I vår karttjänst ser du vilka jordbruksblock som uppfyller stödvillkoret och vilka jordbruksblock som kan ge poäng för investeringsstödet för kalkfilterdiken. I kartjänsten kan du skapa ett underlag som du kan skicka med som bilaga i din ansökan.

Karttjänst investeringsstöd för kalkfilterdiken Länk till annan webbplats.

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Regionala prioriteringar

Regionala prioriteringar för investeringsstöd för kalkfilterdiken.

Urvalsmodul

Maximalt
antal möjliga
poängsteg

Maximal
möjlig
poäng

Hög lerhalt

1

200

Åtgärdsbehov fosfor

1

800

Summa


1000

Utlysning

Åtgärden har utlysningar. Budget annonseras på Länsstyrelsens hemsida senast tre (3) månader i förväg.

Länsstyrelsen har avropat 500 000 kronor för en utlysning som är öppen 1 oktober till 31 december 2023.

Villkor och grundläggande krav för utlysningen är att blocket där kalkfilterdike ska anläggas klassas som lerjord i karttjänst investeringsstöd för kalkfilterdiken Länk till annan webbplats.. Alternativt kan du visa det genom en markkartering.

Följande bilagor (förutom de vanliga) ska ingå i en ansökan:

  • Arrendekontrakt och medgivande från fastighetsägaren om du inte äger marken som skall dikas med kalkfilter.

Ansökningsomgångar

Inte aktuellt i denna åtgärd.

Kommande utlysningar

Planeringen inför 2024 är i nuläget oklar.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Landsbygdsstöd

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss